Petycja w sprawie dyrektywy wywłaszczeniowej

Troska o klimat nie może ograniczać prawa własności!

 

Petycja o zmiany w „dyrektywie wywłaszczeniowej”

Podpisz petycję!

Dyrektywa „wywłaszczeniowa” oznacza, że:

  • właściciele muszą dostosować budynki do nowych, bardzo rygorystycznych standardów efektywności energetycznej, co może obejmować modyfikację izolacji, systemów grzewczych i wentylacyjnych;
  • wymagane jest posiadanie aktualnych, kosztownych certyfikatów energetycznych, które potwierdzają, że budynek spełnia określone normy efektywności energetycznej;
  • niespełnienie wymagań może skutkować sankcjami lub ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomości, co z kolei może wpływać na jej wartość rynkową.

Petycja o wprowadzenie zmian w dyrektywie ws. poprawy charakterystyki energetycznej budynków (dyrektywie EPBD)

My, niżej podpisani obywatele, zwracamy się z prośbą o pilne przemyślenie i ewentualną rewizję obecnie obowiązujących przepisów dotyczących efektywności energetycznej budynków, wprowadzonych przez dyrektywę 2018/844 zmieniającą dyrektywę 2010/31/UE oraz dyrektywę 2012/27/UE. Zgodnie z wymogami dyrektyw, właściciele nieruchomości są zobowiązani do przeprowadzenia kosztownych modernizacji w celu spełnienia nowych standardów energetycznych.

Rozumiemy i popieramy potrzebę działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz zmniejszenia emisji CO2, jednakże sposób implementacji obecnych wymagań stawia pod znakiem zapytania zasadę proporcjonalności oraz sprawiedliwości społecznej. Wiele gospodarstw domowych i małych przedsiębiorców nie jest w stanie sprostać finansowym wymaganiom, co faktycznie stawia ich w sytuacji zbliżonej do wywłaszczenia, zmuszając do ponoszenia wydatków, które drastycznie przewyższają ich możliwości finansowe.

Apelujemy o:

  • wprowadzenie mechanizmów wsparcia finansowego i doradczego dla właścicieli nieruchomości, które pomogą im w realizacji wymaganych adaptacji bez nieproporcjonalnego obciążania ich budżetów;
  • przegląd i modyfikację kryteriów efektywności energetycznej, tak aby były one realistyczne do spełnienia przez wszystkich obywateli, niezależnie od ich sytuacji ekonomicznej;
  • zwiększenie przejrzystości i dostępności informacji na temat możliwych do uzyskania dotacji, ulg podatkowych oraz innych form pomocy, które są dostępne dla osób fizycznych i firm starających się spełnić nowe standardy energetyczne.

Uważamy, że ochrona środowiska powinna iść w parze z ochroną praw obywateli do uczciwego i równego traktowania. Tylko zrównoważona i sprawiedliwa polityka energetyczna może przyczynić się do trwałego i efektywnego rozwoju naszego społeczeństwa.

Zapoznałem się z Polityką Prywatności danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie.

Copyright © 2024 sluzbaniepodleglej.pl