Fundacja KGHM – „Kolegium Służby Publicznej – Akademia Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego”

20 grudnia 2023

W ramach projektu zorganizowaliśmy 2 zjazdy podczas których poruszyliśmy następujące
tematy przewodnie:

– „Stan i przyszłość polskiej edukacji”
– „Współczesne oblicza polskiej solidarności”

Naszymi prelegentami podczas tych wydarzenia byli:

– „Solidarność społeczno-gospodarcza w latach 2015-2023” Rafał Woś
– „Szlachetna Solidarność”, ks. Jacek Stryczek
– „Współczesne oblicza polskiej solidarności”, Piotr Mazurek
– „Solidarność gospodarcza. O współczesnym patriotyzmie ekonomicznym”, dr Piotr
Balcerowski
– „Korpus Solidarności – rządowe instrumenty wsparcia dla solidarności w
społeczeństwie polskim”, dr. Michał Rulski
– „Dlaczego generaliści wygrywają w wyspecjalizowanym świecie?”, Julian Żelaznowski
– „Dwa Uniwersytety”, dr hab. Paweł Okołowski
– „Wyzwania edukacyjne XXI w.”, Piotr Mazurek
– „Edukacja ekonomiczna w Polsce. Sojusznik patriotyzmu gospodarczego?”, dr Piotr
Balcerowski
– „Polityka i współczesna edukacja.”, Prof. PW, Jan Zubelewicz

Projekt został sfinansowany ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź.