Piotr Wasilewski

I Wiceprezes Zarządu

Edgar Kobos

Prezes Zarządu

Michał Więcław

II Wiceprezes Zarządu

Dariusz Krzęcio

Wiceprezes Zarządu

Arkadiusz Lech

Wiceprezes Zarządu

Oskar Kochman

Wiceprezes Zarządu

Adam Poręba

Wiceprezes Zarządu