Kolegium Służby Publicznej

31 stycznia 2023

Kolegium Służby Publicznej to projekt koordynowany i organizowany przez Fundację Służba Niepodległej, realizowany we współpracy z licznymi ogólnopolskimi regionalnymi organizacjami pozarządowymi o profilu patriotycznym, który ma na celu:

1.Wzmocnienie wiedzy kulturalnej i patriotycznej młodych ludzi.

2. Ułatwienie partycypacji młodych aktywistów trzeciego sektora w życiu publicznym poprzez podnoszenie ich poziomu wiedzy w zakresie głównych dziedzin funkcjonowania państwa.

3. Umożliwienie nawiązania kontaktu i wymiany doświadczeń pomiędzy młodymi osobami zaangażowanymi społecznie, które pochodzą z różnych środowisk i części Polski.

Główną częścią projektu są konwersatoria – spotkania z osobistościami, które dobru wspólnemu służą od wielu lat. W ich ramach młodzi ludzie otrzymają możliwość wejścia w dialog z czołowymi przedstawicielami świata polityki, biznesu, administracji publicznej, kultury, nauki, mediów. Dotychczas zorganizowaliśmy 72 formacyjne zjazdy Kolegium Służby Publicznej.

Projekt finansowany jest w ramach programów realizowanych przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego, Narodowe Centrum Kultury, Narodowy Instytut Wolności oraz darowizn z Fundacji PGNiG i Fundacji KGHM.