Podsumowaliśmy działalność Centrum Analiz Służby Niepodległej w 2023 r.

21 grudnia 2023

Podczas wczorajszego wydarzenia podsumowaliśmy działalność Centrum Analiz Służby Niepodległej. Zespół CASN kierowany przez dr. Piotra Balcerowskiego zaprezentował kilkanaście nowych analiz, które eksperci CASN przygotowali w tym roku. Zachęcamy do lektury przygotowanych analiz i śledzenia działalności naszego Centrum Analiz.

Projekt sfinansowany został ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.