Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

11 października 2023

W ramach współpracy, Fundacja Służba Niepodległej umożliwiła zaangażowanie merytoryczne Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości w organizację 3 zjazdów Kolegium Służby Publicznej. W trakcie jednego ze zjazdów zorganizowane było stoisko informacyjno-promocyjne, a uczestnikom kolegium rozdystrybuowano materiały i gadżety dostarczone przez partnera. W trakcie zjazdów Kolegium Służby Publicznej mogliśmy wysłuchać cyklu wykładów Pana Prezesa Macieja Malika na tematy:

·       „Wyzwania edukacyjne przemysłu przyszłości na przykładzie Euro Skills Gdańsk 2023”;

·      „Kultura, a przemysł przyszłości”;

·      „Wyzwania edukacyjne, a przemysł przyszłości”.

W ramach swoich prelekcji Pan Prezes przybliżył nam, czym są kompetencje Euro Skills oraz World Skills. Ponadto, bardzo szeroko poruszyliśmy temat jak wykorzystywać kompetencje przyszłości we współczesnym świecie.