77 zjazd Kolegium Służby Publicznej

27 października 2023

Za nami 77. zjazd Kolegium Służby Publicznej.

Wśród prelegentów mogliśmy wysłuchać:
– Wiktora Świetlika – dziennikarza, laureata Złotej Ryby, b. dyrektora „Trójki” Polskiego Radia. Tematem prelekcji był obraz głównego nurtu kinematografii w Polsce w ostatniej dekadzie.
– Michała Bruszewskiego – reportera wojennego, doświadczonego dziennikarza i eksperta ds. bezpieczeństwa. Tematem prelekcji był wkład kultury wojskowej w kulturę ogólnonarodową.
– prof. Ewę Leś – politolog i profesor nauk społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Tematem prelekcji było społeczeństwo obywatelskie.
– Oskara Kochmana – przewodniczącego Rady Fundacji Towarzystwa Filomatycznego. Tematem prelekcji była Polonia jako niewykorzystane soft power.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje. Edycja 2023.