PROO 2a – „Dywersyfikacja niezależności instytucjonalnej Fundacji Służba Niepodległej”,

10 grudnia 2023

W ramach projektu zorganizowane zostały dwa szkolenia Kolegium Służby Publicznej (jedno
w 2022 r., drugie w 2023 r.), podczas których uczestnicy mogli dowiedzieć się wielu
informacji odnośnie zarządzania i poruszania się w obszarze trzeciego sektora. Celem
naszego wydarzenia było przybliżenie uczestnikom w jaki sposób zarządzać orz pozyskiwać
środki dla NGO-sów. Na nasze wydarzenie zaprosiliśmy osoby, które na co dzień zajmują się
działalnością w tym obszarze. Wśród naszych prelegentów. znaleźli się:

1. Tomasz Moliński (temat: „Prawne aspekty prowadzenia organizacji pozarządowej –

wybrane zagadnienia”);

2. Tomasz Madras (temat: „Teoria komunikacji w praktyce Twojej organizacji

pozarządowej”);

3. Piotr Mazurek (konwersatorium nt. rządowego programu Fundusz Młodzieżowy);

4. Franciszek Niemyski (temat: „Pozyskiwanie środków dla NGO – oczekiwania a

rzeczywistość”, „Budowa kapitału żelaznego NGO od podstaw")

5. Maciej Gnyszka, "Bariery mentalne skuteczności fundraisera"

6. Michał Szymański, „Fundacje korporacyjne spółek skarbu państwa – co należy o nich

wiedzieć”

7. Zorganizowaliśmy również debatę przedstawicieli NGO-sów, którzy w swoich

wypowiedziach poruszali tematy codziennych trudów pracy i wyzwań jakie stoją

przed nimi w trzecim sektorze. W debacie wzięli udział: Mateusz Feszler (Fundacja

Służba Niepodległej), Kamil Tomkowicz (Our Future Foundation), Kamil Kobyliński

(Nowa Generacja Społecznej Odpowiedzialności), Damian Brodacki (w przeszłości

Niezależne Zrzeszenie Studentów) oraz Łukasz Kobierski (Instytut Nowej Europy).

Dzięki szkoleniu zawiązały się również nowe współprace między przedstawicielami NGO-sów
oraz nowe osoby zainteresowały się działalnością trzeciego sektora. Uczestnicy wymieniali
się swoimi spostrzeżeniami odnośnie ich działalności w organizacjach pozarządowych.
Zorganizowaliśmy również wewnętrzne szkolenie zespołu fundraisingowego fundacji oraz
współpracowników fundacji. Spotkanie było prowadzone przez członka zespołu
fundraisingowego – Franciszka Niemyskiego. Celem szkolenia było zwiększenie kompetencji
zespołu w zakresie pozyskiwania środków i darczyńców.

Projekt sfinansowany został ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na
lata 2018 – 2030.