79 zjazd Kolegium Służby Publicznej

18 grudnia 2023

Za nami 79. zjazd Kolegium Służby Publicznej.

Wśród prelegentów mogliśmy wysłuchać:
– dr. Piotra Balcerowskiego – wiceprezesa Fundacji Służba Niepodległej. Tematem prelekcji była edukacja ekonomiczna w Polsce.
– Juliana Żelaznowskiego – Przewodniczącego Rady Fundacji Instytut Nowej Europy. Tematem prelekcji było zagadnienie generalistów.
– Piotra Mazurka – do 2023 r. sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, b. pełnomocnika rządu ds. polityki młodzieżowej i wiceprzewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Tematem prelekcji były wyzwania edukacyjne w XXI w.
– prof. PW Jana Zubelewicza – filozofa i nauczyciela akademickiego. Tematem prelekcji była współczesna edukacja.
– dr. Pawła Okołowskiego – filozofa i pracownika Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem prelekcji była edukacja uniwersytecka.

Dofinansowano ze środków Fundacji KGHM.