Przyłączenie Bydgoszczy

Bydgoszcz, 4 stycznia 2022

20 Stycznia 1920 roku, na mocy postanowień traktatu wersalskiego, Bydgoszcz wraca na mapy naszego kraju. Tego dnia do miasta przybyło Wojsko Polskie zatwierdzając przyłączenie Bydgoszczy do Polski. 

Jako pierwsi do miasta wmaszerowali saperzy pod dowództwem ppłk. Witolda Butlera, a zaraz po nich żołnierze 6 Pułku Strzelców Wielkopolskich dowodzone przez dr Bernarda Śliwińskiego, późniejszego prezydenta miasta. Dzień wcześniej miało miejsce symboliczne wydarzenie, czyli przekazanie stalowego klucza Janowi Maciaszkowi, pierwszemu komisarycznemu prezydentowi, przez niemieckiego burmistrza Hugo Wolffa. 

Repolonizacja miasta miała tak wielki wymiar, że stało się ono jednym z największych Polskich miast w okresie międzywojennym. Przyłączenie miasta do Rzeczypospolitej spowodowało ogromne zmiany narodowościowe. Polskie ziemię opuściło ponad 60 tysięcy Niemców. Bydgoszcz w krótkim czasie z miasta w którym większość ludności była narodowości Niemieckiej, zmieniła się w metropolię w większości zamieszkiwaną przez Polaków, stając się jednym z najbardziej polskich miast. Dzieci znów uczyły się w języku polskim, a kadrę nauczycielską wzmacniali rodacy z terenów dzisiejszej Wielkopolski. Odradzało się także sądownictwo. Zmieniła się waluta i system prawny. W urzędach zaczął obowiązywać język polski, co było ogromnym sukcesem i wielkim krokiem do odbudowania państwa polskiego.  

Według statystyk z przełomu 1928/1929 r. Polacy stanowili 92% populacji miasta! Warto pamiętać, że wtedy Bydgoszcz należała do województwa poznańskiego i stanowiło ono drugie co do wielkości miasto.

Odzyskanie Bydgoszczy i przyłączanie jej do Państwa polskiego było kolejnym sukcesem odradzającej się Rzeczypospolitej, która musiała siłą wywalczyć kształt wszystkich swoich granic. Przegrana wielkich mocarstw-zaborców, dała Polakom możliwość walki o niepodległe państwo. Niemniej, lata 1918-1921 to czas kiedy o kształt tych granic trzeba było stoczyć wiele walk, raz po raz dając dowód męstwa polskich obywateli, którzy z bronią w ręku wykuwali kształt Polski na mapie Europy.