Polacy w Służbie Niepodległej

Cel projektu

Projekt „Polacy w Służbie Niepodległości” to bogata oferta składająca się z trzech części:

– Konkurs historyczny dla młodzieży

– Seminaria naukowe online

– Wystawa reprodukcji historycznych plakatów

 •  

Cele projektu:

1) zwiększanie świadomości historycznej młodzieży w zakresie funkcji, przebiegu, skutków i znaczenia wojny-bolszewickiej 1919–1920 r., 

 • 2) Wzmocnienie znaczenia narodowej, w praktyce młodzieżowej oraz identyfikacja z hasłem przewodnim projektu: „Polacy w służbie Niepodległości” ukazujące znaczenie dla dobrej ojczyzny m.in. przez promowanie lokalnych i ogólnopolskich bohaterów wojennych 1919-1920 r.;
 •  
 • 3) Ukazanie różnych dróg prowadzących do odzyskania i obrony niepodległości przez Polskę w kontekście wydarzeń o pole regionalnenenym, które wiążą się z wojną polsko-bolszewicką 1919–1920 r.
 •  
 • 4) Promowanie kreatywnych form edukacji młodzieży w postaci konkursu historii historycznej oraz artystycznego;
 •  
 • 5) Prezentacja dorobku artystów polskich potrzebnych autorom plakatów, które w sposób łączone do mobilizacji polskiego społeczeństwa w czasie napaści bolszewickiej, w postaci prezentacji ok. 20 plakatów mobilizujących społeczeństwo polskie w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1919–1920 r .;
 •  
 • 6) Inicjowanie współpracy i znajomości młodych ludzi szczególnie zainteresowana historią Polski w kontekście wiedzy i artystycznej formy wyrazu w celu budowania trwałości relacji w grupie osób z różnych dziedzin oraz spoza Polski;
 •  
 • 7) Kreowanie lokalnych liderów propagujących historię lokalną i lider na historię Polski.

Cały projekt jest organizowany w ramach dofinansowania ze środków programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Projekt w liczbach a

12

Lorem ipsum a

12

Lorem ipsum a

12

Lorem ipsum a

123

Lorem ipsum a