Dr Piotr Balcerowski

I Wiceprezes Zarządu

Mateusz Feszler

Prezes Fundacji Służba Niepodległej

Przemysław Pietrzak

II Wiceprezes Zarządu