Tworzymy „Plan dla Młodych”

Fundacja Służba Niepodległej chcąc aktywnie współtworzyć dyskurs o przyszłości Polski, zdecydowała się na wydanie Planu dla Młodych, będącego publikacją powstałą w wyniku pogłębionego procesu konsultacyjno-analitycznego młodzieżowych środowisk o wolnościowo-patriotycznym profilu. Od maja do listopada 2020 roku odbywały się spotkania w ramach równolegle pracujących grup, zajmujących się tematami takimi jak szkolnictwo wyższe, polityka pronatalistyczna, rozwój Polski lokalnej i młodzi na rynku pracy. Powstał również zespół Fundacji Służba Niepodległej pod przewodnictwem Adriana Kuklińskiego w wyniku jej pracy został opracowany „Plan dla Młodych” oraz dwa filmy. 

Główną tezą publikacji jest teza o konieczności wdrożenia asynchronicznego nauczania zdalnego na szeroką skalę w systemie szkolnictwa wyższego. Przyczyni się to do wielkiego skoku cywilizacyjnego Polski oraz do wzrostu jej sprawczości na arenie międzynarodowej. Ponadto w jednym z filmów można bliżej poznać członków naszych zespołów oraz zobaczyć, jak wyglądały prace w trakcie trwania projektu, natomiast w drugim można zapoznać się ze skondensowanymi tezami publikacji. Zachęcamy zarówno do lektury, jak i do seansu – a następnie do dyskusji!

"Plan dla Młodych. Reforma szkolnictwa wyższego jako szansa na wielki skok cywilizacyjny dla Polski".

W tym miejscu niebawem ukaże się nasz raport pod tytułem "Plan dla Młodych".

Projekt w liczbach

24

Ilość spotkań online

2

Ilość wyjazdów analitycznych

41

Ilość uczestników projektu