84. rocznica pierwszego transportu 728 polskich więźniów politycznych do obozu KL Auschwitz

14 czerwca 2024

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Zagłady w 84. rocznicę pierwszego transportu 728 polskich więźniów politycznych do KL Auschwitz

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Zagłady w 84. rocznicę pierwszego transportu 728 polskich więźniów politycznych do KL Auschwitz

Dziś, 14 czerwca, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Zagłady. Upamiętnia on 84. rocznicę pierwszego transportu 728 polskich więźniów politycznych do obozu Auschwitz. Ten symboliczny dzień jest hołdem dla wszystkich, którzy cierpieli i zginęli w wyniku nazistowskiego terroru podczas II wojny światowej.

14 czerwca 1940 r. miał miejsce pierwszy transport do obozu KL Auschwitz

Transport, który miał miejsce 14 czerwca 1940 roku, zapoczątkował funkcjonowanie największego i najbardziej brutalnego obozu zagłady w historii. Spośród 728 więźniów, głównie młodych Polaków zaangażowanych w działalność konspiracyjną, tylko niewielka liczba doczekała wyzwolenia. KL Auschwitz stał się miejscem niewyobrażalnego cierpienia. Zginęło w nim około 1,1 miliona ludzi, w tym większość Żydów, ale także:

– Polaków,

– Romów,

– radzieckich jeńców wojennych i innych narodowości.

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Zagłady ustanowiony uchwałą Sejmu RP

Obchody Narodowego Dnia Pamięci odbywają się w całej Polsce, w tym również w Warszawie i na Mazowszu. 

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Zagłady został ustanowiony na mocy uchwały Sejmu RP z dnia 8 czerwca 2006 roku. Jego celem jest upamiętnienie wszystkich ofiar niemieckich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady, a także oddanie hołdu tym, którzy zginęli w wyniku nazistowskiego terroru.

Podstawą prawną ustanowienia tego dnia była uchwała Sejmu RP, która mówi, że 14 czerwca będzie dniem narodowej pamięci. Data ta została wybrana ze względu na historyczne wydarzenie. 14 czerwca 1940 roku do obozu koncentracyjnego Auschwitz dotarł pierwszy transport 728 polskich więźniów politycznych z więzienia w Tarnowie. Dzień ten ma na celu przypominanie o:

tragedii, jaką był Holokaust,

męczeństwie Polaków i innych narodów pod okupacją niemiecką podczas II wojny światowej.

W uchwale podkreślono, że pamięć o tych tragicznych wydarzeniach jest moralnym obowiązkiem współczesnych pokoleń. Ma także na celu przeciwdziałanie wszelkim formom nienawiści, totalitaryzmów i dyskryminacji.

Heroiczna walka Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Zagłady

W tym szczególnym dniu pamiętamy nie tylko o tragedii ofiar, ale również o heroicznej walce i oporze, który stawiali wobec nazistowskiego terroru. Historie takich miejsc jak obóz KL Auschwitz przypominają nam o konieczności zachowania pamięci i przeciwdziałania wszelkim formom nienawiści i dyskryminacji.

Edukacja historyczna istotną częścią działalności Fundacji Służba Niepodległej

Obchody Narodowego Dnia Pamięci są nie tylko okazją do refleksji nad przeszłością, ale również do wyciągnięcia lekcji na przyszłość. Pamięć o ofiarach i edukacja historyczna to nasze wspólne zobowiązanie, aby nigdy więcej nie dopuścić do podobnych tragedii. Dziś, stojąc w zadumie, oddajemy hołd wszystkim, którzy zginęli, cierpieli i walczyli o wolność i godność ludzką.

Przypominamy także nasz poprzedni projekt „Służyli Niepodległej”, dostępny tutaj.