Apel Wyborczy Środowisk Młodzieżowych

Wieliczka, 9 lipca 2020

9 lipca w Wieliczce został podpisany Apel Wyborczy Środowisk Młodzieżowych, który przyjął Prezydent RP Andrzej Duda.

Treść apelu:

My, przedstawiciele środowisk obywatelskich działających wśród młodego pokolenia Polaków, od lat podkreślamy, jak ważna jest roztropna, strategicznie umocowana i odpowiednio konsultowana z zainteresowanymi polityka państwa na rzecz polskiej młodzieży. Reprezentujemy ludzi ambitnych, energicznych, otwartych na świat, ale dumnych z przywiązania do polskiej tożsamości, pragnących zdobywać nowe doświadczenia, ale i dzielić się z młodszymi i starszymi rodakami tymi już zebranymi. Na przestrzeni lat nasze postulaty spotykały się z różnym odbiorem i różnymi reakcjami ze strony kolejnych ekip rządzących.

Mając możliwość porównania stosunku kolejnych głów państwa i szefów rządów do naszego pokolenia i jego aspiracji, czujemy się w obowiązku zauważyć, że Prezydent RP Andrzej Duda we współpracy z Rządem Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego zrealizował szereg działań w tym obszarze m.in.:- zwolnienie młodych ludzi do 26. roku życia z podatku PIT, co umożliwiło wielu młodym ludziom łatwiejszy start na rynku pracy;
– wspieranie młodych innowacyjnych przedsiębiorców m.in. poprzez projekt „Start-upy w Pałacu” z aktywnym udziałem Prezydenta RP;
– powołanie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem – pierwszego w historii organu dialogu pomiędzy przedstawicielami polskiej młodzieży a reprezentantami najważniejszych władz państwowych, w tym Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów;
– utworzenie Narodowego Instytutu Wolności – pierwszej instytucji państwowej dedykowanej w pełni wsparciu organizacji pozarządowych oraz uruchomienie całkowicie nowatorskich programów dla ruchów obywatelskich (m.in. Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Rządowy Program Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych, Korpus Solidarności), z których w ogromnym stopniu skorzystały środowiska młodzieżowe;
– wspieranie środowisk młodzieżowych zaangażowanych w życie publiczne poprzez współpracę projektową i organizację wielu wydarzeń dedykowanych młodzieży w Pałacu Prezydenckim, Belwederze, Sejmie i KPRM;
– udział przedstawiciela młodego pokolenia w pracach Narodowej Rady Rozwoju.
Warto podkreślić, że spora część zrealizowanych działań jest efektem współpracy programowej Prezydenta RP Andrzeja Dudy ze środowiskami młodzieżowymi. Widząc otwartość Pana Prezydenta i jego zaplecza na wiele postulatów zgłaszanych przez polską młodzież, proponujemy, aby w kolejnej kadencji współpraca ta była kontynuowana poprzez realizację m.in. następujących propozycji programowych:
1. Dalsze działania mające na celu obniżanie obciążeń fiskalnych (czego zapowiedzią jest wprowadzanie rozwiązań tzw. „estońskiego CITu”);
2. Realizację zapisów Karty Wolności w Sieci;
3. Wdrożenie – w konsultacji z reprezentantami środowisk młodzieżowych – kompleksowego programu odpowiadającego na problemy mieszkaniowe młodych Polaków;
4. Dokończenie zawieszonego z uwagi na pandemię procesu umocnienia ustawowego roli młodzieżowych rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego;
5. Realizacja inicjatywy kompleksowego i rzetelnego programu włączającej edukacji ekologicznej i klimatycznej w polskim systemie edukacji;
6. Realizacja szerokiego, powszechnego i otwartego programu praktyk i staży dla młodych ludzi w instytucjach państwowych;
7. Organizacja z udziałem Prezydenta RP corocznych wielkich debat nad kierunkami rozwoju naszej Ojczyzny z punktu widzenia młodzieży;
8. Powołanie oddzielnej sekcji w Narodowej Radzie Rozwoju zajmującej się wyłącznie sprawami młodego pokolenia, współpracującej z Prezydentem RP oraz ustawową Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem i wspierającej realizację powyższych postulatów.
Stojąc dziś przed wyborem jednego z dwóch kandydatów ubiegających się o głosy Polaków w drugiej turze wyborów prezydenckich i mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia, uważamy, że wygrana Andrzeja Dudy daje największą – spośród możliwych opcji wyboru – szansę na rozwój przemyślanej i opartej o dialog pokoleniowy polityki młodzieżowej naszego kraju oraz realizacji naszych propozycji programowych. Zachęcamy, aby tę szansę wykorzystać!

Apel podpisały osoby należące do licznych środowisk młodzieżowych, takich jak:

– Fundacja Służba Niepodległej
– Planeta Młodych
– Stowarzyszenie Dumni z Polski
– Stowarzyszenie „Studenci Dla Rzeczypospolitej”
– Fundacja Portia
– Klub Młodych „Dla Polski”
– Klub Służby Niepodległej w Wilnie
– Prezes Stowarzyszenia „Młodzi Dla Polski”
– Fundacja imienia Stefana Artwińskiego
– Kieleckie Forum Rozwoju – Kielce Plus
– Wspólna Młodość Wspólna Przyszłość
– Prawicowy Blok samorządowy „Skawina”
– Młodzieżowa Inicjatywa dla Krzyża Wielkopolskiego
– Insytut Poznański
– Europejskie Centrum Projektów Pozarządowych
– Fundacja Scytia
– Fundacja Sapere Aude
– Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej
– Stowarzyszenie KoLiber oddział Warszawa
– Fundacja Misji Obywatelskiej
– Stowarzyszenie Obywatelskiego Dialogu i Aktywizacji „SODA”
– Fundacja Aktywność
– Instytut Andersa
– Stowarzyszenie „Słowem w Twarz”
– Stowarzyszenie Słoneczna Strona Ulicy
– Stowarzyszenie Opatowska Starówka