Paderewski w Służbie Niepodległej

4 listopada 2020

Paderewski

„Paderewski w Służbie Niepodległej” to projekt poświęcony życiu i twórczości tego wybitnego Polaka. Składa się z trzech elementów:

1. Wystawy
2. Cyklu seminariów
3. Recitalu fortepianowego

Celem projektu jest budowanie świadomości historycznej poprzez przypomnienie osoby i działalności Ignacego Jana Paderewskiego wśród uczniów szkół ponadpodstawowych (liceów i techników) oraz uczestników seminariów. Ignacy Jan Paderewski jako postać, która bezpośrednio przyczyniła się do powrotu Polski na mapę świata i premiera rządu, wpisuje się wyjątkowo w jubileuszowe obchody 100-lecia odzyskania niepodległości.

Przypomnienie postaci Paderewskiego będzie dobrym elementem budowania świadomości historycznej i skutecznie podkreśli element służby Ojczyźnie, przede wszystkim wśród młodego pokolenia. Projekt zakłada wykorzystanie wielu form dotarcia do odbiorcy, także przy użyciu środków społecznego komunikowania.Projekt dofinansowano ze środków programu NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.