Architektura drewniana. Jak ją zachować dla przyszłych pokoleń?

Kalisz, 8 listopada 2020

W czasie spotkania Klubu Fundacji Służby Niepodległej w Kaliszu mówiliśmy o wielkopolskich cennych zabytkach wzniesionych z drewna. Są wśród nich dwory i kościoły, ale też wiejskie chałupy czy wiatraki. Jednocześnie na historyczne obiekty – szczególnie te skromniejsze i mniej okazałe – czyha wiele zagrożeń.Prelegent Magdalena Nawrocka odpowiedziała również na ważne pytanie: Jak możemy uchronić je przed niszczeniem i zachować dla przyszłych pokoleń?Zadanie sfinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2020.