Nowe FIO – „Kolegium Służby Publicznej – kolejna edycja”

13 grudnia 2023

W ramach wnioskowanego zadania, przeprowadziliśmy kolejną edycję projektu Kolegium
Służby Publicznej, którego celem jest aktywizacja społeczników i organizacji pozarzad̨ owych
w życiu publicznym, a także sieciowanie środowisk młodzieżowych NGO, wymiana
doświadczeń i trwała integracja osób działających w różnych organizacjach, która ma
doprowadzić do współpracy w zakresie działań na rzecz dobra wspólnego.
Wśród naszych prelegentów znaleźli się:

1. Mateusz Rojewski, „Zakaz istnienia partii politycznych i innych organizacji

odwołujących się do praktyk totalitarnych na przykładzie tzw. ustawy

dekomunizacyjnej;

2. Tomasz Moliński, „Ultra polityczny sport. O związkach piłki nożnej z polityką”;

3. Piotr Mazurek, „Zróżnicowanie geograficzne postaw społeczno-politycznych Polaków

(cz. VIII);

4. Kacper Kita, „Włochy – Meloni i droga jej środowiska do władzy, tamtejsza scena

polityczna”;

5. Maciej Malik, „Wyzwania edukacyjne przemysłu przyszłości na przykładzie Euro Skills

Gdańsk .

Projekt sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030 r.