Spotkanie z Wicepremierem, prof. Piotrem Glińskim

Warszawa, 23 listopada 2019

23 listopada 2019 roku mieliśmy zaszczyt gościć – Gościa Specjalnego zjazdu Kolegium Służby Publicznej – Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Przewodniczącego ds. Pożytku Publicznego Profesora Piotra Glińskiego.

Spotkanie z gościem tak wysokiej rangi cieszyło się ogromnym zainteresowaniem młodych osób, zaangażowanych w działalność III sektora i troszczących się o dobro wspólne naszej wspólnoty.

Podczas swego wystąpienia Profesor poruszył kwestię arystotelesowskiej antropologii politycznej opierającej się na trosce o dobro wspólne. Stanowcza część wykładu poświęcona była kwestii „wspólnoty” jako głównego elementu prowadzenia polityki. Po bardzo ciekawej i inspirującej prelekcji mieliśmy też okazję porozmawiać i podyskutować o sprawach bieżących. Największym zainteresowaniem cieszyła się kwestia polskiej polityki historycznej oraz budowy Muzeum Historii Polski; obchodów związanych ze 100-rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości oraz przygotowań obchodów poświęconych Wiktorii Warszawskiej 1920. Mieliśmy też możliwość uczestnictwa w rozmowach nt.: polityki młodzieżowej Rządu RP oraz zaangażowaniu młodych w życie wspólnotowe. Podczas spotkania rozmawialiśmy też o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz innych podmiotach rządowych, których celem jest wspieranie rozwoju sieci NGO w naszym kraju. Wicepremier opowiadał nam o wyzwaniach stojących przed ochroną polskiej kultury, rozwiązaniach, które zostały wprowadzone oraz ich rezultatach oraz strategii przyjętej na najbliższe lata w obszarze soft-power.

Prelekcje udało się zrealizować dzięki wsparciu finansowemu ze strony Fundacji PKO oraz Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.