78 zjazd Kolegium Służby Publicznej

30 października 2023

Za nami 78. zjazd Kolegium Służby Publicznej.

Wśród prelegentów mogliśmy wysłuchać:
– Piotra Zarembę – historyka, dziennikarza, publicystę, komentatora politycznego i krytyka teatralnego. Tematem prelekcji było nowoczesne opowiadanie o polskiej historii.
– Macieja Malika – Prezesa Instytutu Roździeńskiego i Fundacji Ius et Civis. Tematem prelekcji były związki kultury i przemysłu przyszłości.
– Beatę Trochanowską – Prezesa Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego na Uczelni Łazarskiego. Tematem prelekcji była seksualizacja współczesnej kultury.
– Luciena Ehrarda – współpracownika miesięcznika Causeur oraz Nowego Ładu. Tematem prelekcji była współczesna kultura francuska.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje. Edycja 2023.