Spotkanie z Premierem Mateuszem Morawieckim

Warszawa, 23 czerwca 2019

23 czerwca 2019 roku odbyło się jedno z najważniejszych spotkań organizowanych przez Fundację Służba Niepodległej – podczas jubileuszowego zjazdu, kończącego II Etap – Kolegium Służby Publicznej jako Gość Specjalny wystąpił Prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki.

Spotkanie cieszyło się niezwykle dużym zainteresowaniem, o czym świadczyć może obecność ponad setka młodych osób z całej Polski, które na co dzień działając w organizacjach młodzieżowych, biorących czynny udział działalności społecznej, naukowej, kulturalnej i wolontaryjnej.

Głównymi tematami poruszanymi przez Premiera były:

kwestie poświęcone przyszłości i wyzwań wobec naszego państwa,

wizja i rola Polski w Unii Europejskiej,

spójność i rozbieżność interesów w Sojuszu Północnoatlantyckim,

wzrost znaczenia państw azjatyckich,

bezpieczeństwo energetyczne kraju,

wyzwaniami gospodarczymi w pierwszej połowie XXI wieku,

projekt i polityka  „trójmorza”,

wpływ nowych techonologi na otaczającą nas rzeczywistość,

założeniami polityki młodzieżowej rządu.


W czasie panelu prowadziliśmy długą, bardzo ciekawą i merytoryczną dyskusję, podczas której mieliśmy okazję poznać działania rządu „od podszewki”, dowiedzieć się nowych i ciekawych informacji, a także zadać pytanie Premierowi i uzyskać na nie odpowiedź.


Po zakończeniu części oficjalnej przygotowaliśmy się do zrobienia wspólnego zdjęcia po czym rozpoczęliśmy część nieoficjalną, podczas której mogliśmy bardziej swobodnie porozmawiać z Mateuszem Morawieckim.


Spotkanie było dla nas wielkim zaszczytem i wyróżnieniem oraz impulsem do dalszych działań na rzecz dobra wspólnego oraz poszerzania młodzieżowego sektora patriotycznego.

Prelekcje udało się zrealizować dzięki wsparciu finansowemu ze strony Fundacji PKO oraz Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.