Konferencja Kultura Wczoraj, Dziś i Jutro 2021 w Lublinie

Lublin, 5 września 2021


Punktem kulminacyjnym projektu była organizacja konferencji w Lublinie oraz organizacja aktywności w instytucjach kultury. Konferencja pt.: „Kultura Wczoraj, Dziś i Jutro” odbyła się w dniach 3-5.09.2021 r. i zgromadziła ok. 60 osób.
Pojawili się na niej i zaprezentowali wcześniej określeni prelegenci tj.: Piotr Mazurek – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu do spraw polityki młodzieżowej, Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego. Mieczysław Ryba – dr hab., historyk, prof. WSKSiM, pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II, samorządowiec. Adrianna Całus – Zastępca Dyrektora Naczelnego w Teatrze im. Juliusza Osterwy. Kacper Sakowicz – szef Gabinetu Politycznego Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, doktorant na wydziale filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Zaproszony na wydarzenie Minister Edukacji i Nauki nie dotarł osobiście, jednak skierował list do uczestników projektu, który odczytał Bartosz Czajka – Doradca społeczny Ministra Edukacji i Nauki, prezes Instytutu Andersa, doktorant na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i poprowadził konwersatorium w jego imieniu.

Przeprowadzone zostały prelekcje i konwersatoria o tytułach i treści zgodnymi z wnioskiem, tj.: Filozofia kultury”, „Rola Lublina w promocji cywilizacji łacińskiej”, „Rola instytucji kultury w krzewieniu tradycji i wartości”, „Edukacja drogą do kultury”, „Polska polityka historyczna”. Szczegółowy harmonogram konferencji znajduje się w załączniku.