Podstawy historii

4 stycznia 2022„Naród bez dziejów, bez historii, bez przeszłości, staje się wkrótce narodem bez ziemi, narodem bezdomnym, bez przyszłości.” te słowa błogosławionego kard. Stefana Wyszyńskiego bardzo dobrze oddają współczesne podejście do polskiej polityki historycznej. Musimy dbać o polską historię, kulturę, dziedzictwo materialne i niematerialne powierzone nam pod opiekę w sztafecie kolejnych pokoleń.

Żyjemy w dobie fake newsów. Oznacza to, że tylko rzetelna wiedza gwarantuje nam realne spojrzenie na otaczającą nas teraźniejszość, ale także przeszłość i przyszłość. Musimy znać naszą historię, uczyć o niej najmłodsze pokolenia, aby prawda nigdy nie zginęła pod naporem zmanipulowanych, nieprawdziwych informacji. Pozwoli to również na wyciągnięcie wniosków z porażek, tak aby nigdy się nie powtórzyły oraz na świętowanie chwil zwycięskich. Polityka historyczna może być orężem w walce o dobry wizerunek naszego kraju wśród Polaków, ale także za granicą. Jest to tym bardziej ważne, że coraz częściej możemy spotkać się, zwłaszcza w intrenecie, z informacjami, które swoim kłamstwem uderzają w nas i naszych przodków. Taka dezinformacja służy temu, aby zdyskredytować nasze państwo na arenie międzynarodowej, umniejszyć jego rolę i ograniczyć znaczenie.

Historia Polski to historia krwawa i niejednokrotnie tragiczna. Rozbiory, krwawo tłumione powstania, okres II wojny światowej, ale także walki o suwerenność w okresie PRL, to tylko niektóre z przykładów. Z drugiej jednak strony, możemy szczycić się tym, że pomimo 123 lat zaborów Polska nie zginęła, przetrwała w sercach ludzi, którzy nie utracili tożsamości narodowej i wiary w zwycięstwo. II na świecie, I w Europie Konstytucja 3-go Maja, to przykład nowoczesnego i postępowego spojrzenia na państwowość i służbę ojczyźnie.

Historia narodu polskiego to historia, w której duma narodowa zwycięzców przeplata się z goryczą porażki. Nasz kraj, jak żaden inny w historii, doświadczył wzlotów i upadków. Pomimo tego, że z nie wszystkich bojów wyszliśmy zwycięsko, powinniśmy być dumni i świadomi naszej historii. Uchwalenie Konstytucji 3-ga Maja, zwycięstwo w bitwie pod Wiedniem, bitwa warszawska 1920 roku czy obalenie komunizmu, to tylko niektóre z chwalebnych kart naszej historii. Są to powody do odczuwania narodowej dumy i radości z tego, skąd się wywodzimy.

Polityka historyczna Polski powinna opierać się na rzetelnej wiedzy, opartej na faktach i badaniach historyków. Lekcje historii muszą iść w parze z nauką patriotyzmu, umiłowania ojczyzny i dbałości o dobro naszej wspólnoty narodowej.

Drugim filarem polityki historycznej, oprócz edukacji w szkołach, jest wychowanie w duchu polskości w domach rodzinnych. To stamtąd wynosimy pierwsze wzorce dotyczące podejścia do obrony i miłości kraju, zachowania i pielęgnowania tradycji.

Trzeci filar skutecznej polityki historycznej to walka z fake newsami, prostowanie artykułów prasowych, które szkalują nasz kraj i sieją dezinformacje. Tu ważną rolę odgrywają takie instytucje jak IPN czy MSZ.
Dzięki skutecznemu działaniu w tych trzech obszarach jednocześnie, można w sposób świadomy, rzetelny i skuteczny prowadzić politykę historyczną opartą na wiedzy i wartościach patriotycznych.
Być Polakiem- to brzmiało dumnie przez wieki, nadal tak powinno pozostać. Jest to też nasze zadanie, jako młodych ludzi- dawać świadectwo odpowiedzialności za naszą przyszłość w odniesieniu do całego kraju.