80 zjazd Kolegium Służby Publicznej

19 grudnia 2023

Za nami 80. zjazd Kolegium Służby Publicznej.

Wśród prelegentów mogliśmy wysłuchać:
– ks. Jacka Stryczka – współpomysłodawcę Szlachetnej Paczki oraz Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Tematem prelekcji była szlachetna solidarność.
– dr. Michała Rulskiego – b. zastępcę dyrektora w Narodowym Instytucie Wolności. Tematem prelekcji był Korpus Solidarności.
– Rafała Wosia – dziennikarza i publicystę ekonomicznego. Tematem prelekcji była solidarność społeczno-gospodarcza w latach 2015-2023.
– dr. Piotra Balcerowskiego – wiceprezesa Fundacji Służba Niepodległej. Tematem prelekcji była solidarność gospodarcza i patriotyzm ekonomiczny.
– Piotra Mazurka – do 2023 r. sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, b. pełnomocnika rządu ds. polityki młodzieżowej i wiceprzewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Tematem prelekcji były współczesne oblicza polskiej solidarności.

Dofinansowano ze środków Fundacji KGHM.