Cykl seminariów: „Kultura Wczoraj, Dziś i Jutro w Rzeszowie”

Rzeszów, 19 października 2020

W ramach projektu ,,Kultura Wczoraj, Dziś i Jutro” odbyło się na Podkarpaciu 16 spotkań merytorycznych (12 w Rzeszowie, 3 w Jaśle i 1 w Brzyskach).

9 września w siedzibie Stowarzyszenia Obywatelskiego Dialogu i Aktywizacji ,,SODA” miały miejsce warsztaty dotyczące tworzenia i zarządzania projektami edukacyjnymi. Poprowadził je Karol Jędruszek – na co dzień pracownik Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych. Licznie zgromadzeni uczestnicy wysłuchali części teoretycznej, a następnie uczestniczyli w zajęciach praktycznych kiedy to ich zadaniem było stworzenie własnego projektu edukacyjnego w taki sposób, aby mówić o sprawach ważnych w atrakcyjny sposób. Następnie każda grupa zaprezentowała wyniki swojej pracy na forum publicznym. Naszym kolejnym gościem był Pan Profesor Aleksander Bobko, który w formie prelekcji opowiedział o roli kultury chrześcijańskiej w Polsce po 1989 roku. Nie zabrakło licznych pytań ze strony audytorium, co spowodowało iż monolog przerodził się w ciekawą konwersację z uczestnikami.

15 września dr Piotr Szopa – naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętnania Walk i Męczeństwa IPN w Rzeszowie zaprezentował w Brzyskach fragmenty twórczości Karola Irzykowskiego dotyczące wojny polsko-bolszewickiej, a także przedstawił wykład pt. ,,Polskie Termopile 1920. Bitwa pod Zadwórzem, Dydiatynem i Firlejówką”.

16 września upłynął na analizie porównawczej dzieł literackich o charakterze patriotycznym w ujęciu historycznym i współczesnym.

23 września skupiliśmy się na wątkach ideologicznych w kulturze. Porozmawialiśmy także o wpływie polskiej kultury i tradycji na kształtowanie tożsamości Polaków na Wileńszczyźnie. Wyniki badań zaprezentowane przez Panią dr Katarzynę Stukus-Hanik spotkały się z dużym zainteresowaniem audytorium.

30 września gościliśmy Pana dr Michała Wojnowskiego, wykładowcę akademickiego,  autora kilkunastu specjalistycznych opracowań opublikowanych na łamach Przeglądu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz licznych ekspertyz dla takich organów jak Sejm RP, Minister Koordynator Służb Specjalnych i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, a także specjalistę w obszarze działań sabotażowych i propagandowych sowieckich i rosyjskich organów bezpieczeństwa państwa. ,,Antykultura jako narzędzie dywersji ideologicznej służb specjalnych bloku wschodniego” to temat niezwykłej prelekcji wygłoszonej w siedzibie Stowarzyszenia Obywatelskiego Dialogu i Aktywizacji „SODA”. Nie zabrakło także rozmowy na temat wpływu kultury na zachowania w internecie co było przedmiotem ożywionej dyskusji podczas naszego kolejnego spotkania.

13 października przenieśliśmy się do Grein Hotel, gdzie Bartosz Czajka i Michał Dworski zaprezentowali wyniki swoich badań naukowych opracowanych w Instytucie im. Władysława Andersa. Dotyczyły one polskiego dziedzictwa kulturowego za naszą wschodnią granicą na Białorusi i Ukrainie co było przedmiotem prelekcji Bartosza Czajki. Sporym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja autorstwa Michała Dworskiego, który to w interaktywny sposób omówił historię Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. W trakcie kolejnego spotkania, którego tematem przewodnim było ,,Upamiętnienie w kulturze lokalnych bohaterów związanych z II wojną światową” obejrzeliśmy zwiastun fabularyzowanego dokumentu pt. ,,Akcja Pensjonat”.

16 października w Jaśle dr Piotr Szopa przybliżył zebranej młodzieży historię przeprowadzonej przez żołnierzy Kedywu Armii Krajowej spektakularnej akcji pensjonat, kiedy to grupa kilka osób uwolniła z niemieckiego więzienia 66 więźniów politycznych.

19 października w Grein Hotel w Rzeszowie przeprowadziliśmy konwersatorium na temat muzułmanów w kulturze. 21 października nastąpiło uroczyste podsumowanie projektu. Odwiedziła nas także redakcja TVP3 Rzeszów, która przygotowała, a następnie wyemitowała materiał o naszym projekcie. Adwokat Paulina Dąbek omówiła zagadnienia prawne związane z ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego. Z kolei z Panem Tomaszem Klocem porozmawialiśmy relacjach łączych społeczeństwo obywatelskie z religią.

Zadanie sfinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2020.