Fundacja Służba Niepodległej w Sejmie RP

6 lipca 2024

Nasz wiceprezes Przemysław Pietrzak wziął udział i zabrał głos w wysłuchaniu publicznym dotyczącym projektów tzw. „Ustaw Aborcyjnych”. Wysłuchanie odbyło się w napiętej atmosferze. Dwukrotnie interweniowała Straż Marszałkowska.