Rozwój instytucjonalny i wsparcie działań misyjnych Fundacji Służba Niepodległej

W ramach programu „Fundusz Patriotyczny – edycja 2021 Wolność po polsku“ realizowanego przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego Fundacja Służba Niepodległej zakupiła pod koniec 2021 r. swoje biuro. Zapewniło to stabilne funkcjonowanie oraz miejsce pracy dla zarządu, pracowników i wolontariuszy fundacji. Od czasu zakupu nieruchomości regularnie odbywają się w niej spotkania zespołu fundacji. Zakupione biuro pełni również funkcję centrum konferencyjno-szkoleniowego. Odbywają się tam spotkania uczestników projektów, które dotyczą obszarów historii, kultury oraz literatury patriotycznej. Dzięki spotkaniom podnosimy wiedzę uczestników naszych projektów, a także tworzymy trwałe środowisko wokół naszej fundacji, które pozwala nam na rozrastanie się i docieranie do nowych odbiorców. Siedziba została zgodnie z wnioskiem grantowym doposażona w niezbędne meble, które umożliwiają̨ komfortowe korzystanie z lokalu oraz pracę w nim.