Author Archive

„Rola kultury chrześcijańskiej w Polsce po 1989 roku”.

sobota, 14 listopada, 2020

9 września 2020 roku, Rzeszowski Klub Fundacji Służba Niepodległej zorganizował spotkanie połączone wraz z dyskusją podczas, którego Profesor Aleksander Bobko wygłosił prelekcję nt.: „Rola kultury chrześcijańskiej w Polsce po 1989 roku”.

Głównym wątkiem poruszanym podczas wydarzenia była chrześcijańska wizja człowieka i świata jako punkt wyjścia podczas kreowania się nowej rzeczywistości związanej z transformacją w Polsce. Poruszone zostały też rzeczy, dzięki której nasza współczesna rzeczywistość wygląda tak, a nie inaczej, właśnie z powodu silnej pozycji kościoła. Rozmawialiśmy też o tym, czego nie udało się zrealizować, jakie błędy popełniono oraz to czego możemy nauczyć się z wydarzeń z tamtych lat. Jednym z najciekawszych i najbardziej omawianych tematów była rola papieża Jana Pawła II oraz interpretacja przesłania podczas jego pielgrzymek w kraju nad Wisłą.

Zadanie sfinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2020.

„Wojna polsko-bolszewicka w aspekcie kulturowym i historycznym”.

wtorek, 15 września, 2020

W ramach spotkań Rzeszowskiego Klubu Służby Niepodległej zorganizowaliśmy spotkanie w miejscowości Brzyska. Dr Piotr Szopa poprowadził prelekcję pod tytułem: „Wojna polsko-bolszewicka w aspekcie kulturowym i historycznym”. 

Podczas wystąpienia mieliśmy okazję dowiedzieć się jak wydarzenia 1920 roku wpłynęły na rozwój i kształt II Rzeczpospolitej.  Dr Piotr skupił się na wychowawczym aspekcie polskiego żołnierza, który wpłynął na patriotyczną postawę jak i rozwój polskiego modelu patriotycznego. Mogliśmy się dowiedzieć, jakie wyzwania stały przed naczelnym dowództwem armii, sztabem generalnym oraz historii frontowych żołnierzy, a także problematyki związanej z nowym państwem polskim złączonym z byłych zaborów. Jednym z najciekawszych aspektów wystąpienia było ukazanie jak wojna 1920 roku wpłynęła na pojmowanie komunizmu przez polski naród oraz pamięć i tożsamość zbiorową. 

Zadanie sfinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2020.

Spotkanie z Wicepremierem, prof. Piotrem Glińskim

sobota, 23 listopada, 2019

23 listopada 2019 roku mieliśmy zaszczyt gościć – Gościa Specjalnego zjazdu Kolegium Służby Publicznej – Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Przewodniczącego ds. Pożytku Publicznego Profesora Piotra Glińskiego.

Spotkanie z gościem tak wysokiej rangi cieszyło się ogromnym zainteresowaniem młodych osób, zaangażowanych w działalność III sektora i troszczących się o dobro wspólne naszej wspólnoty.

Podczas swego wystąpienia Profesor poruszył kwestię arystotelesowskiej antropologii politycznej opierającej się na trosce o dobro wspólne. Stanowcza część wykładu poświęcona była kwestii „wspólnoty” jako głównego elementu prowadzenia polityki. Po bardzo ciekawej i inspirującej prelekcji mieliśmy też okazję porozmawiać i podyskutować o sprawach bieżących. Największym zainteresowaniem cieszyła się kwestia polskiej polityki historycznej oraz budowy Muzeum Historii Polski; obchodów związanych ze 100-rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości oraz przygotowań obchodów poświęconych Wiktorii Warszawskiej 1920. Mieliśmy też możliwość uczestnictwa w rozmowach nt.: polityki młodzieżowej Rządu RP oraz zaangażowaniu młodych w życie wspólnotowe. Podczas spotkania rozmawialiśmy też o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz innych podmiotach rządowych, których celem jest wspieranie rozwoju sieci NGO w naszym kraju. Wicepremier opowiadał nam o wyzwaniach stojących przed ochroną polskiej kultury, rozwiązaniach, które zostały wprowadzone oraz ich rezultatach oraz strategii przyjętej na najbliższe lata w obszarze soft-power.

Prelekcje udało się zrealizować dzięki wsparciu finansowemu ze strony Fundacji PKO oraz Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Spotkanie z Premierem Mateuszem Morawieckim

niedziela, 23 czerwca, 2019

23 czerwca 2019 roku odbyło się jedno z najważniejszych spotkań organizowanych przez Fundację Służba Niepodległej – podczas jubileuszowego zjazdu, kończącego II Etap – Kolegium Służby Publicznej jako Gość Specjalny wystąpił Prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki.

Spotkanie cieszyło się niezwykle dużym zainteresowaniem, o czym świadczyć może obecność ponad setka młodych osób z całej Polski, które na co dzień działając w organizacjach młodzieżowych, biorących czynny udział działalności społecznej, naukowej, kulturalnej i wolontaryjnej.

Głównymi tematami poruszanymi przez Premiera były:

kwestie poświęcone przyszłości i wyzwań wobec naszego państwa,

wizja i rola Polski w Unii Europejskiej,

spójność i rozbieżność interesów w Sojuszu Północnoatlantyckim,

wzrost znaczenia państw azjatyckich,

bezpieczeństwo energetyczne kraju,

wyzwaniami gospodarczymi w pierwszej połowie XXI wieku,

projekt i polityka  „trójmorza”,

wpływ nowych techonologi na otaczającą nas rzeczywistość,

założeniami polityki młodzieżowej rządu.


W czasie panelu prowadziliśmy długą, bardzo ciekawą i merytoryczną dyskusję, podczas której mieliśmy okazję poznać działania rządu „od podszewki”, dowiedzieć się nowych i ciekawych informacji, a także zadać pytanie Premierowi i uzyskać na nie odpowiedź.


Po zakończeniu części oficjalnej przygotowaliśmy się do zrobienia wspólnego zdjęcia po czym rozpoczęliśmy część nieoficjalną, podczas której mogliśmy bardziej swobodnie porozmawiać z Mateuszem Morawieckim.


Spotkanie było dla nas wielkim zaszczytem i wyróżnieniem oraz impulsem do dalszych działań na rzecz dobra wspólnego oraz poszerzania młodzieżowego sektora patriotycznego.

Prelekcje udało się zrealizować dzięki wsparciu finansowemu ze strony Fundacji PKO oraz Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Oddaliśmy hołd „Żołnierzom Wyklętym”

piątek, 1 marca, 2019

Jak co roku, Fundacja Służba Niepodległej – członek Społecznego Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – współorganizowała uroczystość w hołdzie bohaterom podziemia niepodległościowego zamordowanym, torturowanym i więzionym w byłej siedzibie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. W obchodach uczestniczyli m.in. duszpasterz środowisk niepodległościowych ks. Józef Maj, wicepremier prof. Piotr Gliński, poseł Ewa Tomaszewska, przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości. W trakcie uroczystości złożyliśmy kwiaty pod tablicą pamiątkową na murze obecnego Ministerstwa Sprawiedliwości, a także pomnikiem Jana Rodowicza ps. „Anoda”.

IX Warszawski Marsz Rotmistrza Pileckiego!

sobota, 25 maja, 2019


W stolicy odbył się IX Warszawski Marsz Witolda Pileckiego, który zorganizowała Fundacja Służba Niepodległej we współpracy z warszawskim oddziałem Stowarzyszenia KoLiber, Młodymi dla Polski i Studentami dla Rzeczypospolitej. Marsz, w którym wzięło udział kilkaset uczestników, przeszedł z Krakowskiego Przedmieścia w miejsce śmierci Rotmistrza – do b. więzienia mokotowskiego przy ul. Rakowieckiej.

Miały tam miejsce: uroczystość złożenia wieńców pod tablicą pamiątkową, przemówienia oraz Msza Święta w intencji Rotmistrza i jego podkomendnych. W obchodach wzięli udział m.in. córka Rotmistrza Zofia Pilecka oraz wicepremier Piotr Gliński. Marsz został przywitany w byłym więzieniu przez dyrektora mieszczącego się tam obecnie Muzeum „Żołnierzy Wyklętych” i Więźniów Politycznych PRL Jacka Pawłowicza. Jego uczestnicy wzięli następnie udział w organizowanych przez muzeum obchodach rocznicy mordu sądowego na Witoldzie Pileckim.


Fot.B. Kosiński

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

Służba Niepodległej wśród sygnatariuszy deklaracji ws. Paktu dla Młodych

wtorek, 25 czerwca, 2019

Mieliśmy dziś przyjemność uczestniczyć w spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim i wicepremierem Piotrem Glińskim, podczas którego dyskutowaliśmy o polityce rządu wobec młodych Polaków. Obok Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej, Studentów dla Rzeczypospolitej i Niezależnego Zrzeszenia Studentów zostaliśmy sygnatariuszem listu intencyjnego ws. Planu dla Młodych, który podpisał z nami Prezes Rady Ministrów. Liczymy, że kolejny krok rządu w stronę otwarcia się na młodzież to dowód, że głos naszego pokolenia będzie trwale słyszalny i brany na poważnie pod uwagę przez decydentów politycznych!

Jak z kulturą podjąć pierwszą pomoc?

sobota, 5 września, 2020

Projekt „Kultura Wczoraj, Dziś i Jutro” ma na celu stworzenie platformy uczestnictwa w życiu kulturalnym Polski dla młodych ludzi zainteresowanych polskim dziedzictwem kulturowym. Chcemy stworzyć aktywnej społecznie młodzieży pole do refleksji nad kulturą, ale również pole do jej aktywnego kształtowania. Wychodzimy z założenia, że dziedzictwo kulturowe Polski powinno być propagowane oraz udoskonalane w sposób możliwie szeroki – z jednej strony jako dziedzictwo kultury duchowej, a z drugiej strony jako dziedzictwo kultury materialnej. Odwołując się do najlepszych tradycji polskiego dziedzictwa kulturowego projekt „Kultura Wczoraj, Dziś i Jutro” będzie składał się z seminariów, konferencji oraz paneli dyskusyjnych, na których młodzi ludzie będą mogli zapoznać się w zróżnicowanej formie z polskim dorobkiem kulturowym i będącą z nią związaną spuścizną aksjologiczno-intelektualną. Wydarzenia będą odbywać się na terenie całej Polski, głównie w oparciu o istniejące kluby Fundacji.
Zadanie sfinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2020.

Tworzymy „Plan dla Młodych” – zjazd analityczny w Karpaczu

sobota, 3 października, 2020

W dniach 2-4 października 2020 r. w Karpaczu odbywa się zjazd grupy analitycznej w ramach projektu „Tworzymy Plan dla Młodych” Fundacji Służba Niepodległej.

Zjazd miał na celu podsumowanie wniosków z czteromiesięcznej pracy grupy, która zajmowała się tematyką systemu powszechnej edukacji oraz demografii.

W ramach zjazdu odbyło się pięć spotkań seminaryjnych, w trakcie których dyskutowano nad tezami, które powinny się znaleźć w końcowym raporcie – w „Planie dla Młodych”.

Kraków jako jeden z głównych światowych ośrodków cywilizacyjnych wczoraj i dziś

sobota, 17 października, 2020

W ramach funkcjonowania Krakowskiego Klubu Fundacji Służba Niepodległej zorganizowano szereg hybrydowych wydarzeń kulturalnych. Nowa, innowacyjna forma została wprowadzona w odpowiedzi na brak możliwości organizowania wydarzeń w dotychczasowym kształcie z uwagi na pandemię COVID-19.

W ramach projektu odbyło się seminarium pt.:”Kultura antyczna a cywilizacja Zachodu” a następnie uczestnicy udali się na spektakl pt. „Hamlet” w Teatrze im. Juliusza Słowackiego.

Drugą aktywnością Krakowskiego Klubu Fundacji Służba Niepodległej było seminarium na świeżym powietrzu, połączone ze zwiedzaniem Krakowa i Zamku Królewskiego na Wawelu.Zadanie sfinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2020.

Cykl seminariów: „Kultura Wczoraj, Dziś i Jutro w Rzeszowie”

poniedziałek, 19 października, 2020

W ramach projektu ,,Kultura Wczoraj, Dziś i Jutro” odbyło się na Podkarpaciu 16 spotkań merytorycznych (12 w Rzeszowie, 3 w Jaśle i 1 w Brzyskach).

9 września w siedzibie Stowarzyszenia Obywatelskiego Dialogu i Aktywizacji ,,SODA” miały miejsce warsztaty dotyczące tworzenia i zarządzania projektami edukacyjnymi. Poprowadził je Karol Jędruszek – na co dzień pracownik Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych. Licznie zgromadzeni uczestnicy wysłuchali części teoretycznej, a następnie uczestniczyli w zajęciach praktycznych kiedy to ich zadaniem było stworzenie własnego projektu edukacyjnego w taki sposób, aby mówić o sprawach ważnych w atrakcyjny sposób. Następnie każda grupa zaprezentowała wyniki swojej pracy na forum publicznym. Naszym kolejnym gościem był Pan Profesor Aleksander Bobko, który w formie prelekcji opowiedział o roli kultury chrześcijańskiej w Polsce po 1989 roku. Nie zabrakło licznych pytań ze strony audytorium, co spowodowało iż monolog przerodził się w ciekawą konwersację z uczestnikami.

15 września dr Piotr Szopa – naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętnania Walk i Męczeństwa IPN w Rzeszowie zaprezentował w Brzyskach fragmenty twórczości Karola Irzykowskiego dotyczące wojny polsko-bolszewickiej, a także przedstawił wykład pt. ,,Polskie Termopile 1920. Bitwa pod Zadwórzem, Dydiatynem i Firlejówką”.

16 września upłynął na analizie porównawczej dzieł literackich o charakterze patriotycznym w ujęciu historycznym i współczesnym.

23 września skupiliśmy się na wątkach ideologicznych w kulturze. Porozmawialiśmy także o wpływie polskiej kultury i tradycji na kształtowanie tożsamości Polaków na Wileńszczyźnie. Wyniki badań zaprezentowane przez Panią dr Katarzynę Stukus-Hanik spotkały się z dużym zainteresowaniem audytorium.

30 września gościliśmy Pana dr Michała Wojnowskiego, wykładowcę akademickiego,  autora kilkunastu specjalistycznych opracowań opublikowanych na łamach Przeglądu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz licznych ekspertyz dla takich organów jak Sejm RP, Minister Koordynator Służb Specjalnych i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, a także specjalistę w obszarze działań sabotażowych i propagandowych sowieckich i rosyjskich organów bezpieczeństwa państwa. ,,Antykultura jako narzędzie dywersji ideologicznej służb specjalnych bloku wschodniego” to temat niezwykłej prelekcji wygłoszonej w siedzibie Stowarzyszenia Obywatelskiego Dialogu i Aktywizacji „SODA”. Nie zabrakło także rozmowy na temat wpływu kultury na zachowania w internecie co było przedmiotem ożywionej dyskusji podczas naszego kolejnego spotkania.

13 października przenieśliśmy się do Grein Hotel, gdzie Bartosz Czajka i Michał Dworski zaprezentowali wyniki swoich badań naukowych opracowanych w Instytucie im. Władysława Andersa. Dotyczyły one polskiego dziedzictwa kulturowego za naszą wschodnią granicą na Białorusi i Ukrainie co było przedmiotem prelekcji Bartosza Czajki. Sporym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja autorstwa Michała Dworskiego, który to w interaktywny sposób omówił historię Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. W trakcie kolejnego spotkania, którego tematem przewodnim było ,,Upamiętnienie w kulturze lokalnych bohaterów związanych z II wojną światową” obejrzeliśmy zwiastun fabularyzowanego dokumentu pt. ,,Akcja Pensjonat”.

16 października w Jaśle dr Piotr Szopa przybliżył zebranej młodzieży historię przeprowadzonej przez żołnierzy Kedywu Armii Krajowej spektakularnej akcji pensjonat, kiedy to grupa kilka osób uwolniła z niemieckiego więzienia 66 więźniów politycznych.

19 października w Grein Hotel w Rzeszowie przeprowadziliśmy konwersatorium na temat muzułmanów w kulturze. 21 października nastąpiło uroczyste podsumowanie projektu. Odwiedziła nas także redakcja TVP3 Rzeszów, która przygotowała, a następnie wyemitowała materiał o naszym projekcie. Adwokat Paulina Dąbek omówiła zagadnienia prawne związane z ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego. Z kolei z Panem Tomaszem Klocem porozmawialiśmy relacjach łączych społeczeństwo obywatelskie z religią.

Zadanie sfinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2020.


Hybrydowe wydarzenie kulturalne w Czorsztynie: „Architektura, urbanistyka i planowanie przestrzenne”

piątek, 23 października, 2020

22 – 23.10.2020 roku odbyło się hybrydowe wydarzenie kulturalne w Czorsztynie, zorganizowane przez Krakowski Klub Fundacji Służba Niepodległej.Zadanie sfinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2020.

Architektura drewniana. Jak ją zachować dla przyszłych pokoleń?

niedziela, 8 listopada, 2020

W czasie spotkania Klubu Fundacji Służby Niepodległej w Kaliszu mówiliśmy o wielkopolskich cennych zabytkach wzniesionych z drewna. Są wśród nich dwory i kościoły, ale też wiejskie chałupy czy wiatraki. Jednocześnie na historyczne obiekty – szczególnie te skromniejsze i mniej okazałe – czyha wiele zagrożeń.Prelegent Magdalena Nawrocka odpowiedziała również na ważne pytanie: Jak możemy uchronić je przed niszczeniem i zachować dla przyszłych pokoleń?Zadanie sfinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2020.

Konwersatorium: „Powstanie Wielkopolskie jakiego nie znamy”

niedziela, 8 listopada, 2020

21 października 2020 r. miało miejsce spotkanie poznańskiego Klubu Fundacji Służby Niepodległej o mniej znanych aspektach Powstania Wielkopolskiego. W czasie wydarzenia miały miejsce dwie prelekcje.
Prelegent Maciej Elatnkowski przedstawił uzbrojenie i umundorowanie wojskowe wykorzystywane przez powstańców, zaś Marcin Tomczak przybliżył tematykę udziału i wkładu kobiet w sukces Powstania Wielkopolskiego.Zadanie sfinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2020.

REGULAMIN KONKURSU „POPULARYZACJA TEMATYKI NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ POŚRÓD ORGANIZACJI MŁODZIEŻOWYCH”

poniedziałek, 23 sierpnia, 2021

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Służba Niepodległej, ul. Zamenhofa 1/43, 00-153, Warszawa;
 2. 2. Konkurs będzie przeprowadzony w dniach 23.08.2021 r. – 11.09.2021 r., do 23:59;
 3. 3. Pytanie konkursowe zostanie opublikowane na fanpage-u facebookowym Fundacji „Służba Niepodległej”;
 4. 4. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy przesyłać wyłącznie na adres fundacja@sluzbaniepodleglej.pl;
 5. 5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt 9 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 201 poz. 1540 ) i nie podlega regułom zawartym w ww. Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zaangażowana lub zainteresowana działalność organizacji pozarządowych (NGO);
 2. 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  1) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie;
  2) spełnienie warunków podanych w §3 ust.1.

§ 3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. 1. Przedmiotem konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe zadane przez Organizatora za pośrednictwem portalu Facebook.com. Odpowiedź na pytanie konkursowe musi dotyczyć tematu wskazanego przez Organizatora;
 2. 2. Nagrodę otrzyma 20. uczestników, którzy w opinii komisji konkursowej udzielą najlepszych odpowiedzi na pytanie konkursowe;
 3. 3. W skład komisji konkursowej wejdą: Prezes Fundacji Służba Niepodległej oraz Koordynatorzy projektu „Młodzież w Służbie Niepodległej”. Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie;
 4. 4. Nagrodą w konkursie będzie udział w dwudniowym wydarzeniu szkoleniowym, połączonym z grą terenową o tematyce historycznej. Organizatorzy podadzą szczegóły laureatom po zakończeniu konkursu;
 5. 5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator;
 6. 6. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 3 (trzech) dni od zakończenia edycji Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail;
 7. 7. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody;
 8. 8. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialna będą następujące osoby: Piotr Okulski i Michał Konowalski;
 9. 9. Szkoła lub nauczyciel może zgłosić ucznia do konkursu. W przypadku kiedy zgłoszony uczeń otrzyma Nagrodę przewidzianą w Konkursie, to uczestnictwo w dwudniowym wydarzeniu szkoleniowym obejmuje również opiekuna ucznia.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego (w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody);
 2. 2. W Konkursie wezmą udział tylko te odpowiedzi, które będą zawierały powyższe informacje, wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.
 3. 3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych dostępne są w regulaminie programu Niepodległa.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.


Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.