Konkurs „Dmowski w Służbie Niepodległej”

Warszwa, 7 września 2022

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie rekrutującym na Akademię Dyplomacji im. Romana Dmowskiego realizowanego w ramach projektu „Niepodległa” na lata 2017 – 2022. Akademia odbywa się w Warszawie w dniach 11 – 13 listopada 2022 r.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pisemnej odpowiedzi na pytanie „Czy działalność Romana Dmowskiego może być inspiracja dla współczesnych polskich dyplomatów?”.

Tekst musi być przygotowany w edytorze tekstowym, Times New Roman (wielkość czcionki 12, marginesy 2,5 cm, odstępy między wierszami 1,5 cm), objętość tekstu nie może przekroczyć 1 strony maszynopisu, formaty: doc., docx., pdf. Wraz z esejem uczestnik przesyła formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1 „formularz zgłoszenia do konkursu” do regulaminu, który znajdziesz w poniższym linku.

Regulamin Konkursu Dmowski w Slużbie Niepodległej

Formularz zgłoszeniowy


Chcesz wziąć udział w konkursie i rekrutować się na Akademię? Nic prostszego! Wypełnij zadanie konkursowe i dołącz do konkursu. Zapraszamy do śledzenia naszych wszystkich mediów.