Powstania Śląskie

Katowice, 4 stycznia 2022


Powstania Śląskie – większość z nas o nich słyszała, część nie ma o nich pojęcia inni zaś wiedzą na ten temat wszystko. Pragnąc poszerzyć waszą wiedzę, przybliżymy wam czym były Trzy Powstania Śląskie…

I Powstanie Śląskie – Wybuchło samoczynnie w 1919 r. wobec terroru i represji niemieckich takich jak Masakra w Mysłowicach. Polska, odpierając wówczas agresję Bolszewików nie miała sił, by wspomóc powstańców, wskutek czego Niemcom udało się je stłumić a władzom Polskim wywalczyć amnestię dla powstańców.

II Powstanie Śląskie – Wybuchło w 1920 r. wobec dalszych aktów terroru i represji władz niemieckich oraz w związku z niedopuszczaniem Polaków do decydowania o Śląsku i okrucieństwem Policji. Ostatecznie powstanie zakończyło się wskutek żądania Komisji Międzysojuszniczej, która dopuściła do władz ludność polską oraz likwidując znienawidzoną brutalną Policję Sipo powołała nową z udziałem Polaków.

III Powstanie Śląskie – Wybuchło w 1921 r. tuż po plebiscycie mającym stwierdzić przynależność narodową Górnego Śląska. Dzięki powstaniu oraz na mocy Konwencji Genewskiej dot. Górnego Śląska Polska zyskała o 1/3 więcej terytorium niż miała pierwotnie, a w efekcie wywalczono aż 50% hutnictwa i 76% Górnośląskich kopalni węgla co gwarantowało krajowi zasoby, na silny i stabilny rozwój.

Po wszystkich trzech Powstaniach Śląskich utworzono Województwo Śląskie – najbogatsze, najlepiej uprzemysłowione oraz skomunikowane w całej II Rzeczypospolitej. Pamiętając tamte wydarzenia, brutalność działań niemieckich oraz przelaną polską krew apelujemy byście i wy wiedzieli, oraz pamiętali! Śląsk wraz ze swoimi bogatymi złożami węgla oraz innych surowców, miał ogromne znaczenie strategiczne dla odradzającego się Państwa Polskiego. Historia pokaże, że jeszcze przez długie dekady Śląsk pozostanie jednym najbardziej istotnych obszarów Polski.