Powstanie Wielkopolskie

Poznañ, 4 stycznia 2022

Pocztówki z okresu II RP upamiętniające wybuch Powstania Wielkopolskiego


Wielkopolanie podczas walk odzyskali między innymi Szubin, Żnin, Łabiszyn, czy Złotniki. Na froncie walczono z Niemcami i wiele walk kończyło się sukcesem. Tak było też w Robczysku, koło Leszna. Powstańcom udało się, także odbić Rynarzewo. Sukcesy na polu bitwy spowodowało podpisanie Rozejmu w Trewirze 16 lutego 1919 roku. Już dwa miesiące później nakazano usunąć niemieckie napisy z dworców, gmachów urzędowych, czy nazw ulic. Nie wykonanie rozkazu spowodowałoby karę grzywny. Pomimo ogromnego sukcesu powstania i przejęcia większości terenów dopiero w latach 50 zaczęto nagradzać powstańców. Wielkopolski krzyż powstańczy nadano aż 22 tysięcy osobom. Powstańców zaczęto mianować na stopnie oficerskie, a do tego były organizowane konferencje naukowe w których informowano o ogromnym sukcesie Powstania

Powstanie Wielkopolskie bardzo długo niedoceniane, zwłaszcza w Warszawie. Jednak było ono bardzo ważne w kontekście odrodzenia Rzeczpospolitej. Podczas Powstania wyzwolono z okupacji niemieckiej prawie całą Wielkopolskę, co musi robić wrażenie. Powstanie to było od początku świetnie zorganizowane. Mówił o tym kierownik Zakładu Historii Wojskowej Zbigniew Pilarczyk. Przede wszystkim w Powstanie zaangażowani byli wszyscy, a nie tylko wybrane stany, co było kluczową różnicą w porównaniu z poprzednimi.  To wtedy też przekształcono wojsko ochotnicze w profesjonalną armię Wielkopolską.

W roku 2008 otwarto Muzeum Pamięci Powstańców Wielkopolskich,  a czterdzieści pięć lat wcześniej Wielkopolskie Muzeum Wojskowe w Poznaniu. O tym, że to powstanie zakończyło się sukcesem niech świadczy też fakt, że aktualnie aż 140 szkół w naszym kraju nosi imiona Powstańców Wielkopolskich. Impulsem do rozpoczęcia walk o wolność był przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego. Zasługi Ignacego Jana Paderewskiego zostały docenione w XX-leciu międzywojennym. Objął on m.in. urząd Premiera RP.

Wielkopolanie podczas walk odzyskali między innymi Szubin, Żnin, Łabiszyn, czy Złotniki. Na froncie walczono z Niemcami i wiele walk kończyło się sukcesem. Tak było też w Robczysku, koło Leszna. Powstańcom udało się, także odbić Rynarzewo. Sukcesy na polu bitwy spowodowało podpisanie Rozejmu w Trewirze 16 lutego 1919 roku. Już dwa miesiące później nakazano usunąć niemieckie napisy z dworców, gmachów urzędowych, czy nazw ulic. Nie wykonanie rozkazu spowodowałoby karę grzywny. Pomimo ogromnego sukcesu powstania i przejęcia większości terenów dopiero w latach 50 zaczęto nagradzać powstańców. Wielkopolski krzyż powstańczy nadano aż 22 tysięcy osobom. Powstańców zaczęto mianować na stopnie oficerskie, a do tego były organizowane konferencje naukowe w których informowano o ogromnym sukcesie Powstania.

W roku 2008 otwarto Muzeum Pamięci Powstańców Wielkopolskich,  a czterdzieści pięć lat wcześniej Wielkopolskie Muzeum Wojskowe w Poznaniu. O tym, że to powstanie zakończyło się sukcesem niech świadczy też fakt, że aktualnie aż 140 szkół w naszym kraju nosi imiona Powstańców Wielkopolskich. Impulsem do rozpoczęcia walk o wolność był przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego. Zasługi Ignacego Jana Paderewskiego zostały docenione w XX-leciu międzywojennym. Objął on m.in. urząd Premiera RP.