Podsumowanie projektu „Młodzież w Służbie Niepodległej”

4 stycznia 2022Projekt „Młodzież w Służbie Niepodległej” to:

Udział młodzieży w promocji polityki historycznej to bardzo ważne przedsięweźcie. Osoby młody są w istocie bardzo podatne na wzorce, które są im przekazywane. Projekt „Młodzież w Służbie Niepodległej” miał za zadanie wyposażyć laureatów ogólnopolskiego konkursu pt. „….” w umiejętności, wiedze i narzędzie potrzebne do tego, aby mogli promować swoją lokalną historię na terenach z których pochodzą.


W trakcie sobotnich warsztatów, laureaci konkursu mieli okazję wysłuchać prelekcji Pana Piotra Mazurka – Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej o znaczeniu polityki historycznej. Pan Minister określił jak istotne jako kształtowanie właściwych postaw wśród młodych osób oraz przedstawił jakie możliwości są obecnie oferowane młodym osobom, które chcą się angażować w życie społeczne.


Następnie odbyło się konwersatorium wprowadzające, poprowadzone przez Pana Miłosza Kołcza – Otwinowskiego, pt. „Młodzież w wojnie o niepodległość 1918-1921” przybliżyło uczestnikom rolę młodzieży w procesie odzyskiwania niepodległości. Temat został przedstawiony kompleksowo, przedstawiając osoby młode uczestniczące w walkach o granice nowo powstałego Państwa, które uczestniczyły w wydarzeniach na każdym odcinku frontu. Była to niezwykle ważna prezentacja, która pokazywała, że bardzo często oprócz żołnierzy i dorosłych, do walki i służby stawiały się osoby młode, często nawet nie mające ukończone 18. roku życia.


Pan Michał Szymański, w ramach warsztatu „Prawne formy działalności NGOs – warsztaty z pracą na wnioskach do KRS” pokazał w jaki sposób należy złożyć prawidłowo wypełnione dokumentację, aby móc zarejestrować organizację pozarządową i rozpocząć działalności w III sektorze. Były to ważne warsztaty, gdyż wyposażały uczestników w wiedzę jak sformalizować ich działalność pod postacią NGO, aby móc pozyskiwać środki na realizację zadań.


Pan Michał Osiej poprowadził warsztat „Praktyczny wymiar fundraisingu – pozyskiwanie pieniędzy na realizację projektów promujących historię”, gdzie uczestnicy warsztatów zostali wyposażeni w wiedze w jaki sposób prowadzić negocjację z potencjalnymi darczyńcami, jak konstruować projekty, aby były przekonujące dla potencjalnych fundatorów oraz gdzie szukać możliwych do pozyskana środków i dotacji na realizację swoich przedsięwzięć. Uczestnicy poznali znaczenie kompetencji miękkich w procesie pozyskiwania pieniędzy.

Pan Piotr Okulski i Michał Konowalski przeprowadzili z uczestnikami warsztaty pt. „Komunikacja społeczna projektów z zakresu polityki historycznej case study Bitwa Warszawska 1920 roku”. Zajęcia te, zrealizowane w formie warsztatowej, pokazały uczestnikom jak kompleksowo podejść do tematu promowania swoich projektów w przestrzeni mediów społecznościowych, niezbędnych do uzyskania odpowiedniego rozgłosu realizowanych projektów. Uczestnicy w ramach warsztatów, mieli za zadanie przygotować swoje proporcje kampanii promującej wydarzenie związane z upamiętnieniem Bitwy Warszawskiej.


Niedzielny cykl warsztatów rozpoczął się od konwersatorium Pana Piotra Boronia pt. „Polityka historyczna w działalności państw oraz organizacji społecznych – skuteczne narzędzia i metody”. Szeroki zakres przedstawionych zagadnień pozwolił uczestnikom kompleksowo poznać tematykę działań związanych z polityką historyczną, które były na przestrzeni setek lat realizowane przez różne państwa.


Oprócz tego laureaci konkursu uczestniczyli w 2 grach terenowych. Pierwsza z nich „Traktat Ryski”, polegała na wcieleniu się w delegację polską i sowiecką, a następnie ustalenia warunków ww. traktatu. Uczestnicy musieli wynegocjować możliwie najkorzystniejsze warunki dla swojej strony. Punktowe były takie kryteria jak długość ustalonej granicy, wysokość reparacji wojennych czy zakres zwróconych dóbr.


Drugą część gry terenowej pt. „Młodzież w Służbie Niepodległej” polegała na rozwiązaniu szeregu zadań, których tematyka związana była z dziejami wojny polsko-bolszewickiej. Uczestnicy, podzieleni na grupy, musieli zmierzyć się z zadaniami, które czyniły z nich artystów projektujących plakaty werbunkowe do Wojska Polskiego, kryptologów próbujących złamać szyfr bolszewików czy też strategów, planujących kontruderzenie znad Wieprza. Realizowali zadania wymagające spostrzegawczości, kreatywności, logicznego myślenia. Każde z zadań punktowane było przez jury.


Na sam koniec, Pani Monika Mazurek–Rylska poprowadziła warsztaty pt. „Organizacja wystawy plenerowej jako przykład efektywnego projektu społecznego. Case study Wojna o niepodległość 1918-1921”. Uczestnicy poznali z jakimi wyzwaniami należy się mierzyć w trakcie organizacji podobnych wystaw, z jakich narzędzi warto korzystać i jakie są dobre praktyki. Otwarta formuła warsztatów pozwalała na zadanie wielu pytań.
W ramach podsumowania i utrwalenia zdobytej wiedzy, uczestnicy warsztatów zostali wyposażeni w scenariusz gier terenowych, w jakich mieli okazję uczestniczyć oraz w materiały niezbędne do poprowadzenia tego typu wydarzenia w swoich małych ojczyznach. Pozwoli im to łatwiej podejmować inicjatywy promujące lokalne wydarzenia historyczne oraz w atrakcyjny sposób przybliżać tę widzę inny osobom.