Piotr Wasilewski

I Wiceprezes Zarządu

Edgar Kobos

Prezes Zarządu

Dariusz Krzęcio

Wiceprezes Zarządu

Oskar Kochman

Wiceprezes Zarządu

Adam Poręba

Wiceprezes Zarządu