Kolegium Służby Publicznej

9 listopada 2021

Kolegium Służby Publicznej to projekt koordynowany przez Fundację Służba Niepodległej, realizowany we współpracy z licznymi ogólnopolskimi i regionalnymi organizacjami pozarządowymi o profilu patriotycznym, który ma na celu: Wzmocnienie procesu formacji przyszłych elit Rzeczypospolitej w duchu etosu propaństwowej służby publicznej i aktywności obywatelskiej.

Ułatwienie partycypacji młodych aktywistów trzeciego sektora w życiu publicznym poprzez podnoszenie ich poziomu wiedzy w zakresie głównych dziedzin funkcjonowania państwa.

Umożliwienie nawiązania kontaktu i wymiany doświadczeń pomiędzy młodymi osobami zaangażowanymi społecznie, które pochodzą z różnych środowisk i części Polski.

Główną częścią projektu są konwersatoria – spotkania z osobistościami, które dobru wspólnemu służą od wielu lat. W ich ramach młodzi ludzie otrzymają możliwość wejścia w dialog
z czołowymi przedstawicielami świata polityki, biznesu, administracji publicznej, kultury, nauki, mediów. Kolegium będzie się odbywało w formule weekendowych zjazdów, które potrwają przez okres roku.

Projekt „Kolegium Służby Publicznej” w 2020 i 2021 r. został współfinansowany ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź.