Archive for the ‘Ogólne’ Category

„Rola kultury chrześcijańskiej w Polsce po 1989 roku”.

sobota, 14 listopada, 2020

9 września 2020 roku, Rzeszowski Klub Fundacji Służba Niepodległej zorganizował spotkanie połączone wraz z dyskusją podczas, którego Profesor Aleksander Bobko wygłosił prelekcję nt.: „Rola kultury chrześcijańskiej w Polsce po 1989 roku”.

Głównym wątkiem poruszanym podczas wydarzenia była chrześcijańska wizja człowieka i świata jako punkt wyjścia podczas kreowania się nowej rzeczywistości związanej z transformacją w Polsce. Poruszone zostały też rzeczy, dzięki której nasza współczesna rzeczywistość wygląda tak, a nie inaczej, właśnie z powodu silnej pozycji kościoła. Rozmawialiśmy też o tym, czego nie udało się zrealizować, jakie błędy popełniono oraz to czego możemy nauczyć się z wydarzeń z tamtych lat. Jednym z najciekawszych i najbardziej omawianych tematów była rola papieża Jana Pawła II oraz interpretacja przesłania podczas jego pielgrzymek w kraju nad Wisłą.

Zadanie sfinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2020.

„Wojna polsko-bolszewicka w aspekcie kulturowym i historycznym”.

wtorek, 15 września, 2020

W ramach spotkań Rzeszowskiego Klubu Służby Niepodległej zorganizowaliśmy spotkanie w miejscowości Brzyska. Dr Piotr Szopa poprowadził prelekcję pod tytułem: „Wojna polsko-bolszewicka w aspekcie kulturowym i historycznym”. 

Podczas wystąpienia mieliśmy okazję dowiedzieć się jak wydarzenia 1920 roku wpłynęły na rozwój i kształt II Rzeczpospolitej.  Dr Piotr skupił się na wychowawczym aspekcie polskiego żołnierza, który wpłynął na patriotyczną postawę jak i rozwój polskiego modelu patriotycznego. Mogliśmy się dowiedzieć, jakie wyzwania stały przed naczelnym dowództwem armii, sztabem generalnym oraz historii frontowych żołnierzy, a także problematyki związanej z nowym państwem polskim złączonym z byłych zaborów. Jednym z najciekawszych aspektów wystąpienia było ukazanie jak wojna 1920 roku wpłynęła na pojmowanie komunizmu przez polski naród oraz pamięć i tożsamość zbiorową. 

Zadanie sfinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2020.

Spotkanie z Wicepremierem, prof. Piotrem Glińskim

sobota, 23 listopada, 2019

23 listopada 2019 roku mieliśmy zaszczyt gościć – Gościa Specjalnego zjazdu Kolegium Służby Publicznej – Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Przewodniczącego ds. Pożytku Publicznego Profesora Piotra Glińskiego.

Spotkanie z gościem tak wysokiej rangi cieszyło się ogromnym zainteresowaniem młodych osób, zaangażowanych w działalność III sektora i troszczących się o dobro wspólne naszej wspólnoty.

Podczas swego wystąpienia Profesor poruszył kwestię arystotelesowskiej antropologii politycznej opierającej się na trosce o dobro wspólne. Stanowcza część wykładu poświęcona była kwestii „wspólnoty” jako głównego elementu prowadzenia polityki. Po bardzo ciekawej i inspirującej prelekcji mieliśmy też okazję porozmawiać i podyskutować o sprawach bieżących. Największym zainteresowaniem cieszyła się kwestia polskiej polityki historycznej oraz budowy Muzeum Historii Polski; obchodów związanych ze 100-rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości oraz przygotowań obchodów poświęconych Wiktorii Warszawskiej 1920. Mieliśmy też możliwość uczestnictwa w rozmowach nt.: polityki młodzieżowej Rządu RP oraz zaangażowaniu młodych w życie wspólnotowe. Podczas spotkania rozmawialiśmy też o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz innych podmiotach rządowych, których celem jest wspieranie rozwoju sieci NGO w naszym kraju. Wicepremier opowiadał nam o wyzwaniach stojących przed ochroną polskiej kultury, rozwiązaniach, które zostały wprowadzone oraz ich rezultatach oraz strategii przyjętej na najbliższe lata w obszarze soft-power.

Prelekcje udało się zrealizować dzięki wsparciu finansowemu ze strony Fundacji PKO oraz Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Spotkanie z Premierem Mateuszem Morawieckim

niedziela, 23 czerwca, 2019

23 czerwca 2019 roku odbyło się jedno z najważniejszych spotkań organizowanych przez Fundację Służba Niepodległej – podczas jubileuszowego zjazdu, kończącego II Etap – Kolegium Służby Publicznej jako Gość Specjalny wystąpił Prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki.

Spotkanie cieszyło się niezwykle dużym zainteresowaniem, o czym świadczyć może obecność ponad setka młodych osób z całej Polski, które na co dzień działając w organizacjach młodzieżowych, biorących czynny udział działalności społecznej, naukowej, kulturalnej i wolontaryjnej.

Głównymi tematami poruszanymi przez Premiera były:

kwestie poświęcone przyszłości i wyzwań wobec naszego państwa,

wizja i rola Polski w Unii Europejskiej,

spójność i rozbieżność interesów w Sojuszu Północnoatlantyckim,

wzrost znaczenia państw azjatyckich,

bezpieczeństwo energetyczne kraju,

wyzwaniami gospodarczymi w pierwszej połowie XXI wieku,

projekt i polityka  „trójmorza”,

wpływ nowych techonologi na otaczającą nas rzeczywistość,

założeniami polityki młodzieżowej rządu.


W czasie panelu prowadziliśmy długą, bardzo ciekawą i merytoryczną dyskusję, podczas której mieliśmy okazję poznać działania rządu „od podszewki”, dowiedzieć się nowych i ciekawych informacji, a także zadać pytanie Premierowi i uzyskać na nie odpowiedź.


Po zakończeniu części oficjalnej przygotowaliśmy się do zrobienia wspólnego zdjęcia po czym rozpoczęliśmy część nieoficjalną, podczas której mogliśmy bardziej swobodnie porozmawiać z Mateuszem Morawieckim.


Spotkanie było dla nas wielkim zaszczytem i wyróżnieniem oraz impulsem do dalszych działań na rzecz dobra wspólnego oraz poszerzania młodzieżowego sektora patriotycznego.

Prelekcje udało się zrealizować dzięki wsparciu finansowemu ze strony Fundacji PKO oraz Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Oddaliśmy hołd „Żołnierzom Wyklętym”

piątek, 1 marca, 2019

Jak co roku, Fundacja Służba Niepodległej – członek Społecznego Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – współorganizowała uroczystość w hołdzie bohaterom podziemia niepodległościowego zamordowanym, torturowanym i więzionym w byłej siedzibie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. W obchodach uczestniczyli m.in. duszpasterz środowisk niepodległościowych ks. Józef Maj, wicepremier prof. Piotr Gliński, poseł Ewa Tomaszewska, przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości. W trakcie uroczystości złożyliśmy kwiaty pod tablicą pamiątkową na murze obecnego Ministerstwa Sprawiedliwości, a także pomnikiem Jana Rodowicza ps. „Anoda”.

VII edycja Żywego Znaku dla Powstania Warszawskiego

sobota, 1 sierpnia, 2020

1 sierpnia o godzinie 17, jak co roku, współorganizowaliśmy akcję „Żywy Znak dla Powstania Warszawskiego”.

Warszawskiego”, w ramach której ułożyliśmy z ludzi symbol Polski Walczącej na Placu Zamkowym. Akcja odbyła się w specjalnych warunkach sanitarnych zgodnymi z zaleceniami GIS.

Organizatorzy wydarzenia: Narodowe Centrum Kultury, Stowarzyszenie Historyczne Polonia Restituta, Fundacja Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom, Fundacja Łączka, Fundacja Służba Niepodległej, Międzynarodowe Forum Bezpieczeństwa, Fundacja Signa Temporum, Warszawska Sztafeta Niepodległości, Stowarzyszenie Koliber Oddział Warszawa, Lite.pl, IBMedia, KorekStudio.

Więcej info na stronie projektu: https://www.zywyznak.pl/

Projekt dofinansowany ze środków MKiDN.
Projekt realizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury.

IX Warszawski Marsz Rotmistrza Pileckiego!

sobota, 25 maja, 2019


W stolicy odbył się IX Warszawski Marsz Witolda Pileckiego, który zorganizowała Fundacja Służba Niepodległej we współpracy z warszawskim oddziałem Stowarzyszenia KoLiber, Młodymi dla Polski i Studentami dla Rzeczypospolitej. Marsz, w którym wzięło udział kilkaset uczestników, przeszedł z Krakowskiego Przedmieścia w miejsce śmierci Rotmistrza – do b. więzienia mokotowskiego przy ul. Rakowieckiej.

Miały tam miejsce: uroczystość złożenia wieńców pod tablicą pamiątkową, przemówienia oraz Msza Święta w intencji Rotmistrza i jego podkomendnych. W obchodach wzięli udział m.in. córka Rotmistrza Zofia Pilecka oraz wicepremier Piotr Gliński. Marsz został przywitany w byłym więzieniu przez dyrektora mieszczącego się tam obecnie Muzeum „Żołnierzy Wyklętych” i Więźniów Politycznych PRL Jacka Pawłowicza. Jego uczestnicy wzięli następnie udział w organizowanych przez muzeum obchodach rocznicy mordu sądowego na Witoldzie Pileckim.


Fot.B. Kosiński

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

Służba Niepodległej wśród sygnatariuszy deklaracji ws. Paktu dla Młodych

wtorek, 25 czerwca, 2019

Mieliśmy dziś przyjemność uczestniczyć w spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim i wicepremierem Piotrem Glińskim, podczas którego dyskutowaliśmy o polityce rządu wobec młodych Polaków. Obok Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej, Studentów dla Rzeczypospolitej i Niezależnego Zrzeszenia Studentów zostaliśmy sygnatariuszem listu intencyjnego ws. Planu dla Młodych, który podpisał z nami Prezes Rady Ministrów. Liczymy, że kolejny krok rządu w stronę otwarcia się na młodzież to dowód, że głos naszego pokolenia będzie trwale słyszalny i brany na poważnie pod uwagę przez decydentów politycznych!

Apel Wyborczy Środowisk Młodzieżowych

czwartek, 9 lipca, 2020

9 lipca w Wieliczce został podpisany Apel Wyborczy Środowisk Młodzieżowych, który przyjął Prezydent RP Andrzej Duda.

Treść apelu:

My, przedstawiciele środowisk obywatelskich działających wśród młodego pokolenia Polaków, od lat podkreślamy, jak ważna jest roztropna, strategicznie umocowana i odpowiednio konsultowana z zainteresowanymi polityka państwa na rzecz polskiej młodzieży. Reprezentujemy ludzi ambitnych, energicznych, otwartych na świat, ale dumnych z przywiązania do polskiej tożsamości, pragnących zdobywać nowe doświadczenia, ale i dzielić się z młodszymi i starszymi rodakami tymi już zebranymi. Na przestrzeni lat nasze postulaty spotykały się z różnym odbiorem i różnymi reakcjami ze strony kolejnych ekip rządzących.

Mając możliwość porównania stosunku kolejnych głów państwa i szefów rządów do naszego pokolenia i jego aspiracji, czujemy się w obowiązku zauważyć, że Prezydent RP Andrzej Duda we współpracy z Rządem Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego zrealizował szereg działań w tym obszarze m.in.:- zwolnienie młodych ludzi do 26. roku życia z podatku PIT, co umożliwiło wielu młodym ludziom łatwiejszy start na rynku pracy;
– wspieranie młodych innowacyjnych przedsiębiorców m.in. poprzez projekt „Start-upy w Pałacu” z aktywnym udziałem Prezydenta RP;
– powołanie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem – pierwszego w historii organu dialogu pomiędzy przedstawicielami polskiej młodzieży a reprezentantami najważniejszych władz państwowych, w tym Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów;
– utworzenie Narodowego Instytutu Wolności – pierwszej instytucji państwowej dedykowanej w pełni wsparciu organizacji pozarządowych oraz uruchomienie całkowicie nowatorskich programów dla ruchów obywatelskich (m.in. Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Rządowy Program Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych, Korpus Solidarności), z których w ogromnym stopniu skorzystały środowiska młodzieżowe;
– wspieranie środowisk młodzieżowych zaangażowanych w życie publiczne poprzez współpracę projektową i organizację wielu wydarzeń dedykowanych młodzieży w Pałacu Prezydenckim, Belwederze, Sejmie i KPRM;
– udział przedstawiciela młodego pokolenia w pracach Narodowej Rady Rozwoju.
Warto podkreślić, że spora część zrealizowanych działań jest efektem współpracy programowej Prezydenta RP Andrzeja Dudy ze środowiskami młodzieżowymi. Widząc otwartość Pana Prezydenta i jego zaplecza na wiele postulatów zgłaszanych przez polską młodzież, proponujemy, aby w kolejnej kadencji współpraca ta była kontynuowana poprzez realizację m.in. następujących propozycji programowych:
1. Dalsze działania mające na celu obniżanie obciążeń fiskalnych (czego zapowiedzią jest wprowadzanie rozwiązań tzw. „estońskiego CITu”);
2. Realizację zapisów Karty Wolności w Sieci;
3. Wdrożenie – w konsultacji z reprezentantami środowisk młodzieżowych – kompleksowego programu odpowiadającego na problemy mieszkaniowe młodych Polaków;
4. Dokończenie zawieszonego z uwagi na pandemię procesu umocnienia ustawowego roli młodzieżowych rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego;
5. Realizacja inicjatywy kompleksowego i rzetelnego programu włączającej edukacji ekologicznej i klimatycznej w polskim systemie edukacji;
6. Realizacja szerokiego, powszechnego i otwartego programu praktyk i staży dla młodych ludzi w instytucjach państwowych;
7. Organizacja z udziałem Prezydenta RP corocznych wielkich debat nad kierunkami rozwoju naszej Ojczyzny z punktu widzenia młodzieży;
8. Powołanie oddzielnej sekcji w Narodowej Radzie Rozwoju zajmującej się wyłącznie sprawami młodego pokolenia, współpracującej z Prezydentem RP oraz ustawową Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem i wspierającej realizację powyższych postulatów.
Stojąc dziś przed wyborem jednego z dwóch kandydatów ubiegających się o głosy Polaków w drugiej turze wyborów prezydenckich i mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia, uważamy, że wygrana Andrzeja Dudy daje największą – spośród możliwych opcji wyboru – szansę na rozwój przemyślanej i opartej o dialog pokoleniowy polityki młodzieżowej naszego kraju oraz realizacji naszych propozycji programowych. Zachęcamy, aby tę szansę wykorzystać!

Apel podpisały osoby należące do licznych środowisk młodzieżowych, takich jak:

– Fundacja Służba Niepodległej
– Planeta Młodych
– Stowarzyszenie Dumni z Polski
– Stowarzyszenie „Studenci Dla Rzeczypospolitej”
– Fundacja Portia
– Klub Młodych „Dla Polski”
– Klub Służby Niepodległej w Wilnie
– Prezes Stowarzyszenia „Młodzi Dla Polski”
– Fundacja imienia Stefana Artwińskiego
– Kieleckie Forum Rozwoju – Kielce Plus
– Wspólna Młodość Wspólna Przyszłość
– Prawicowy Blok samorządowy „Skawina”
– Młodzieżowa Inicjatywa dla Krzyża Wielkopolskiego
– Insytut Poznański
– Europejskie Centrum Projektów Pozarządowych
– Fundacja Scytia
– Fundacja Sapere Aude
– Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej
– Stowarzyszenie KoLiber oddział Warszawa
– Fundacja Misji Obywatelskiej
– Stowarzyszenie Obywatelskiego Dialogu i Aktywizacji „SODA”
– Fundacja Aktywność
– Instytut Andersa
– Stowarzyszenie „Słowem w Twarz”
– Stowarzyszenie Słoneczna Strona Ulicy
– Stowarzyszenie Opatowska Starówka

Seminarium „Rotmistrz Pilecki w Powstaniu Warszawskim”

niedziela, 11 sierpnia, 2019

7 sierpnia zorganizowaliśmy w historycznym budynku PAST-y seminarium „Rotmistrz Pilecki w Powstaniu Warszawskim„.

Prelegentami podczas spotkania byli biografowie Rotmistrza prof. Wiesław Jan Wysocki i red. Tadeusz Marek Płużański. Obaj historycy opowiadali o roli, jaką Witold Pilecki odegrał w trakcie boju z 1944 roku, ale odnosili się także do innych etapów życia Bohatera. W spotkaniu udział wzięło kilkadziesiąt osób. Wielu zebranych aktywnie uczestniczyło w dyskusji z prelegentami. Wydarzenie odbyło się w ramach projektu „IX Warszawski Marsz Rotmistrza Witolda Pileckiego”, który został dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

Polacy w Służbie Niepodległej – Konkurs / Seminarium / Wystawa

niedziela, 30 sierpnia, 2020

Z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. przypadającej 15 sierpnia 2020 r. Fundacja Służba Niepodległej zaprasza do udziału w projekcie „Polacy w Służbie Niepodległej. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r.”.

Na projekt składa się szereg wydarzeń łączących formę interdyscyplinarnego konkursu wiedzy historycznej i artystycznych form wyrazu, wzbogacony cyklem seminariów historycznych (online) prezentujących wydarzenia związane z obroną niepodległości, a także wystawa reprodukcji plakatów mobilizujących społeczeństwo do walki w obronie odradzającej niepodległości Polski. Różnorodne wydarzenia, będą miały także charakter lokalny, promujący wątki regionalne w historii Polski, a także będą angażować osoby z różnych grup wiekowych.

Tytuł i tematyka Projektu nawiązują do ogromnego wysiłku Polaków, którzy stanęli w służbie niepodległej Polski, a swoim czynem skutecznie obronili suwerenność Polski oraz Europę Zachodnią przed falą komunizmu z bolszewickiej Rosji. Poprzez przywołanie bohaterskiego wysiłku Polaków w obronie niepodległości, stawiamy sobie za cel wskazywanie wzorców dla współczesnych Polaków w zmaganiach z wieloma wyzwaniami, przed którymi dziś stajemy chcąc i dziś jednoczyć w Służbie Niepodległej.

I. KONKURS
Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 18 – 26 lat i podzielony został na dwa niezależne bloki:
– historyczny – polegający na napisaniu eseju
– artystyczny – polegający na przygotowaniu pracy artystycznej

PULA NAGRÓD W KONKURSIE WYNOSI 6.000,00 PLN!

Szczegółowy opis zadań konkursowych znajduje się w Regulaminie. W najbliższych dniach zapraszamy na nasze transmisje live, w których koordynatorzy konkursu wyjaśnią zasady oraz odpowiedzą na pytania.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach w następujących terminach:
I etap – eliminacje wstępne do 1 sierpnia
II etap – finał, w którym weźmie 12 uczestników, i który wyłoni 6 laureatów – 14 sierpnia 2020 r.

Regulamin Konkursu i formularze zgłoszeniowe:

Wkrótce przedstawimy szczegóły dotyczące organizowanych seminariów (w formie online) oraz wystawy plakatów.

Jednocześnie zachęcamy do śledzenia wydarzeń składających się na całość obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej pod hasłem #Wiktoria1920. Szczegóły najważniejszych wydarzeń na specjalnej konferencji prasowej przedstawił Profesor Piotr Gliński- Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Projekt „Polacy w Służbie Niepodległej. Wojna polsko-bolszewicka 1919 – 1920 r.” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Jak z kulturą podjąć pierwszą pomoc?

sobota, 5 września, 2020

Projekt „Kultura Wczoraj, Dziś i Jutro” ma na celu stworzenie platformy uczestnictwa w życiu kulturalnym Polski dla młodych ludzi zainteresowanych polskim dziedzictwem kulturowym. Chcemy stworzyć aktywnej społecznie młodzieży pole do refleksji nad kulturą, ale również pole do jej aktywnego kształtowania. Wychodzimy z założenia, że dziedzictwo kulturowe Polski powinno być propagowane oraz udoskonalane w sposób możliwie szeroki – z jednej strony jako dziedzictwo kultury duchowej, a z drugiej strony jako dziedzictwo kultury materialnej. Odwołując się do najlepszych tradycji polskiego dziedzictwa kulturowego projekt „Kultura Wczoraj, Dziś i Jutro” będzie składał się z seminariów, konferencji oraz paneli dyskusyjnych, na których młodzi ludzie będą mogli zapoznać się w zróżnicowanej formie z polskim dorobkiem kulturowym i będącą z nią związaną spuścizną aksjologiczno-intelektualną. Wydarzenia będą odbywać się na terenie całej Polski, głównie w oparciu o istniejące kluby Fundacji.
Zadanie sfinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2020.

Tworzymy „Plan dla Młodych” – zjazd analityczny w Gdańsku

niedziela, 27 września, 2020

W dniach 25-27 IX 2020 r. odbyło się pierwsze stacjonarne spotkanie analityczne w ramach projektu „Tworzymy Plan dla Młodych” organizowanego przez Fundację Służba Niepodległej.

Zjazd analityczny był podsumowaniem dotychczasowych analiz grupy zajmującej się: Warunkami życia młodzieży z małych ośrodków miejskich i ze wsi, które wcześniej odbywały się w formule online.

Głównymi zadaniami było podjęcie próby uzyskania rozwiązania problemów dotyczących transportu i komunikacji, formami edukacji, dostępnością do instytucji kultury, radzeniu sobie na rynku pracy i odpływem wyspecjalizowanych kadr ze wsi do miast.

Tworzymy „Plan dla Młodych” – zjazd analityczny w Karpaczu

sobota, 3 października, 2020

W dniach 2-4 października 2020 r. w Karpaczu odbywa się zjazd grupy analitycznej w ramach projektu „Tworzymy Plan dla Młodych” Fundacji Służba Niepodległej.

Zjazd miał na celu podsumowanie wniosków z czteromiesięcznej pracy grupy, która zajmowała się tematyką systemu powszechnej edukacji oraz demografii.

W ramach zjazdu odbyło się pięć spotkań seminaryjnych, w trakcie których dyskutowano nad tezami, które powinny się znaleźć w końcowym raporcie – w „Planie dla Młodych”.

Kraków jako jeden z głównych światowych ośrodków cywilizacyjnych wczoraj i dziś

sobota, 17 października, 2020

W ramach funkcjonowania Krakowskiego Klubu Fundacji Służba Niepodległej zorganizowano szereg hybrydowych wydarzeń kulturalnych. Nowa, innowacyjna forma została wprowadzona w odpowiedzi na brak możliwości organizowania wydarzeń w dotychczasowym kształcie z uwagi na pandemię COVID-19.

W ramach projektu odbyło się seminarium pt.:”Kultura antyczna a cywilizacja Zachodu” a następnie uczestnicy udali się na spektakl pt. „Hamlet” w Teatrze im. Juliusza Słowackiego.

Drugą aktywnością Krakowskiego Klubu Fundacji Służba Niepodległej było seminarium na świeżym powietrzu, połączone ze zwiedzaniem Krakowa i Zamku Królewskiego na Wawelu.Zadanie sfinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2020.

Cykl seminariów: „Kultura Wczoraj, Dziś i Jutro w Rzeszowie”

poniedziałek, 19 października, 2020

W ramach projektu ,,Kultura Wczoraj, Dziś i Jutro” odbyło się na Podkarpaciu 16 spotkań merytorycznych (12 w Rzeszowie, 3 w Jaśle i 1 w Brzyskach).

9 września w siedzibie Stowarzyszenia Obywatelskiego Dialogu i Aktywizacji ,,SODA” miały miejsce warsztaty dotyczące tworzenia i zarządzania projektami edukacyjnymi. Poprowadził je Karol Jędruszek – na co dzień pracownik Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych. Licznie zgromadzeni uczestnicy wysłuchali części teoretycznej, a następnie uczestniczyli w zajęciach praktycznych kiedy to ich zadaniem było stworzenie własnego projektu edukacyjnego w taki sposób, aby mówić o sprawach ważnych w atrakcyjny sposób. Następnie każda grupa zaprezentowała wyniki swojej pracy na forum publicznym. Naszym kolejnym gościem był Pan Profesor Aleksander Bobko, który w formie prelekcji opowiedział o roli kultury chrześcijańskiej w Polsce po 1989 roku. Nie zabrakło licznych pytań ze strony audytorium, co spowodowało iż monolog przerodził się w ciekawą konwersację z uczestnikami.

15 września dr Piotr Szopa – naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętnania Walk i Męczeństwa IPN w Rzeszowie zaprezentował w Brzyskach fragmenty twórczości Karola Irzykowskiego dotyczące wojny polsko-bolszewickiej, a także przedstawił wykład pt. ,,Polskie Termopile 1920. Bitwa pod Zadwórzem, Dydiatynem i Firlejówką”.

16 września upłynął na analizie porównawczej dzieł literackich o charakterze patriotycznym w ujęciu historycznym i współczesnym.

23 września skupiliśmy się na wątkach ideologicznych w kulturze. Porozmawialiśmy także o wpływie polskiej kultury i tradycji na kształtowanie tożsamości Polaków na Wileńszczyźnie. Wyniki badań zaprezentowane przez Panią dr Katarzynę Stukus-Hanik spotkały się z dużym zainteresowaniem audytorium.

30 września gościliśmy Pana dr Michała Wojnowskiego, wykładowcę akademickiego,  autora kilkunastu specjalistycznych opracowań opublikowanych na łamach Przeglądu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz licznych ekspertyz dla takich organów jak Sejm RP, Minister Koordynator Służb Specjalnych i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, a także specjalistę w obszarze działań sabotażowych i propagandowych sowieckich i rosyjskich organów bezpieczeństwa państwa. ,,Antykultura jako narzędzie dywersji ideologicznej służb specjalnych bloku wschodniego” to temat niezwykłej prelekcji wygłoszonej w siedzibie Stowarzyszenia Obywatelskiego Dialogu i Aktywizacji „SODA”. Nie zabrakło także rozmowy na temat wpływu kultury na zachowania w internecie co było przedmiotem ożywionej dyskusji podczas naszego kolejnego spotkania.

13 października przenieśliśmy się do Grein Hotel, gdzie Bartosz Czajka i Michał Dworski zaprezentowali wyniki swoich badań naukowych opracowanych w Instytucie im. Władysława Andersa. Dotyczyły one polskiego dziedzictwa kulturowego za naszą wschodnią granicą na Białorusi i Ukrainie co było przedmiotem prelekcji Bartosza Czajki. Sporym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja autorstwa Michała Dworskiego, który to w interaktywny sposób omówił historię Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. W trakcie kolejnego spotkania, którego tematem przewodnim było ,,Upamiętnienie w kulturze lokalnych bohaterów związanych z II wojną światową” obejrzeliśmy zwiastun fabularyzowanego dokumentu pt. ,,Akcja Pensjonat”.

16 października w Jaśle dr Piotr Szopa przybliżył zebranej młodzieży historię przeprowadzonej przez żołnierzy Kedywu Armii Krajowej spektakularnej akcji pensjonat, kiedy to grupa kilka osób uwolniła z niemieckiego więzienia 66 więźniów politycznych.

19 października w Grein Hotel w Rzeszowie przeprowadziliśmy konwersatorium na temat muzułmanów w kulturze. 21 października nastąpiło uroczyste podsumowanie projektu. Odwiedziła nas także redakcja TVP3 Rzeszów, która przygotowała, a następnie wyemitowała materiał o naszym projekcie. Adwokat Paulina Dąbek omówiła zagadnienia prawne związane z ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego. Z kolei z Panem Tomaszem Klocem porozmawialiśmy relacjach łączych społeczeństwo obywatelskie z religią.

Zadanie sfinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2020.


Hybrydowe wydarzenie kulturalne w Czorsztynie: „Architektura, urbanistyka i planowanie przestrzenne”

piątek, 23 października, 2020

22 – 23.10.2020 roku odbyło się hybrydowe wydarzenie kulturalne w Czorsztynie, zorganizowane przez Krakowski Klub Fundacji Służba Niepodległej.Zadanie sfinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2020.

Architektura drewniana. Jak ją zachować dla przyszłych pokoleń?

niedziela, 8 listopada, 2020

W czasie spotkania Klubu Fundacji Służby Niepodległej w Kaliszu mówiliśmy o wielkopolskich cennych zabytkach wzniesionych z drewna. Są wśród nich dwory i kościoły, ale też wiejskie chałupy czy wiatraki. Jednocześnie na historyczne obiekty – szczególnie te skromniejsze i mniej okazałe – czyha wiele zagrożeń.Prelegent Magdalena Nawrocka odpowiedziała również na ważne pytanie: Jak możemy uchronić je przed niszczeniem i zachować dla przyszłych pokoleń?Zadanie sfinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2020.

Konwersatorium: „Powstanie Wielkopolskie jakiego nie znamy”

niedziela, 8 listopada, 2020

21 października 2020 r. miało miejsce spotkanie poznańskiego Klubu Fundacji Służby Niepodległej o mniej znanych aspektach Powstania Wielkopolskiego. W czasie wydarzenia miały miejsce dwie prelekcje.
Prelegent Maciej Elatnkowski przedstawił uzbrojenie i umundorowanie wojskowe wykorzystywane przez powstańców, zaś Marcin Tomczak przybliżył tematykę udziału i wkładu kobiet w sukces Powstania Wielkopolskiego.Zadanie sfinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2020.

REGULAMIN KONKURSU „POPULARYZACJA TEMATYKI NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ POŚRÓD ORGANIZACJI MŁODZIEŻOWYCH”

poniedziałek, 23 sierpnia, 2021

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Służba Niepodległej, ul. Zamenhofa 1/43, 00-153, Warszawa;
 2. 2. Konkurs będzie przeprowadzony w dniach 23.08.2021 r. – 11.09.2021 r., do 23:59;
 3. 3. Pytanie konkursowe zostanie opublikowane na fanpage-u facebookowym Fundacji „Służba Niepodległej”;
 4. 4. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy przesyłać wyłącznie na adres fundacja@sluzbaniepodleglej.pl;
 5. 5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt 9 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 201 poz. 1540 ) i nie podlega regułom zawartym w ww. Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zaangażowana lub zainteresowana działalność organizacji pozarządowych (NGO);
 2. 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  1) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie;
  2) spełnienie warunków podanych w §3 ust.1.

§ 3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. 1. Przedmiotem konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe zadane przez Organizatora za pośrednictwem portalu Facebook.com. Odpowiedź na pytanie konkursowe musi dotyczyć tematu wskazanego przez Organizatora;
 2. 2. Nagrodę otrzyma 20. uczestników, którzy w opinii komisji konkursowej udzielą najlepszych odpowiedzi na pytanie konkursowe;
 3. 3. W skład komisji konkursowej wejdą: Prezes Fundacji Służba Niepodległej oraz Koordynatorzy projektu „Młodzież w Służbie Niepodległej”. Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie;
 4. 4. Nagrodą w konkursie będzie udział w dwudniowym wydarzeniu szkoleniowym, połączonym z grą terenową o tematyce historycznej. Organizatorzy podadzą szczegóły laureatom po zakończeniu konkursu;
 5. 5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator;
 6. 6. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 3 (trzech) dni od zakończenia edycji Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail;
 7. 7. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody;
 8. 8. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialna będą następujące osoby: Piotr Okulski i Michał Konowalski;
 9. 9. Szkoła lub nauczyciel może zgłosić ucznia do konkursu. W przypadku kiedy zgłoszony uczeń otrzyma Nagrodę przewidzianą w Konkursie, to uczestnictwo w dwudniowym wydarzeniu szkoleniowym obejmuje również opiekuna ucznia.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego (w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody);
 2. 2. W Konkursie wezmą udział tylko te odpowiedzi, które będą zawierały powyższe informacje, wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.
 3. 3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych dostępne są w regulaminie programu Niepodległa.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.


Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.

Przyłączenie Bydgoszczy

wtorek, 4 stycznia, 2022

20 Stycznia 1920 roku, na mocy postanowień traktatu wersalskiego, Bydgoszcz wraca na mapy naszego kraju. Tego dnia do miasta przybyło Wojsko Polskie zatwierdzając przyłączenie Bydgoszczy do Polski. 

Jako pierwsi do miasta wmaszerowali saperzy pod dowództwem ppłk. Witolda Butlera, a zaraz po nich żołnierze 6 Pułku Strzelców Wielkopolskich dowodzone przez dr Bernarda Śliwińskiego, późniejszego prezydenta miasta. Dzień wcześniej miało miejsce symboliczne wydarzenie, czyli przekazanie stalowego klucza Janowi Maciaszkowi, pierwszemu komisarycznemu prezydentowi, przez niemieckiego burmistrza Hugo Wolffa. 

Repolonizacja miasta miała tak wielki wymiar, że stało się ono jednym z największych Polskich miast w okresie międzywojennym. Przyłączenie miasta do Rzeczypospolitej spowodowało ogromne zmiany narodowościowe. Polskie ziemię opuściło ponad 60 tysięcy Niemców. Bydgoszcz w krótkim czasie z miasta w którym większość ludności była narodowości Niemieckiej, zmieniła się w metropolię w większości zamieszkiwaną przez Polaków, stając się jednym z najbardziej polskich miast. Dzieci znów uczyły się w języku polskim, a kadrę nauczycielską wzmacniali rodacy z terenów dzisiejszej Wielkopolski. Odradzało się także sądownictwo. Zmieniła się waluta i system prawny. W urzędach zaczął obowiązywać język polski, co było ogromnym sukcesem i wielkim krokiem do odbudowania państwa polskiego.  

Według statystyk z przełomu 1928/1929 r. Polacy stanowili 92% populacji miasta! Warto pamiętać, że wtedy Bydgoszcz należała do województwa poznańskiego i stanowiło ono drugie co do wielkości miasto.

Odzyskanie Bydgoszczy i przyłączanie jej do Państwa polskiego było kolejnym sukcesem odradzającej się Rzeczypospolitej, która musiała siłą wywalczyć kształt wszystkich swoich granic. Przegrana wielkich mocarstw-zaborców, dała Polakom możliwość walki o niepodległe państwo. Niemniej, lata 1918-1921 to czas kiedy o kształt tych granic trzeba było stoczyć wiele walk, raz po raz dając dowód męstwa polskich obywateli, którzy z bronią w ręku wykuwali kształt Polski na mapie Europy.

Spotkania formacyjno-szkoleniowe. Podsumowanie 2021 r.

poniedziałek, 4 października, 2021Rok 2021 był dla Fundacji Służba Niepodległej intensywnym okresem realizacji różnych projektów. Nasz zespół przygotował trzy filmy podsumowujące nasze działania w 2021 r. Zapraszamy do odtworzenia produkcji naszego zespołu poniżej i odwiedzenia naszego kanału na platformie YouTube!Filmy zostały zrobione przez członków zespołu fundacji w ramach projektu Fundacja Służba Niepodległej – lider młodzieżowego trzeciego sektora sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich

Rola Młodzieży lat 1918-1921 w kształtowaniu postaw kolejnych pokoleń.

czwartek, 11 listopada, 2021

Odzyskanie przez Polskę Niepodległości oraz proces umacniania jej granic w latach 1918-1921 to czas kiedy większa część społeczeństwa przeszła szlak bitewny na różnych frontach Polski. Osoby zaliczane do grona „młodzieży” tamtych lat, bardzo często później pełniły różne funkcje, od wojskowych po polityczne w odrodzonej Polsce. Udział w I wojnie światowej, a następnie w szeregu różnych konfliktów, które wrzały na każdej granicy państwa polskiego zahartował w trudach ogromną masę ludzi. Pozwoliło to stworzyć silne, przyzwyczajone do trudów społeczeństwo, które było fundamentem do odbudowy kraju po 123 latach zaborów.


Kiedy ucichły huki dział i karabinów maszynowych, mundury poszły do szafy, a broń znalazła się w magazynach, przyszła pora na odbudowę zniszczonego państwa. Dodatkowo sprawy komplikował fakt, że kraj trzeba było scalić z 3 zaborów w jedną całość. Ludność Polski wówczas posługiwała się kilkoma różnymi systemami prawnymi, liczyła i mierzyła według różnych systemów miar, posługiwała się różnymi walutami. Do wykonania był ogrom mrówczej pracy, aby stworzyć jeden, sprawny i jednolity organizm. Był to wysiłek, który miało ponosić całe społeczeństwo.


Dzieci urodzone już w wolnej Polsce były wychowywane jako pierwsze pokolenie od 123 lat w swojej własnej Ojczyźnie. Wychowane w duchu patriotyzmu i szacunku do własnej historii oraz Ojczyzny. Okres lat 1918-1921 dał Polsce wielu bohaterów i mężów stanu, którzy krzepili poprawne wzorce obywatelskich postaw wśród młodych osób. Wojna polsko-bolszewicka pokazała, że Naród polski potrafi się zjednoczyć w trudnych momentach oraz udowodniła, że młodzież również potrafi stanąć z bronią w ręku w służbie niepodległej Polsce.

Powstanie Wielkopolskie

wtorek, 4 stycznia, 2022
Pocztówki z okresu II RP upamiętniające wybuch Powstania Wielkopolskiego


Wielkopolanie podczas walk odzyskali między innymi Szubin, Żnin, Łabiszyn, czy Złotniki. Na froncie walczono z Niemcami i wiele walk kończyło się sukcesem. Tak było też w Robczysku, koło Leszna. Powstańcom udało się, także odbić Rynarzewo. Sukcesy na polu bitwy spowodowało podpisanie Rozejmu w Trewirze 16 lutego 1919 roku. Już dwa miesiące później nakazano usunąć niemieckie napisy z dworców, gmachów urzędowych, czy nazw ulic. Nie wykonanie rozkazu spowodowałoby karę grzywny. Pomimo ogromnego sukcesu powstania i przejęcia większości terenów dopiero w latach 50 zaczęto nagradzać powstańców. Wielkopolski krzyż powstańczy nadano aż 22 tysięcy osobom. Powstańców zaczęto mianować na stopnie oficerskie, a do tego były organizowane konferencje naukowe w których informowano o ogromnym sukcesie Powstania

Powstanie Wielkopolskie bardzo długo niedoceniane, zwłaszcza w Warszawie. Jednak było ono bardzo ważne w kontekście odrodzenia Rzeczpospolitej. Podczas Powstania wyzwolono z okupacji niemieckiej prawie całą Wielkopolskę, co musi robić wrażenie. Powstanie to było od początku świetnie zorganizowane. Mówił o tym kierownik Zakładu Historii Wojskowej Zbigniew Pilarczyk. Przede wszystkim w Powstanie zaangażowani byli wszyscy, a nie tylko wybrane stany, co było kluczową różnicą w porównaniu z poprzednimi.  To wtedy też przekształcono wojsko ochotnicze w profesjonalną armię Wielkopolską.

W roku 2008 otwarto Muzeum Pamięci Powstańców Wielkopolskich,  a czterdzieści pięć lat wcześniej Wielkopolskie Muzeum Wojskowe w Poznaniu. O tym, że to powstanie zakończyło się sukcesem niech świadczy też fakt, że aktualnie aż 140 szkół w naszym kraju nosi imiona Powstańców Wielkopolskich. Impulsem do rozpoczęcia walk o wolność był przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego. Zasługi Ignacego Jana Paderewskiego zostały docenione w XX-leciu międzywojennym. Objął on m.in. urząd Premiera RP.

Wielkopolanie podczas walk odzyskali między innymi Szubin, Żnin, Łabiszyn, czy Złotniki. Na froncie walczono z Niemcami i wiele walk kończyło się sukcesem. Tak było też w Robczysku, koło Leszna. Powstańcom udało się, także odbić Rynarzewo. Sukcesy na polu bitwy spowodowało podpisanie Rozejmu w Trewirze 16 lutego 1919 roku. Już dwa miesiące później nakazano usunąć niemieckie napisy z dworców, gmachów urzędowych, czy nazw ulic. Nie wykonanie rozkazu spowodowałoby karę grzywny. Pomimo ogromnego sukcesu powstania i przejęcia większości terenów dopiero w latach 50 zaczęto nagradzać powstańców. Wielkopolski krzyż powstańczy nadano aż 22 tysięcy osobom. Powstańców zaczęto mianować na stopnie oficerskie, a do tego były organizowane konferencje naukowe w których informowano o ogromnym sukcesie Powstania.

W roku 2008 otwarto Muzeum Pamięci Powstańców Wielkopolskich,  a czterdzieści pięć lat wcześniej Wielkopolskie Muzeum Wojskowe w Poznaniu. O tym, że to powstanie zakończyło się sukcesem niech świadczy też fakt, że aktualnie aż 140 szkół w naszym kraju nosi imiona Powstańców Wielkopolskich. Impulsem do rozpoczęcia walk o wolność był przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego. Zasługi Ignacego Jana Paderewskiego zostały docenione w XX-leciu międzywojennym. Objął on m.in. urząd Premiera RP.ROTMISTRZ WITOLD PILECKI

wtorek, 4 stycznia, 2022


Rotmistrz Witold Pilecki swoje pierwsze patriotyczne kroki stawiał w niezwykle ważnym, dla polskiej historii mieście, Wilnie. To tam należał do zakazanego przez władze rosyjskie harcerstwa i stawiał pierwsze kroki konspiracyjne. Po wybuchu pierwszej wojny światowej walczył zarówno z Niemcami jak i Rosjanami. W czasie walk o niepodległość, walczył u boku Jerzego Dąbrowskiego „Łupaszki” w partyzanckim „pułku paniczów”. Jego historia z harcerstwem trwała nadal, według ostatnich raportów z 1919 roku, był Drużynowym VIII drużyny im. Adama Mickiewicza w Wilnie. 

W wojnie z bolszewikami był czynnym żołnierzem Wojska Polskiego. Walczył m.in w 211 pułku ułanów i w jego szeregach brał udział w bitwie warszawskiej. Warto również zaznaczyć, że był kawalerzystą w trakcie obrony Grodna. Rotmistrz, za całokształt swojej służby na rzecz odbudowy Polski został odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych. 

W okresie po bitwie warszawskiej został zdemobilizowany i w międzyczasie awansowany do stopnia podporucznika rezerwy (1925). Po ustaniu konfliktu, Witold zajął się zarządzeniem swoim majątkiem, podjął studia korespondencyjne, a zdobytą wiedzą dzielił się z lokalną społecznością. Ukazuje to pewną wszechstronność Witolda Pileckiego, który potrafił walczyć karabinem w czasie konfliktu, natomiast w czasie pokoju zdobywać wiedzę, kształcić się i dążyć do budowania dobrobytu.

Udział w wydarzeniach ważnych dla odzyskania przez Polskę niepodległości ukształtował pro obywatelską postawę młodego Witolda. Jego męstwo i odwaga da o sobie znać w trakcie II wojny światowej, kiedy to zgłosi się jako ochotnik do Auschwitz, gdzie po zorganizowaniu siatki konspiracyjnej ucieknie z pierwszym raportem na temat ludobójstwa dokonywanego przez Niemców w Europie. Z całą pewnością można powiedzieć, że doświadczenia I wojny światowej, a następnie wojny polsko-bolszewickiej uformowały postawę i spojrzenia na świat Witolda Pileckiego.

Powstania Śląskie

wtorek, 4 stycznia, 2022


Powstania Śląskie – większość z nas o nich słyszała, część nie ma o nich pojęcia inni zaś wiedzą na ten temat wszystko. Pragnąc poszerzyć waszą wiedzę, przybliżymy wam czym były Trzy Powstania Śląskie…

I Powstanie Śląskie – Wybuchło samoczynnie w 1919 r. wobec terroru i represji niemieckich takich jak Masakra w Mysłowicach. Polska, odpierając wówczas agresję Bolszewików nie miała sił, by wspomóc powstańców, wskutek czego Niemcom udało się je stłumić a władzom Polskim wywalczyć amnestię dla powstańców.

II Powstanie Śląskie – Wybuchło w 1920 r. wobec dalszych aktów terroru i represji władz niemieckich oraz w związku z niedopuszczaniem Polaków do decydowania o Śląsku i okrucieństwem Policji. Ostatecznie powstanie zakończyło się wskutek żądania Komisji Międzysojuszniczej, która dopuściła do władz ludność polską oraz likwidując znienawidzoną brutalną Policję Sipo powołała nową z udziałem Polaków.

III Powstanie Śląskie – Wybuchło w 1921 r. tuż po plebiscycie mającym stwierdzić przynależność narodową Górnego Śląska. Dzięki powstaniu oraz na mocy Konwencji Genewskiej dot. Górnego Śląska Polska zyskała o 1/3 więcej terytorium niż miała pierwotnie, a w efekcie wywalczono aż 50% hutnictwa i 76% Górnośląskich kopalni węgla co gwarantowało krajowi zasoby, na silny i stabilny rozwój.

Po wszystkich trzech Powstaniach Śląskich utworzono Województwo Śląskie – najbogatsze, najlepiej uprzemysłowione oraz skomunikowane w całej II Rzeczypospolitej. Pamiętając tamte wydarzenia, brutalność działań niemieckich oraz przelaną polską krew apelujemy byście i wy wiedzieli, oraz pamiętali! Śląsk wraz ze swoimi bogatymi złożami węgla oraz innych surowców, miał ogromne znaczenie strategiczne dla odradzającego się Państwa Polskiego. Historia pokaże, że jeszcze przez długie dekady Śląsk pozostanie jednym najbardziej istotnych obszarów Polski.Podstawy historii

wtorek, 4 stycznia, 2022„Naród bez dziejów, bez historii, bez przeszłości, staje się wkrótce narodem bez ziemi, narodem bezdomnym, bez przyszłości.” te słowa błogosławionego kard. Stefana Wyszyńskiego bardzo dobrze oddają współczesne podejście do polskiej polityki historycznej. Musimy dbać o polską historię, kulturę, dziedzictwo materialne i niematerialne powierzone nam pod opiekę w sztafecie kolejnych pokoleń.

Żyjemy w dobie fake newsów. Oznacza to, że tylko rzetelna wiedza gwarantuje nam realne spojrzenie na otaczającą nas teraźniejszość, ale także przeszłość i przyszłość. Musimy znać naszą historię, uczyć o niej najmłodsze pokolenia, aby prawda nigdy nie zginęła pod naporem zmanipulowanych, nieprawdziwych informacji. Pozwoli to również na wyciągnięcie wniosków z porażek, tak aby nigdy się nie powtórzyły oraz na świętowanie chwil zwycięskich. Polityka historyczna może być orężem w walce o dobry wizerunek naszego kraju wśród Polaków, ale także za granicą. Jest to tym bardziej ważne, że coraz częściej możemy spotkać się, zwłaszcza w intrenecie, z informacjami, które swoim kłamstwem uderzają w nas i naszych przodków. Taka dezinformacja służy temu, aby zdyskredytować nasze państwo na arenie międzynarodowej, umniejszyć jego rolę i ograniczyć znaczenie.

Historia Polski to historia krwawa i niejednokrotnie tragiczna. Rozbiory, krwawo tłumione powstania, okres II wojny światowej, ale także walki o suwerenność w okresie PRL, to tylko niektóre z przykładów. Z drugiej jednak strony, możemy szczycić się tym, że pomimo 123 lat zaborów Polska nie zginęła, przetrwała w sercach ludzi, którzy nie utracili tożsamości narodowej i wiary w zwycięstwo. II na świecie, I w Europie Konstytucja 3-go Maja, to przykład nowoczesnego i postępowego spojrzenia na państwowość i służbę ojczyźnie.

Historia narodu polskiego to historia, w której duma narodowa zwycięzców przeplata się z goryczą porażki. Nasz kraj, jak żaden inny w historii, doświadczył wzlotów i upadków. Pomimo tego, że z nie wszystkich bojów wyszliśmy zwycięsko, powinniśmy być dumni i świadomi naszej historii. Uchwalenie Konstytucji 3-ga Maja, zwycięstwo w bitwie pod Wiedniem, bitwa warszawska 1920 roku czy obalenie komunizmu, to tylko niektóre z chwalebnych kart naszej historii. Są to powody do odczuwania narodowej dumy i radości z tego, skąd się wywodzimy.

Polityka historyczna Polski powinna opierać się na rzetelnej wiedzy, opartej na faktach i badaniach historyków. Lekcje historii muszą iść w parze z nauką patriotyzmu, umiłowania ojczyzny i dbałości o dobro naszej wspólnoty narodowej.

Drugim filarem polityki historycznej, oprócz edukacji w szkołach, jest wychowanie w duchu polskości w domach rodzinnych. To stamtąd wynosimy pierwsze wzorce dotyczące podejścia do obrony i miłości kraju, zachowania i pielęgnowania tradycji.

Trzeci filar skutecznej polityki historycznej to walka z fake newsami, prostowanie artykułów prasowych, które szkalują nasz kraj i sieją dezinformacje. Tu ważną rolę odgrywają takie instytucje jak IPN czy MSZ.
Dzięki skutecznemu działaniu w tych trzech obszarach jednocześnie, można w sposób świadomy, rzetelny i skuteczny prowadzić politykę historyczną opartą na wiedzy i wartościach patriotycznych.
Być Polakiem- to brzmiało dumnie przez wieki, nadal tak powinno pozostać. Jest to też nasze zadanie, jako młodych ludzi- dawać świadectwo odpowiedzialności za naszą przyszłość w odniesieniu do całego kraju.


Leopold Okulicki – Niedźwiadek

wtorek, 4 stycznia, 2022Od najmłodszych lat, poczucie patriotyzmu i silna wola walki o niepodległość towarzyszyła Gen. Leopoldowi Okulickiemu, który w późniejszym czasie nazywany był również „Niedźwiadkiem”.

Okulicki urodził się w rodzinie chłopskiej w 1898 roku, u progu nowego stulecia. Kluczowy był dla niego rok 1909, gdyż w tym właśnie roku, jako 11 chłopiec, w trakcie nauki w Gimnazjum w Bochni, zetknął się z ideologią i działalnością niepodległościową, która naznaczyła całe jego dalsze życie.

Jako piętnastolatek stawiał pierwsze kroki w propolskich organizacjach paramilitarnych, związanych z Józefem Piłsudzkim. Pod pseudonimem „Sęp”, walczył w legionach i brał udział w wielu zaciekłych bojach I wojny światowej, m.in. przeszedł kampanie wołyńską. Gen. Okulicki, dzięki swej odwadze i waleczności bardzo szybko zdobywał wojskowe awanse i już jako osiemnastolatek został skierowany na kurs oficerski. Wyrazem jego przywiązania do ideologii niepodległościowej jest odmówienie wierności państwom centralnym w trakcie tzw. Kryzysu przysięgowego.

W 1918 r., po powrocie z frontu włoskiego, na który został karnie zesłany za brak „wierności”, dołączył do POW, założonej jeszcze przez Józefa Piłsudzkiego w 1914 roku i razem z nią walczył o niepodległość rejonów Galicji. Przez swe męstwo i odwagę, „Niedźwiadek”, był wielokrotnie ranny, lecz za każdym razem jego rekonwalestencja przebiegała bardzo szybko i wracał na front do dalszej walki o kraj.

W trakcie jednej z nich, zaledwie jako 21-latek,został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari kl. V, przez samego Józefa Piłsudzkiego. Było dane, temu jeszcze młodemu żołnierzowi, uczestniczyć w jednej z pierwszych ceremonii wręczania tego orderu. Okulicki, jako dowódca batalionu 4. Pułku Piechoty Legionów, uczestniczył w sierpniu 1920 roku, w kontrofensywie spod Warszawy. Jego postawa z lat 1915-1920, ugruntowały o Gen. Okulickim opinię jako, świetnym, bojowym oficerze liniowym. Oprócz wspomnianego Krzyża Virtuti Militari, został odznaczony w tamtym okresie, trzykrotnie Krzyżem Walecznych.

Podsumowanie projektu „Młodzież w Służbie Niepodległej”

wtorek, 4 stycznia, 2022Projekt „Młodzież w Służbie Niepodległej” to:

Udział młodzieży w promocji polityki historycznej to bardzo ważne przedsięweźcie. Osoby młody są w istocie bardzo podatne na wzorce, które są im przekazywane. Projekt „Młodzież w Służbie Niepodległej” miał za zadanie wyposażyć laureatów ogólnopolskiego konkursu pt. „….” w umiejętności, wiedze i narzędzie potrzebne do tego, aby mogli promować swoją lokalną historię na terenach z których pochodzą.


W trakcie sobotnich warsztatów, laureaci konkursu mieli okazję wysłuchać prelekcji Pana Piotra Mazurka – Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej o znaczeniu polityki historycznej. Pan Minister określił jak istotne jako kształtowanie właściwych postaw wśród młodych osób oraz przedstawił jakie możliwości są obecnie oferowane młodym osobom, które chcą się angażować w życie społeczne.


Następnie odbyło się konwersatorium wprowadzające, poprowadzone przez Pana Miłosza Kołcza – Otwinowskiego, pt. „Młodzież w wojnie o niepodległość 1918-1921” przybliżyło uczestnikom rolę młodzieży w procesie odzyskiwania niepodległości. Temat został przedstawiony kompleksowo, przedstawiając osoby młode uczestniczące w walkach o granice nowo powstałego Państwa, które uczestniczyły w wydarzeniach na każdym odcinku frontu. Była to niezwykle ważna prezentacja, która pokazywała, że bardzo często oprócz żołnierzy i dorosłych, do walki i służby stawiały się osoby młode, często nawet nie mające ukończone 18. roku życia.


Pan Michał Szymański, w ramach warsztatu „Prawne formy działalności NGOs – warsztaty z pracą na wnioskach do KRS” pokazał w jaki sposób należy złożyć prawidłowo wypełnione dokumentację, aby móc zarejestrować organizację pozarządową i rozpocząć działalności w III sektorze. Były to ważne warsztaty, gdyż wyposażały uczestników w wiedzę jak sformalizować ich działalność pod postacią NGO, aby móc pozyskiwać środki na realizację zadań.


Pan Michał Osiej poprowadził warsztat „Praktyczny wymiar fundraisingu – pozyskiwanie pieniędzy na realizację projektów promujących historię”, gdzie uczestnicy warsztatów zostali wyposażeni w wiedze w jaki sposób prowadzić negocjację z potencjalnymi darczyńcami, jak konstruować projekty, aby były przekonujące dla potencjalnych fundatorów oraz gdzie szukać możliwych do pozyskana środków i dotacji na realizację swoich przedsięwzięć. Uczestnicy poznali znaczenie kompetencji miękkich w procesie pozyskiwania pieniędzy.

Pan Piotr Okulski i Michał Konowalski przeprowadzili z uczestnikami warsztaty pt. „Komunikacja społeczna projektów z zakresu polityki historycznej case study Bitwa Warszawska 1920 roku”. Zajęcia te, zrealizowane w formie warsztatowej, pokazały uczestnikom jak kompleksowo podejść do tematu promowania swoich projektów w przestrzeni mediów społecznościowych, niezbędnych do uzyskania odpowiedniego rozgłosu realizowanych projektów. Uczestnicy w ramach warsztatów, mieli za zadanie przygotować swoje proporcje kampanii promującej wydarzenie związane z upamiętnieniem Bitwy Warszawskiej.


Niedzielny cykl warsztatów rozpoczął się od konwersatorium Pana Piotra Boronia pt. „Polityka historyczna w działalności państw oraz organizacji społecznych – skuteczne narzędzia i metody”. Szeroki zakres przedstawionych zagadnień pozwolił uczestnikom kompleksowo poznać tematykę działań związanych z polityką historyczną, które były na przestrzeni setek lat realizowane przez różne państwa.


Oprócz tego laureaci konkursu uczestniczyli w 2 grach terenowych. Pierwsza z nich „Traktat Ryski”, polegała na wcieleniu się w delegację polską i sowiecką, a następnie ustalenia warunków ww. traktatu. Uczestnicy musieli wynegocjować możliwie najkorzystniejsze warunki dla swojej strony. Punktowe były takie kryteria jak długość ustalonej granicy, wysokość reparacji wojennych czy zakres zwróconych dóbr.


Drugą część gry terenowej pt. „Młodzież w Służbie Niepodległej” polegała na rozwiązaniu szeregu zadań, których tematyka związana była z dziejami wojny polsko-bolszewickiej. Uczestnicy, podzieleni na grupy, musieli zmierzyć się z zadaniami, które czyniły z nich artystów projektujących plakaty werbunkowe do Wojska Polskiego, kryptologów próbujących złamać szyfr bolszewików czy też strategów, planujących kontruderzenie znad Wieprza. Realizowali zadania wymagające spostrzegawczości, kreatywności, logicznego myślenia. Każde z zadań punktowane było przez jury.


Na sam koniec, Pani Monika Mazurek–Rylska poprowadziła warsztaty pt. „Organizacja wystawy plenerowej jako przykład efektywnego projektu społecznego. Case study Wojna o niepodległość 1918-1921”. Uczestnicy poznali z jakimi wyzwaniami należy się mierzyć w trakcie organizacji podobnych wystaw, z jakich narzędzi warto korzystać i jakie są dobre praktyki. Otwarta formuła warsztatów pozwalała na zadanie wielu pytań.
W ramach podsumowania i utrwalenia zdobytej wiedzy, uczestnicy warsztatów zostali wyposażeni w scenariusz gier terenowych, w jakich mieli okazję uczestniczyć oraz w materiały niezbędne do poprowadzenia tego typu wydarzenia w swoich małych ojczyznach. Pozwoli im to łatwiej podejmować inicjatywy promujące lokalne wydarzenia historyczne oraz w atrakcyjny sposób przybliżać tę widzę inny osobom.


63 Kolegium Służby Publicznej

wtorek, 24 stycznia, 2023

W dniach 8.07 – 10.07.2022 r. odbył się 63 zjazd Kolegium Służby Publicznej.

Gościem specjalnym był Pan Minister Piotr Mazurek- Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, który przekazał uczestnikom cenną wiedzę na temat trzeciego sektora w Polsce, a także zmotywował wszystkich do pracy i współpracy. 

Dzięki naszym prelegentom: Panu Radosławowi Brzózce, Panu Michałowi Prószyńskiemu, Panu Szymonowi Dziubickiemu, Panu Michałowi Rulskiemu, Panu Łukaszowi Marciszowi oraz Pani Małgorzacie Miturze nasi uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę w zakresie edukacji, społecznictwa, działania i tworzenia Stowarzyszeń i Fundacji.

64 Kolegium Służby Publicznej

wtorek, 24 stycznia, 2023

W dniach 22.07 – 24.07.2022 r. odbył się 64 zjazd Kolegium Służby Publicznej. 

W pierwszym dniu zjazdu Pan Minister Piotr Mazurek wygłosił prelekcje pt. „Podziały społeczno-polityczne w Polsce”. Naszym gościem był również Wicewojewoda podlaski Pan Tomasz Madras, który poprowadził swoje wystąpienie pt. „Teoria komunikacji w praktyce twojej organizacji pozarządowej”.

Drugi dzień rozpoczęliśmy debatą pt. „Profesjonalizacja działań fundacji”. Udział wzięli w niej: Mateusz Feszler, Kamil Tomkowicz, Kamil Kobyliński, Łukasz Kobierski i Damian Brodacki. Naszym gościem był również Pan  Franciszek Niemyski, który poprowadził swoje wystąpienie pt. „Pozyskiwanie środków dla NGO – oczekiwania, a rzeczywistość”.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności programu PROO 2a.

65 Kolegium Służby Publicznej

wtorek, 24 stycznia, 2023

W dniach 5 – 7 sierpnia odbył się 65 zjazd Kolegium Służby Publicznej. To już kolejny sierpniowy weekend, który spędzamy na merytorycznych dyskusjach wśród naszych najlepszych prelegentów. Na ostatnim zjeździe gościliśmy: Pana Ministra Krzysztofa Szczuckiego, Pana Ministra Piotra Mazurka, Pana Mateusza Rojewskiego, Pana Tomasza Sańprucha oraz Pana Bartłomieja Kosińskiego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Polsku Funduszu Patriotycznego zarządzanego przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.

66 Kolegium Służby Publicznej

wtorek, 24 stycznia, 2023

19.08 – 21.08.2022 r. w Bydgoszczy zakończył się 66 jazd Kolegium Służby Publicznej. 

Prelegenci:

 • Poseł Tomasz Latos
 • Minister Piotr Mazurek
 • Michał Moskal
 • Jolanta Kuligowska – Roszak
 • Dominik Rosenau
 • Piotr Okulski

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Polsku Funduszu Patriotycznego zarządzanego przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.

67 Kolegium Służby Publicznej

wtorek, 24 stycznia, 2023

30.09 – 02.10.2022 r. w Gdańsku trwał zjazd w ramach 67 Kolegium Służby Publicznej, na którym gościliśmy prelegentów:

 • Europoseł Anna Fotyga
 • Minister Jarosław Sellin
 • Poseł Kazimierz Smoliński
 • Prezes Grzegorz Strzelczyk

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Polsku Funduszu Patriotycznego zarządzanego przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.

68 Kolegium Służby Publicznej

wtorek, 24 stycznia, 2023

14.10 – 16.10.2022 r. zakończył się 68 zjazd Kolegium Służby Publicznej.  W ramach naszego zjazdu gościliśmy wielu ekspertów w dziedzinie kultury.

Prelegenci:

 • Grzegorz Nieradka
 • Prof. Jan Rylke 
 • Michał Rydzewski 
 • Monika Mazurek – Rylska

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje. Edycja 2022.

69 Kolegium Służby Publicznej

wtorek, 31 stycznia, 2023

28.10 – 30.10.2022 r. odbył się 69 zjazd Kolegium Służby Publicznej. Tematem naszego spotkania była szeroko pojęta kultura.

Prelegenci:

 • Redaktor Marcin Wolski
 • Ewa Lineburg
 • Dr Piotr Balerowski
 • Dr Bogdan Rowiński 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje. Edycja 2022.

70 Kolegium Służby Publicznej

wtorek, 31 stycznia, 2023

11.11 – 13.11.2022 r.  odbył się 70 zjazd Kolegium Służby Publicznej. To nasze kolejne spotkanie, na którym poruszaliśmy tematy związane ze Świętem Niepodległości oraz Romanem Dmowskim. 

Prelegenci:

 • Dr Jakub Krzysztonek 
 • Redaktor Wiktor Świetlik 
 • Dagmara Leszkowicz – Zauska
 • Piotr Siewak 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Polsku Funduszu Patriotycznego zarządzanego przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.

71 Kolegium Służby Publicznej

środa, 30 listopada, 2022

26–28.11.2022 roku odbył się 71. Zjazd Kolegium Służby Publicznej.  Tematem naszego spotkania była pierwsza część rozważań o sytuacji na rynku mediów w Polsce. 

Prelegenci:

 • Prof. Marek Kochan;
 • Sławomir Jastrzębowski;
 • Wojciech Surmacz;
 • Ks. dr Łukasz Piotrowski;

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Polsku Funduszu Patriotycznego zarządzanego przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.

Koncert utworów Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu Mateusza Nagórksiego

czwartek, 2 lutego, 2023

W niedzielę tj. 13 listopada 2022 r. uczestnicy Kolegium Służby Publicznej oraz Akademii im. Romana Dmowskiego mieli zaszczyt wziąć udział w koncercie poświęconym twórczości Jacka Kaczmarskiego.

Mateusz Nagórski, artysta, wokalista oraz kompozytor w ramach koncertu przybliżył młodzieży twórczość Pana Jacka, która w latach 80. miała istotny wpływ przy stawianiu oporu przed sowieckim reżimem w Polsce, dodawała otuchy, przypominała o polskich bohaterach oraz motywowała do walki o wolność naszego kraju. 

Wszystkie wydarzenia odbywały się w duchu patriotycznym i upamiętniającym niedawno obchodzoną 104. rocznicę odzyskania Niepodległości przez nasz kraj.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Polsku Funduszu Patriotycznego zarządzanego przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.

Kolegia Lokalne Służby Niepodległej

piątek, 7 kwietnia, 2023

W ramach projektu realizowanego ze środków Funduszu Patriotycznego zorganizowaliśmy cztery spotkania o charakterze patriotycznym w różnych częściach Polski. W Warszawie gościliśmy Posła Pawła Lisickiego, który wprowadził nas w tematykę odnalezionych katowni UB i NKWD na warszawskiej Pradze. Mury tych często nieznanych, nawet okolicznym mieszkańcom, kamienic przechowują wyrytą krwią przez Żołnierzy Wyklętych napisy na ścianach, które umacniają pamięć ducha niepodległościowego stolicy.

Tematykę Żołnierzy Niezłomnych omawialiśmy także podczas spotkania z Panem Janem Szuro w Krakowie. Dyskusję prowadziliśmy na podstawie książki „I tak będę żył”, wywiadu rzeka przeprowadzonego przez syna Jana z ojcem Stanisławem Szuro.  

W Łodzi spotkaliśmy się z Wiktorem Świetlikiem, autorem książki „Polska Stasiaka”. Podczas wydarzenia dyskutowaliśmy o tym co dla Polski można zrobić współcześnie i co to właściwie znaczy „dobrze sprawować urząd państwowy”. Biorąc za przykład Władysława Stasiaka, byłego ministra spraw wewnętrznych analizowaliśmy życiorys współczesnego patrioty. 

W Siedlcach odbyło się natomiast spotkanie z Marcinem Wolskim, legendą polskiego radia i telewizji, autorem takich książek jak Międzymorze czy Cyngiel Temidy.

72 Kolegium Służby Publicznej

piątek, 7 kwietnia, 2023

16–18.12.2022 roku odbył się 72. Zjazd Kolegium Służby Publicznej.  Tematem naszego spotkania była druga część rozważań o sytuacji na rynku mediów w Polsce. 

Prelegenci:

 • Igor Janke;
 • Piotr Gursztyn;
 • Mariusz Staniszewski;
 • Piotr Gociek.

Dofinansowano projekt z Narodowego Instytutu Wolności w ramach programu Fundusz Młodzieżowy.

Spotkanie Centrum Analiz

piątek, 7 kwietnia, 2023

22 grudnia odbyło się spotkanie podsumowujące działalność Centrum Analiz Służby Niepodległej w 2022 roku. Podczas spotkania zostały zaprezentowane analizy, jakie powstały w minionym roku. Wspólnie przedyskutowaliśmy je wraz z ich autorami m.in. prof. Markiem Kochanem, dr Piotrem Łuczukiem czy dr Piotrem Balcerowskim. W ramach projektu powstał katalog z najciekawszymi analizami. Prezentacje analiz połączyliśmy ze spotkaniem wigilijnym i wraz z zaprzyjaźnionymi osobami związanymi z Fundacją Służba Niepodległej złożyliśmy sobie świąteczne życzenia i podziękowaliśmy sobie za owocny rok działań.

1 Marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

środa, 1 marca, 2023

1 Marca 2023 roku współorganizowaliśmy obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” przy Tablicy Pamiątkowej na gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. Koszykowej 4 oraz pomniku Jana Rodowicza ps. „Anoda” na dziedzińcu resortu Ministerstwa Sprawiedliwości

W uroczystości wzięli udział m. in.: wicepremier Profesor Piotr Gliński, sekretarz stanu w KPRM Piotr Mazurek, sekretarz stanu w MS Sebastian Kaleta, wieloletnia posłanka Ewa Tomaszewska oraz Dyrektor Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej Prof. Jan Żaryn.

Dziękujemy również wszystkim organizacjom pozarządowym, które odpowiedziały na nasze zaproszenie i wzięły udział w tej uroczystości.

Chwała Bohaterom❗️🇵🇱

73 Kolegium Służby Publicznej

poniedziałek, 13 marca, 2023

10–12.03.2023 roku odbył się 73. Zjazd Kolegium Służby Publicznej.  Tematem naszego spotkania była pierwsza rocznica rosyjskiej napaści na Ukrainę.

Prelegenci:

 • Marek Budzisz;
 • Dr Łukasz Przybyło;
 • Dr Piotr Balcerowski;
 • Płk dr Piotr Potejko.

Dofinansowano projekt z Narodowego Instytutu Wolności w ramach programu Fundusz Młodzieżowy.

74 Kolegium Służby Publicznej

poniedziałek, 3 kwietnia, 2023

31.03-2.04.2023 roku odbył się 74 Zjazd Kolegium Służby Publicznej.  Tematem naszego spotkania były zagadnienia związane z budową kapitału żelaznego organizacji pozarządowej.

Prelegenci:

 • ✅ Franciszek Niemyski
 • ✅ Maciej Gnyszka
 • ✅ Michał Szymański

Dofinansowano projekt z Narodowego Instytutu Wolności w ramach programu PROO 2a.

75 Kolegium Służby Publicznej

niedziela, 23 kwietnia, 2023

21–23.04.2023 roku odbył się 75 Zjazd Kolegium Służby Publicznej.  Tematem naszego spotkania była problematyka związana z wizerunkiem Polski na świecie. 

Prelegenci:

 • dr Łukasz Jasina;
 • dr Piotr Łuczuk;
 • Kacper Kita
 • Stefan Tompson

Dofinansowano projekt z Narodowego Instytutu Wolności w ramach programu Fundusz Młodzieżowy.

122 rocznica urodzin rtm. Witolda Pileckiego

sobota, 13 maja, 2023

Dzisiaj jako Fundacja Służba Niepodległej współorganizowaliśmy wspólnie z Fundacja Projekt Patriotyzm obchody 122. urodzin Rotmistrza Witolda Pileckiego! Dziękujemy wszystkim za przybycie na te wydarzenie. Chwała bohaterom!

Festiwal Polskiego Patriotyzmu

sobota, 24 czerwca, 2023

24 czerwca Fundacja Służba Niepodległej miała okazję być partnerem Festiwal Polskiego Patriotyzmu organizowanego przez Fundacja Projekt Patriotyzm.🇵🇱

Podczas wydarzenia mieliśmy okazję uczestniczyć w panelach dyskusyjnych, które były podzielone na trzy filary: Tożsamość i Pamięć, Kultura oraz Ekonomia. Spotkania pozwoliły nam zgłębić różne aspekty polskiego patriotyzmu i zrozumieć, jak ważne są dla naszej tożsamości narodowej.

Rocznica Rzezi Wołyńskiej

wtorek, 11 lipca, 2023

Dnia 11.07.2023 roku, jako zarząd Fundacji Służba Niepodległej, złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem Rzezi Wołyńskiej w Warszawie, w rocznicę tzw. krwawej niedzieli. Na datę tą przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez Ukraińską Armię Powstańczą, na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej.

W 1943 roku na Wołyniu rozpoczęła się rzeź ludności polskiej, która trwała do 1944 roku. Morderstwa dokonywane przez oddziały UPA pochłonęły ponad 100 tysięcy polskich obywateli na Kresach Wschodnich RP. Oddajmy hołd ofiarom i uczcijmy ich pamięć, aby nigdy nie zapomnieć o tamtych straszliwych wydarzeniach. Niech prawda o nich prowadzi nas do pojednania.

Święto Wojska Polskiego

wtorek, 15 sierpnia, 2023

15 sierpnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego oraz Bitwy Warszawskiej.

W imieniu naszej fundacji, złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem ks. Skorupki, kapelana wojskowego, który wspierał żołnierzy podczas tzw. „Cudu nad Wisłą”. Jego odwaga i poświęcenie są inspiracją dla wszystkich, którzy służą Polsce.

76 zjazd Kolegium Służby Publicznej.

piątek, 1 września, 2023

Za nami 76. zjazd Kolegium Służby Publicznej.

Wśród prelegentów mogliśmy wysłuchać:
– Mateusza Rojewskiego – radcę prawnego Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Tematem prelekcji była tzw. „Ustawa Dekomunizacyjna” i jej wpływ na zmianę nazw ulic w przestrzeni publicznej.
– Kacpra Kity – autora najnowszej biografii Giorgii Meloni. W swoim wykładzie przybliżył nam sytuacje polityczną współczesnych Włoch.
– Macieja Malika – prezesa Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Podczas prelekcji przybliżył on nam zagadnienia związane z Wordskills i EuroSkills.

Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach programu Nowe FIO.

77 zjazd Kolegium Służby Publicznej

piątek, 27 października, 2023

Za nami 77. zjazd Kolegium Służby Publicznej.

Wśród prelegentów mogliśmy wysłuchać:
– Wiktora Świetlika – dziennikarza, laureata Złotej Ryby, b. dyrektora „Trójki” Polskiego Radia. Tematem prelekcji był obraz głównego nurtu kinematografii w Polsce w ostatniej dekadzie.
– Michała Bruszewskiego – reportera wojennego, doświadczonego dziennikarza i eksperta ds. bezpieczeństwa. Tematem prelekcji był wkład kultury wojskowej w kulturę ogólnonarodową.
– prof. Ewę Leś – politolog i profesor nauk społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Tematem prelekcji było społeczeństwo obywatelskie.
– Oskara Kochmana – przewodniczącego Rady Fundacji Towarzystwa Filomatycznego. Tematem prelekcji była Polonia jako niewykorzystane soft power.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje. Edycja 2023.

78 zjazd Kolegium Służby Publicznej

poniedziałek, 30 października, 2023

Za nami 78. zjazd Kolegium Służby Publicznej.

Wśród prelegentów mogliśmy wysłuchać:
– Piotra Zarembę – historyka, dziennikarza, publicystę, komentatora politycznego i krytyka teatralnego. Tematem prelekcji było nowoczesne opowiadanie o polskiej historii.
– Macieja Malika – Prezesa Instytutu Roździeńskiego i Fundacji Ius et Civis. Tematem prelekcji były związki kultury i przemysłu przyszłości.
– Beatę Trochanowską – Prezesa Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego na Uczelni Łazarskiego. Tematem prelekcji była seksualizacja współczesnej kultury.
– Luciena Ehrarda – współpracownika miesięcznika Causeur oraz Nowego Ładu. Tematem prelekcji była współczesna kultura francuska.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje. Edycja 2023.

Ruszają Podcasty Niepodległej

sobota, 16 grudnia, 2023

Zapraszamy do posłuchania nowej edycji podcastów przygotowanych przez Fundację Służba Niepodległej. To seria, w której poruszymy najważniejsze tematy dotyczące naszej suwerenności, niepodległości oraz patriotyzmu.

79 zjazd Kolegium Służby Publicznej

poniedziałek, 18 grudnia, 2023

Za nami 79. zjazd Kolegium Służby Publicznej.

Wśród prelegentów mogliśmy wysłuchać:
– dr. Piotra Balcerowskiego – wiceprezesa Fundacji Służba Niepodległej. Tematem prelekcji była edukacja ekonomiczna w Polsce.
– Juliana Żelaznowskiego – Przewodniczącego Rady Fundacji Instytut Nowej Europy. Tematem prelekcji było zagadnienie generalistów.
– Piotra Mazurka – do 2023 r. sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, b. pełnomocnika rządu ds. polityki młodzieżowej i wiceprzewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Tematem prelekcji były wyzwania edukacyjne w XXI w.
– prof. PW Jana Zubelewicza – filozofa i nauczyciela akademickiego. Tematem prelekcji była współczesna edukacja.
– dr. Pawła Okołowskiego – filozofa i pracownika Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem prelekcji była edukacja uniwersytecka.

Dofinansowano ze środków Fundacji KGHM.

80 zjazd Kolegium Służby Publicznej

wtorek, 19 grudnia, 2023

Za nami 80. zjazd Kolegium Służby Publicznej.

Wśród prelegentów mogliśmy wysłuchać:
– ks. Jacka Stryczka – współpomysłodawcę Szlachetnej Paczki oraz Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Tematem prelekcji była szlachetna solidarność.
– dr. Michała Rulskiego – b. zastępcę dyrektora w Narodowym Instytucie Wolności. Tematem prelekcji był Korpus Solidarności.
– Rafała Wosia – dziennikarza i publicystę ekonomicznego. Tematem prelekcji była solidarność społeczno-gospodarcza w latach 2015-2023.
– dr. Piotra Balcerowskiego – wiceprezesa Fundacji Służba Niepodległej. Tematem prelekcji była solidarność gospodarcza i patriotyzm ekonomiczny.
– Piotra Mazurka – do 2023 r. sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, b. pełnomocnika rządu ds. polityki młodzieżowej i wiceprzewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Tematem prelekcji były współczesne oblicza polskiej solidarności.

Dofinansowano ze środków Fundacji KGHM.

Podsumowaliśmy działalność Centrum Analiz Służby Niepodległej w 2023 r.

czwartek, 21 grudnia, 2023

Podczas wczorajszego wydarzenia podsumowaliśmy działalność Centrum Analiz Służby Niepodległej. Zespół CASN kierowany przez dr. Piotra Balcerowskiego zaprezentował kilkanaście nowych analiz, które eksperci CASN przygotowali w tym roku. Zachęcamy do lektury przygotowanych analiz i śledzenia działalności naszego Centrum Analiz.

Projekt sfinansowany został ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Odc. 3

piątek, 8 marca, 2024

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

piątek, 1 marca, 2024

1 marca zorganizowaliśmy obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych pod Tablicą Upamiętniającą ofiary MBP na gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości obchody❗️

Chwała bohaterom. 🇵🇱

Odc. 2

piątek, 12 stycznia, 2024

Odc. 1

poniedziałek, 8 stycznia, 2024