Spotkanie Centrum Analiz

7 kwietnia 2023

22 grudnia odbyło się spotkanie podsumowujące działalność Centrum Analiz Służby Niepodległej w 2022 roku. Podczas spotkania zostały zaprezentowane analizy, jakie powstały w minionym roku. Wspólnie przedyskutowaliśmy je wraz z ich autorami m.in. prof. Markiem Kochanem, dr Piotrem Łuczukiem czy dr Piotrem Balcerowskim. W ramach projektu powstał katalog z najciekawszymi analizami. Prezentacje analiz połączyliśmy ze spotkaniem wigilijnym i wraz z zaprzyjaźnionymi osobami związanymi z Fundacją Służba Niepodległej złożyliśmy sobie świąteczne życzenia i podziękowaliśmy sobie za owocny rok działań.