Dr Piotr Balcerowski

Wiceprezes Zarządu

Mateusz Feszler

Prezes Fundacji Służba Niepodległej

Aleksandra Wegner

Wiceprezes Zarządu