Kultura Wczoraj, Dziś i Jutro


Projekt Kultura Wczoraj, Dziś i Jutro stworzył platformę uczestnictwa w życiu kulturalnym Polski młodym osobom chcącym aktywnie współtworzyć otaczającą nas rzeczywistość. W ramach projektu odbyło się kilkadziesiąt hybrydowych wydarzeń kulturalnych, które zawierały zarówno elementy konwersatoryjne, jak i elementy polegające na poznawaniu dziedzictwa kulturalnego Polski lokalnej. Jednym z głównych celów projektu było stworzenie zaangażowanej społecznie młodzieży – zwłaszcza tej spoza Warszawy – pola do refleksji nad kulturą. W oparciu o sieć klubów Fundacji w całej Polsce pokazaliśmy, że można realizować ciekawe i ambitne wydarzenia również poza Warszawą. Uważamy, że polska kultura powinna być rozumiana i rozwijana w sposób możliwie szeroki – z jednej strony jako dziedzictwo kultury duchowo-intelektualnej, a z drugiej strony jako dziedzictwo kultury materialnej.


Odwołując się do najlepszych tradycji polskiego dziedzictwa kulturowego projekt „Kultura Wczoraj, Dziś i Jutro” składał się z seminariów, konferencji oraz paneli dyskusyjnych, na których młodzi ludzie mogli zapoznać się w zróżnicowanej formie z polskim dorobkiem kulturowym i będącą z nią związaną spuścizną aksjologiczno-intelektualną. Wydarzenia odbywały się na terenie całej Polski, głównie w oparciu o istniejące kluby Fundacji, m.in. Kraków, Poznań, Kalisz, Brzyska, Rzeszów, Jasło, Katowice, Ruda Śląska.

Fundacja na przestrzeni ostatnich lat zrealizowała wiele projektów/wydarzeń tj. m.in. Żywy Znak dla Powstania Warszawskiego, coroczne Marsze Pileckiego ulicami Warszawy, Forum Wspólnie dla Przyszłości, Kolegium Służby Publicznej, wystawę „Ignacy Jan Paderewski. Artysta. Ambasador polskości. Mąż Stanu. Filantrop“.

Zadanie sfinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2020.

Projekt w liczbach

7

Ilość wydarzeń

4

Ilość miejsc odbywania projektu

13

Liczba prelegentów