Tworzymy „Plan dla Młodych” – zjazd analityczny w Gdańsku

Gdańsk, 27 września 2020

W dniach 25-27 IX 2020 r. odbyło się pierwsze stacjonarne spotkanie analityczne w ramach projektu „Tworzymy Plan dla Młodych” organizowanego przez Fundację Służba Niepodległej.

Zjazd analityczny był podsumowaniem dotychczasowych analiz grupy zajmującej się: Warunkami życia młodzieży z małych ośrodków miejskich i ze wsi, które wcześniej odbywały się w formule online.

Głównymi zadaniami było podjęcie próby uzyskania rozwiązania problemów dotyczących transportu i komunikacji, formami edukacji, dostępnością do instytucji kultury, radzeniu sobie na rynku pracy i odpływem wyspecjalizowanych kadr ze wsi do miast.