PROO 4 – „Centrum Analiz Służby Niepodległej”

15 grudnia 2023

Choć niepodległość państwowa i narodowa dziś, w globalizującym się świecie, jest pojęciem
znacznie trudniej definiowalnym, nie uważamy, aby nie można było współcześnie
zdefiniować jej istoty. Chcemy na tych łamach analizować kluczowe obszary współczesnej
suwerenności m.in.: suwerenność organizacyjną (zwłaszcza na poziomie młodzieżowych
NGO), informacyjną, energetyczną, konstytucyjną, militarną, gospodarczą, edukacyjną i
kulturową.

Te “suwerenności” w znacznym stopniu historycznie determinowały i w dalszym ciągu
determinują powstanie narodowych elit, które dzierżyły suwerenną władzę polityczna i
determinowały „sposób życia” niepodległych wspólnot i jednostek. Należyte badanie i
zrozumienie tych obszarów tematycznych jest kluczowe dla mentalnej i instytucjonalnej
niepodległości Polaków i państwowości polskiej. Promując ją na poziomie analiz jako CASN
przyczyniamy się do zrozumienia, przede wszystkim wśród młodzieży, istoty niepodległości i
tym samym jej umacniania, co wpisuje się w naszą misje i cele statutowe.
Dążymy do dostarczenia najwyższej jakości analiz i raportów. Dzięki wykwalifikowanemu i
dynamicznemu zespołowi, kontaktom w środowisku rządowym, pozarządowym i
akademickim, nie tylko dotrzymujemy kroku dynamicznie zmieniającemu się otoczeniu, ale
także z sukcesem wpływamy na kierunki jego rozwoju

Aneks. Spis analiz 2022/2023

1. Prof. Agnieszka Domańska “Patriotyzm konsumencki młodych Polaków”

2. Dominika Wyszyńska – Łempicka “Wyzwania demograficzne Polski. Dlaczego młodzi

Polacy chcą być childfree”

3. Beata Trochanowska – “Seksualizacja dzieci i młodzieży w przestrzeni publicznej”

4. Aleksandra Horoszko “Szkoła marzeń pokolenia Z – o problemach i potrzebach

polskich uczniów” (w przygotowaniu)

5. Kamil Giera “Analiza aktywności młodzieży w ramach społeczeństwa obywatelskiego”

6. Michał Bruszewski “Rozwój Sił Zbrojnych RP, a międzynarodowe geopolityczne

zmiany z uwzględnieniem wojny na Ukrainie”

7. Rafał Woś – “Solidarność 2023”

8. Piotr Gursztyn – “Porażki polskiej polityki wschodniej lat 2007-2015"

9. Kacper Kita “Polityka imigracyjna Francji – wnioski dla Polski”

10. Arkadiusz Bochenek “Europejskie realia prawno-karne”

11. Wiktor Świetlik “Duch Eisensteina”

12. Dr Piotr Łuczuk “Od kradzieży tożsamości po programowanie wyborcy. Zagrożenia

cybernetyczne w sieci”

13. Oskar Kochman “Społeczne i gospodarcze skutki nowelizacji dyrektywy w sprawie

charakterystyki energetycznej budynków (EPBD)”

14. Prof.. Paweł Okołowski “Dwa modele uniwersytetu”

15. Dr Piotr Balcerowski “Autorytety dla młodzieży. Analiza przypadku”

16. Oskar Kochman “Rozwój otoczenia instytucjonalnego polityki młodzieżowej w Polsce

po 2015 roku”

17. Dr Piotr Łuczuk “Polska suwerenność informacyjna a social media. Media

(a)społecznościowe i ich rola w dyskursie publicznym. Jak uniknąć zamknięcia w

bańce filtrującej?”

18. Dr Bartosz Lewandowski “Analiza porównawcza systemu wyborów sędziów w Polsce i

Niemczech”

19. Piotr Trąbiński “O potrzebie zachowania polskiego złotego. Przyszłość polskiej waluty

w formie cyfrowej”

20. Marcin Rosołowski “Suwerenność energetyczna polski a wyzwania związane z

budową nisko- i zeroemisyjnej energetyki na przykładzie budowy koncernu

multienergetycznego Orlen-Lotos-PGNiG"

21. Marcin Rosołowski “Polski atom – piętnaście lat wahań, trzy lata działań”

22. Dr Piotr Balcerowski “Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) w latach 2016-2022 –

geneza, perspektywy i historia kampanii dyskredytacyjnej”

23. Grzegorz Rutke “Europa murami podzielona”

24. Prof. Marek Kochan “Obraz Polaków w publikacjach portali internetowych”

Projekt sfinansowany został ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na
lata 2018 – 2030.