Konkurs pt.: „Popularyzacja tematyki niepodległościowej pośród organizacji młodzieżowych”

13 września 2021


Fundacja Służba Niepodległej w ramach projektu „Młodzież w Służbie Niepodległej ” zaprasza do udziału w konkursie pt. „Popularyzacja tematyki niepodległościowej pośród organizacji młodzieżowych”.

Konkurs ma na celu wyłonienie grona uczestników dwudniowego szkolenia, na którym 20. wybranych szczęśliwców zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowych, będzie mogło poszerzyć swoją wiedzę nt. realizacji polityki historycznej związanej z promocją bohaterów, wydarzeń i okoliczności związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

Regulamin konkursu znajdziecie na stronie: https://sluzbaniepodleglej.pl/regulamin-konkursu/

Co należy zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

Na adres fundacja@sluzbaniepodleglej.pl należy wysłać odpowiedź na pytanie konkursowe:
„Kto jest najważniejszym bohaterem historycznym okresu walk o niepodległość w moim mieście? (lub powiecie) – wpływ i znaczenie jego dokonań dla odzyskania Niepodległości.”

Praca konkursowa o długości max. 250 słów powinna zawierać krótkie i merytoryczne uzasadnienie wyboru bohatera oraz jego znaczenie dla regionu. Komisja konkursowa oceni pomysłowość oraz zasadność argumentacji nadesłanej przez uczestników. Dla uproszczenia za okres „walk o niepodległość organizatorzy przyjmują lata 1914-1921. Praca może jednak zawierać informacje z całego życiorysu wybranego bohatera.

Prace można przesyłać od 23.08 godz. 22:00 do 11.09 godz. 22:00. Komisja konkursowa wyłoni laureatów i ogłosi wyniki 14.09 o godz. 20:00 za pośrednictwem Fanpage oraz mailowo wyłonione osoby.