„Rola kultury chrześcijańskiej w Polsce po 1989 roku”.

14 listopada 2020

9 września 2020 roku, Rzeszowski Klub Fundacji Służba Niepodległej zorganizował spotkanie połączone wraz z dyskusją podczas, którego Profesor Aleksander Bobko wygłosił prelekcję nt.: „Rola kultury chrześcijańskiej w Polsce po 1989 roku”.

Głównym wątkiem poruszanym podczas wydarzenia była chrześcijańska wizja człowieka i świata jako punkt wyjścia podczas kreowania się nowej rzeczywistości związanej z transformacją w Polsce. Poruszone zostały też rzeczy, dzięki której nasza współczesna rzeczywistość wygląda tak, a nie inaczej, właśnie z powodu silnej pozycji kościoła. Rozmawialiśmy też o tym, czego nie udało się zrealizować, jakie błędy popełniono oraz to czego możemy nauczyć się z wydarzeń z tamtych lat. Jednym z najciekawszych i najbardziej omawianych tematów była rola papieża Jana Pawła II oraz interpretacja przesłania podczas jego pielgrzymek w kraju nad Wisłą.

Zadanie sfinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2020.