Misja Fundacji Służba Niepodległej

Cele Fundacji Służba Niepodległej 


Fundacja powstała, aby działać na rzecz idei sprawnego i suwerennego państwa oraz wolnego społeczeństwa, promować polskie dziedzictwo narodowe oparte na chrześcijańskim fundamencie i wielowiekowej historii dającej nam liczne powody do dumy z przynależności do polskiej wspólnoty narodowej. Dążymy do krzewienia w młodym pokoleniu Polaków etosu propaństwowych patriotów chcących służyć niepodległej Rzeczypospolitej na polu zawodowym, społecznym i prywatnym.


Środowiska tworzące Fundację Służba Niepodległej


Nasze zaplecze kadrowe wywodzi się z patriotycznego, wolnościowego i propaństwowego trzeciego sektora. Powołaliśmy fundację, aby móc skuteczniej działać na rzecz dobra wspólnego.


Jesteśmy organizacją ponadpartyjną i apolityczną.


Czujemy dumę z tego, że zarówno wśród osób zasiadających we władzach naszej organizacji od początku jej istnienia, jak i wśród współpracowników i uczestników naszych projektów znaleźli się młodzi liderzy społeczni angażujący się w działania na rzecz dobra wspólnego w ramach wielu bardzo różnych partii politycznych od:


  • – Prawa i Sprawiedliwości,
  • – Ruchu Narodowego,
  • – Partii Wolność i Konfederacji
  • – przez Polskie Stronnictwo Ludowe i Trzecią Drogę po Koalicję Obywatelską,
  • – a także w lokalnych komitetach wyborczych, stowarzyszeniach regionalnych i grupach działania.

Jak działamy


Nasze działania mają zawsze na celu szukanie tego, co łączy Polaków jako narodową wspólnotę skupioną wokół wspólnego dziedzictwa, historii, wartości i tradycji. Jesteśmy przekonani, że kształtując ideowo, edukując i szkoląc młodą, profesjonalną elitę kraju wpływamy na rzeczywistość naszej Ojczyzny i dbamy o jej bezpieczniejszą przyszłość.


Zarząd, Rada, Zespół