„Wojna polsko-bolszewicka w aspekcie kulturowym i historycznym”.

Rzeszów, 15 września 2020

W ramach spotkań Rzeszowskiego Klubu Służby Niepodległej zorganizowaliśmy spotkanie w miejscowości Brzyska. Dr Piotr Szopa poprowadził prelekcję pod tytułem: „Wojna polsko-bolszewicka w aspekcie kulturowym i historycznym”. 

Podczas wystąpienia mieliśmy okazję dowiedzieć się jak wydarzenia 1920 roku wpłynęły na rozwój i kształt II Rzeczpospolitej.  Dr Piotr skupił się na wychowawczym aspekcie polskiego żołnierza, który wpłynął na patriotyczną postawę jak i rozwój polskiego modelu patriotycznego. Mogliśmy się dowiedzieć, jakie wyzwania stały przed naczelnym dowództwem armii, sztabem generalnym oraz historii frontowych żołnierzy, a także problematyki związanej z nowym państwem polskim złączonym z byłych zaborów. Jednym z najciekawszych aspektów wystąpienia było ukazanie jak wojna 1920 roku wpłynęła na pojmowanie komunizmu przez polski naród oraz pamięć i tożsamość zbiorową. 

Zadanie sfinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2020.