W czerwcu 2019 roku Prezes naszej Fundacji w obecności Premiera podpisał dokument zatytułowany „Plan dla Młodych”, który stał się inspiracją do stworzenia raportu o takiej samej nazwie.

W ramach projektu "Młodzież w Służbie Niepodległej" pragniemy wam przybliżyć z rzadka poruszany temat udziału młodych ludzi w powstaniach np. Śląskich.

W obliczu bardzo pozytywnych efektów, jakie przyniósł realizowany w 2020 roku projekt pn. „Kultura Wczoraj, Dziś i Jutro” W 2021 r. zorganizowaliśmy konferencję dotyczącą kultury, tradycji i tożsamości w Lublinie, jako Polskim tyglu kulturowym i "Bramie na wschód" do bogatych w tradycję dawnych ziem Rzeczypospolitej.

Kolegium Służby Publicznej to projekt koordynowany przez Fundację Służba Niepodległej, realizowany we współpracy z licznymi ogólnopolskimi i regionalnymi organizacjami pozarządowymi o profilu patriotycznym.

Forum Wspólnie dla Przyszłości jest wydarzeniem, które ma charakter otwarty i jest skierowane do młodzieży, wywodzącej się z patriotycznego, wolnościowego i propaństwowego trzeciego sektora.

Projekt „Polacy w Służbie Niepodległości” to bogata oferta składająca się z trzech części: Konkurs historyczny dla młodzieży, seminaria naukowe online, wystawa reprodukcji historycznych plakatów

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów to wspaniała i szlachetna inicjatywa, dlatego włączyliśmy się do tego programu jako jedna z pierwszych organizacji.

Cykle spotkań konwersatoryjnych to wydarzenia na których młodzi ludzie mają możliwość wysłuchania i dyskusji z prelegentami ze świata polityki, kultury, prawa, nauki

Co roku nasza Fundacja upamiętnia walkę żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia przeciw powojennej sowieckiej okupacji.

Marsz upamiętniający Rotmistrza Witolda Pileckiego odbywa się cyklicznie, co roku na ulicach Warszawy

Paderewski w Służbie Niepodległej” to projekt poświęcony życiu i twórczości tego wybitnego Polaka. Składa się z trzech elementów: Wystawy, cyklu seminariów i recitalu fortepianowego

Jak co roku – 1 sierpnia w godzinę „W” – zbieramy się na Placu Zamkowym, by uczcić pamięć i heroiczną walkę o niepodległość Warszawskich Powstańców, tworząc wspólnie Żywy Znak – Kotwicę.

Sztuką jest umierać dla Ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla Niej.

- kard. Stefan Wyszyński

Fundacja w liczbach

12

Kluby Fundacji

5

Lata działania

41

Zrealizowane projekty