Kolegium Służby Publicznej – Ojczyzna Jutra

W ramach projektu nasi uczestnicy podnieśli poziom wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych, znajomości historii, kultury oraz poczucia tożsamości narodowej uczestników biorących udział w każdym poszczególnym wydarzeniu szkoleniowo-formacyjnym, realizowanym w ramach projektu. Twierdzimy, że rezultat oddziaływać będzie na wiele organizacji i środowisk pozarządowych w sposób trwały. Nasi prelegenci spełniali bardzo szeroki zakres, który założyliśmy w naszym projekcie. Zapraszaliśmy osoby związane z historią, kulturą, polityką oraz organizacjami pozarządowymi. Dzięki temu udało nam się wykształcić młode elity, a także zainteresować wiele nowych osób działalnością organizacji pozarządowych. Rezultatem, kontry osiągnęliśmy jest również wzmocnienie instytucjonalne Fundacji oraz interesariuszy i otoczenia poprzez nawiązanie współpracy z innymi organizacjami, a także spotkania dotyczące działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Dzięki projektowi zacieśniliśmy nasze współpracę z patriotycznymi NGO-sami w Polsce, m. in.: Studentami dla RP, Fundacją Młode Kresy, Stowarzyszeniem Nowa Generacja Społecznej Odpowiedzialności oraz Instytutem Nowej Europy. Wierzymy, że działania te możemy nazwać konsolidacją środowisk patriotycznych w celu krzewienia postaw patriotycznych w środowiskach lokalnych oraz ogólnokrajowych. Cieszymy się, że nas projekt odbywał się również poza stolicą Polski – Warszawą. W ramach jego trwania zorganizowaliśmy wydarzenia w: Gdańsku, Krakowie, Siedlcach, Łodzi i Bydgoszczy. Dzięki temu nasza fundacja, zawiązała nowe współprace z środowiskami, które dotychczas nie uczestniczyły w działalności naszej organizacji pozarządowej. W Gdańsku i Bydgoszczy wspólnie z nowo poznanymi działaczami założyliśmy kluby regionalne fundacji – poszerza to sieć konaków fundacji i wpływu na środowiska patriotyczno-narodowe w Polsce. W ramach naszych wydarzeń zorganizowaliśmy również warsztaty, których celem było stworzenie materiałów o charakterze patriotycznym oraz sprawdzenie wiedzy uczestników odnośnie do treści przekazywanych przez prelegentów przybywających na nasze wydarzenie. Materiały o charakterze patriotycznym zostały przez nas zaprojektowane oraz wydrukowane, a obecnie są w obiegu i krzewią patriotyzm wśród młodych ludzi.

Zjazd 1 (5-7 sierpnia)

Piątek, 5 sierpnia 2022 r.
Godz. 20:00 – Oficjalne rozpoczęcie zjazdu
Sobota, 6 sierpnia 2022 r.
Godz. 12:45 – Rozpoczęcie drugiego zjazdu
Godz. 13:00 – Krzysztof Szczucki, „O tworzeniu prawa – Hominum causa omne ius constitutum sit”
Godz. 14:45 – Obiad
Godz. 15:45 – Mateusz Rojewski, „Immunitet w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej”
Godz. 17:30 – Piotr Mazurek, „Dekomunizacja–przejaw resentymentu, czy wciąż aktualne wyzwania”
Godz. 20:00 – Zakończenie drugiego dnia zjazdu
Niedziela, 7 sierpnia 2022 r.
Godz. 11:00 – Rozpoczęcie trzeciego dnia zjazdu
Godz. 11:15 – Bartosz Kosiński, „Kultura fotografii –warsztaty”
Godz. 13:00 – Tomasz Sańpruch, „Patriotyzm w amerykańskiej popkulturze”
Godz. 14:45 – Obiad
Godz. 15:30 – Zakończenie zjazdu

Zjazd 2 (19-21 sierpnia)

Piątek, 19 sierpnia 2022 r.

Godz. 17:00 – Oficjalne rozpoczęcie zjazdu
Godz. 18:00 – Zwiedzanie miasta Bydgoszczy z przewodnikiem

Sobota, 20 sierpnia 2022 r.

Godz. 11:30 – Rozpoczęcie drugiego dnia zjazdu
Godz. 11:45 – Wprowadzenie: Piotr Mazurek; Tomasz Latos; Piotr Okulski
Godz. 13:45 – Michał Moskal; Konwersatorium
Godz. 14:30 – Przerwa obiadowa
Godz. 15:25 – Powołanie Klubu Niepodległej w Bydgoszczy wraz z Pełnomocnikiem: Klara Lipka
Godz. 15:30 – Jolanta Kuligowska-Roszak, Rozwój mediów publicznych po transformacji ustrojowej
Godz. 16:30 – Przerwa kawowa
Godz. 17:00 – Piotr Mazurek, Konwersatorium
Godz. 18:30 – Zakończenie drugiego dnia zjazdu

Niedziela, 21 sierpnia 2022 r.

Godz. 12:00 – Dominik Rosenau, Konwersatorium: Siły Zbrojne RP –zarys, struktura, wyzwania po 1989 roku
Godz. 12:45 – Przerwa kawowa
Godz. 13:15 – Piotr Okulski, Rozwój marketingu politycznego od upadku PRL do czasów obecnych
Godz. 14:00 – Tomasz Latos, Rozwój systemu opieki zdrowotnej po transformacji ustrojowej
Godz. 14:30 – Przerwa obiadowa
Godz. 15:30 – Zakończenie zjazdu

Zjazd 3 (17-19 września)

(Panel 1) Forum Organizacji Młodzieżowych „Wspólnie dla Przyszłości” – jak w ostatnich latach rozwinęły się środowiska młodzieżowe w Polsce
Minister Piotr Mazurek – Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Przedstawiciele współorganizatorów:
Adrian Bochenek – Prezes Stowarzyszenia Studenci dla RP
Mateusz Feszler – Prezes Fundacji Służba Niepodległej
Kamil Gil – Członek Zarządu Fundacji Sapere Aude
Piotr Rydzewski – Prezes Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych
Moderator – Angelika Żukowska

(Panel 2) Kształcenie zawodowe a przemysł przyszłości

Robert Kłosowski – Prezes Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
Marta Winiarska – prezes ZIFBM BioMed
Grzegorz Chrobak – FRSE WordSkills
Moderator – Michał Budny

(Panel 3) Miejsce młodych Polaków wśród rówieśników z Unii Europejskiej – z kim dzielimy wartości? org. odpowiedzialna: FIM

Szymon Nieznański – Wiceprzewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży
Prof. Jacek Kurzępa – Poseł na Sejm RP, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Młodzieżowej Państwa
Maciej Trojan – Ambasador Młodego Pokolenia, Wiceprezes Fundacji Służba Niepodległej
Tomasz Madras – Wicewojewoda Podlaski
Moderator – Łukasz Kozłowski

(Panel 4) Konserwatyzm w oczach młodego pokolenia. Jak skutecznie dotrzeć do młodzieży w dobie powszechnej polaryzacji poglądów politycznych?

Agata Śmieja – prezes Fundacji Czyste Powietrze
Michael Vasicek – przedstawiciel młodego pokolenia
Bartłomiej Graczak – polski dziennikarz telewizyjny i radiowy, związany ze stacjami z grupy Telewizji Polskiej i Polskiego Radia.
Moderator – Iwona Łazarów

(Panel 5) Polska szkoła – czy odpowiada na wyzwania jutra?

Aleksandra Horoszko – Przewodnicząca Rady Dzieci i Młodzieży
Wojciech Jaranowski – działacz solidarności nauczycielskiej, radny sejmiku województwa Kujawsko-Pomorskiego
Karol Gac – dziennikarz DoRzeczy
Dr Robert Derewenda – Dyrektor oddziału IPN Lublin, ekspert MEiN
Maciej Świrski (zdalnie) – Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej
Moderator – Marcelina Kozubek

(Panel 6) Świat po wojnie – jak wspólnie odbudować Ukrainę?

Jakub Maciejewski (zdalnie) – Publicysta tygodnika „Sieci” i portalu „wPolityce”
Małgorzata Bogusz – prezes Instytutu Rozwoju Spraw Społecznych
Tomasz Sińczak – historyk, ekspert Stowarzyszenia Trójmorze
Moderator – Karol Gac

(Panel 7) Wyludnianie Polski powiatowej – jak uczynić miasteczka i wsie atrakcyjnymi do powrotu dla młodych ludzi?

Paweł Ruksza – radny Miasta Częstochowa, wykładowca akademicki UJD
prof. Konrad Głębocki – profesor nadzwyczajny Politechniki Częstochowskiej
Krystyna Wąchała – Malik – członek zarządu PFR Nieruchomości
Mariusz Domeradzki – Prezes Operator ARP
Moderator – Natalia Głódź

Uczestnictwo w X Marszu Pileckiego ulicami Warszawy

Zjazd 4 (30 września – 2 października)

Piątek, 30 września 2022 r.
Godz. 20:00 – Oficjalne rozpoczęcie zjazdu
Sobota, 1 października 2022 r.
Godz. 11:30 – Rozpoczęcie drugiego dnia zjazdu
Godz. 12:00 – Kazimierz Smoliński; Rola i możliwości samorządu terytorialnego w Polsce
Godz. 13:30 – Przerwa kawowa
Godz. 13:45 – Powołanie Klubu Niepodległej w Gdańsku wraz z Pełnomocnikiem: Dominika Kempa
Godz. 14:00 – Anna Fotyga; Wyzwania i rola Polski na arenie międzynarodowej
Godz. 15:30 – Przerwa obiadowa
Godz. 16:15 – Grzegorz Strzelczyk; Wpływ rynku paliwowego, gazu i surowej ropy na sytuację geopolityczną w Polsce Godz. 17:45 – Piotr Mazurek; Konwersatorium
Godz. 19:15 – Zakończenie drugiego dnia zjazdu
Niedziela, 2 października 2022 r.
Godz. 11:15 – Rozpoczęcie trzeciego dnia zjazdu
Godz. 11:30 – Jarosław Sellin; Wpływ młodzieży na upadek systemu komunistycznego i kształtowanie się III RP Godz.
13:00 – Przerwa obiadowa
Godz. 14:00 – Zwiedzanie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku z przewodnikiem
Godz. 16:00 – Zakończenie zjazdu

Zjazd 5 (11 – 13 listopada)

Piątek, 11 listopada 2022 r.
Obchody Święta Niepodległości
Sobota, 12 listopada 2022 r.
Godz. 11:30 – Rozpoczęcie drugiego dnia zjazdu
Godz. 12:00 – Piotr Siewak, „Roman Dmowski i polska ofensywa dyplomatyczna na konferencji wersalskiej”
Godz. 13:00 – Przerwa obiadowa
Godz. 14:00 – Wiktor Świetlik, „Polska Stasiaka – biografia ministra, który zachęcał i przekonywał, że dobrze jest służyć niepodległej”
Godz. 15:30 – Piotr Mazurek, „Zróżnicowanie geograficzne postaw społeczno-politycznych Polaków (cz. II)”
Godz. 20:00 – Zakończenie drugiego dnia zjazdu
Niedziela, 13 listopada 2022 r.
Godz. 12:45 – Rozpoczęcie trzeciego dnia zjazdu
Godz. 13:00 – Dagmara Leszkowicz-Zauska, Spotkanie z autorką Sagi Niepodległościowej – „Dziewczyna z kamienicy”
Godz. 14:30 – Przerwa obiadowa
Godz. 15:00 – Koncert utworów Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu Mateusza Nagórskiego
Godz. 16:00 – Zakończenie zjazdu

Zjazd 6 (25 – 27 listopada)

Piątek, 25 listopada 2022 r.
Godz. 21:00 – Oficjalne rozpoczęcie zjazdu
Sobota, 26 listopada 2022 r.
Godz. 10:45 – Rozpoczęcie drugiego dnia zjazdu
Godz.  11:00 – Sławomir Jastrzębowski, „Polskie i zagraniczne podmioty medialne na rynku informacyjnym w Polsce”
Godz.  12:30 – Wojciech Surmacz, „Współczesna rola agencji informacyjnych w kreowaniu informacji w mass mediach”
Godz. 14:00 – Obiad
Godz. 15:45 – Ks. Łukasz Piotrowski, „Etyczne aspekty w kreowaniu contentu informacyjnego”
Godz. 17:15 – Warsztaty patriotyczne (cz. I)
Godz. 20:00 – Zakończenie drugiego dnia zjazdu
Niedziela, 27 listopada 2022 r.
Godz. 11:15 – Rozpoczęcie trzeciego dnia zjazdu
Godz. 11:30 – dr. hab Marek Kochan, „Obraz Polaków w mediach na przykładzie portali internetowych”
Godz. 13:30 – Piotr Mazurek, „Zróżnicowanie geograficzne postaw społeczno-politycznych Polaków (cz. III)”
Godz. 15:00 – Przerwa obiadowa
Godz. 15:30 – Warsztaty Patriotyczne (cz. II)
Godz. 16:00 – Zakończenie zjazdu

Organizacja wydarzeń lokalnych o charakterze patriotycznym

Spotkanie z Janem Szuro, Kraków, 19.11.2022 r.

Podczas spotkania z Janem Szuro, synem ppłk Stanisława Szuro, poruszaliśmy wiele tematów związanych z długim życiem podpułkownika przepełnionego służbą dla niepodległej Rzeczpospolitej. Ppłk Stanisław Szuro, Żołnierz Niezłomny, urodził się w 1920 roku w Krakowie, zmarł tamże w 2020 roku. Uczestniczył w Kampanii Wrześniowej 1939 roku, w latach 1942-56, z krótkimi przerwami, był więźniem kilku obozów hitlerowskich i komunistycznych. Podczas niemieckiej okupacji zaprzysiężony w organizacji Służba Zwycięstwu Polsce. Brał udział w kolportażu prasy konspiracyjnej. Po powrocie z niemieckiego obozu do Krakowa w 1945 wstępuje do podziemia antykomunistycznego, gdzie odpowiada min. za wykonywanie wyroków śmierci. Aresztowany w 1947 r., zostaje skazany na karę śmierci, zamienioną w wyniku amnestii na 15 lat więzienia. Po wyjściu na wolność ukończył historię na Uniwersytecie Jagiellońskim i pracował jako nauczyciel. Zrehabilitowany w 1994 r. W 2008 r. Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2018 r. wydał, wraz z synem, wspomnienia zatytułowane „I tak będę żył”, będące podstawą naszej dyskusji. W jej trakcie, analizując jej fragmenty, rozmawialiśmy między innymi o istocie dwóch totalitaryzmów, znaczeniu wolności i niezłomności w życiu każdego człowieka. 

Spotkanie z Wiktorem Świetlikiem, 25.11.2022 r., Łódź

Wątkiem przewodnim spotkania i naszej dyskusji były słowa Autora: „Chciałbym prosić Państwa, byście nie potraktowali tej pozycji jako tylko opowieści o ważnym polskim urzędniku, który tragicznie zginął. Chciałbym prosić, byście Państwo spróbowali także potraktować ją jako próbę refleksji nad polityką – nie tylko polską – i nad tym, co w ostatnich czasach się w niej zagubiło i daje tragiczne efekty w Polsce na całym świecie… Co to znaczy dobrze sprawować urząd państwowy? Kompetencja to jedno, ale są jeszcze inne ważne niezwykle cechy. „Polska Stasiaka” to biografia człowieka, który zachęcał i przekonywał, że dobrze jest pracować dla Polski.” Podczas dyskusji, staraliśmy się dociec, jakie są źródła etosu wybitnych urzędników i jak możemy przekazać kolejnym pokoleniom wiedzę o dorobku i przesłaniu Władysława Stasiaka.

Spotkanie z Marcinem Wolskim, 27.11.2022 r., Siedlce

Wątkiem przewodnim i podstawą naszej dyskusji były słowa Autora „Międzymorza” o swojej książce: „Ta książka ma uczyć nas przede wszystkim dumy. Dumy z naszych mądrych przodków, którzy choćby podjęli starania, aby zbliżyć ze sobą Jadwigę i Jagiełłę. Mimo, że nie wszystkie ich plany się udają a sytuacja polityczna Polski wyjściowo wygląda na trudną, polskie elity potrafią się znaleźć i poprowadzić Polskę w zgoła nieoczekiwanym i tytułowym horyzontom. To jest również opowieść o ludzkiej dzielności, solidarności i odwadze.” Staraliśmy się odczytać nasze dzieje przez pryzmat współczesności i odnaleźć inspirację do prowadzenia skutecznej polityki międzynarodowej.

Spotkanie z Posłem Pawłem Lisieckim, 29.11.2022 r., Warszawa

Istotę naszych rozważań podczas spotkania z posłem Lisieckim obrazują jego słowa: „Jako jeden z kustoszy pamięci o Żołnierzach Wyklętych, zawsze chętnie uczestniczę w spotkaniach poświęconych wspomnieniu o represjach komunistycznych wobec podziemia niepodległościowego.  Z oczywistych względów spotkania te są mi szczególnie bliskie, kiedy dotyczą warszawskiej Pragi, czy szerzej rzecz ujmując, prawobrzeżnej części Warszawy. Na tej ziemi rozprawa z polskimi patriotami była szczególnie bezwzględna. Ale taki jest nasz charakter, nie łatwo go złamać. Wiele już zrobiono, aby opisać tą historie, ale potrzebne są dalsze badania. Pojawiają się też nowe wyzwania. Między innymi jak w ciekawy sposób opowiedzieć historię naszych lokalnych (i nie tylko) Bohaterów młodemu pokoleniu.”. Spotkanie dostarczyło nam sporo historycznej wiedzy o realiach walki z polskim podziemiem niepodległościowym w czasach PRL oraz zainspirowało do pracy nad „nowoczesną opowieścią” o znaczeniu i przesłaniu Żołnierzy Wyklętych.

Spotkanie Bydgoszcz, 26.11.2022 r.

Spotkanie rozpoczelo się od prelekcji Dominik Rosenau – prawnika, mediatora sądowego, byłego żołnierza zawodowego. Obecnie pełni służbę wojskową. Drugim prelegentem był Bogdan Dzakanowski – radny miasta Bydgoszczy.