Zapraszamy na I Kongres Inicjatyw Pozarządowych!


12 listopada 2017 roku (niedziela) w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie odbędzie się jedno z najważniejszych wydarzeń środowiska organizacji społecznych w Polsce – I Kongres Inicjatyw Pozarządowych, do udziału w którym serdecznie zapraszamy!

Wśród naszych gości znajdą się m.in.: Wiceprezes Rady Ministrów Piotr Gliński, Minister Jerzy Kwieciński, ministrowie i dyrektorzy zajmujący się w polskim rządzie tworzeniem systemu wsparcia trzeciego sektora oraz liderzy środowisk społecznych z całej Polski.

Ideą Kongresu jest umożliwienie spotkania się w gronie społeczników i badaczy społeczeństwa obywatelskiego. Wydarzenie stworzy przestrzeń do dyskusji oraz wymiany doświadczeń organizacji pozarządowych, którym bliskie są wartości łączące pomysłodawców Kongresu: oddolna aktywność obywateli, wspólnota, rodzina, patriotyzm, suwerenność i wolność.

Podczas Kongresu będziemy rozmawiać o roli organizacji obywatelskich w Polsce oraz o mechanizmach gwarantujących ich niezależność. Będziemy dyskutować o tym, jak skutecznie kontrolować działanie instytucji państwa i samorządu oraz o tym, jak wspomagać je w wykonywaniu zadań publicznych. Szczególną uwagę chcemy poświęcić kwestii finansowania działalności sektora NGO. Obok rozmowy na temat potrzebnych zmian w funkcjonowaniu grantów przyznawanych przez instytucje publiczne, chcemy wymienić się praktycznymi doświadczeniami na temat tego, jak budować zróżnicowaną grupę darczyńców.

Organizatorem Kongresu jest Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej – związek stowarzyszeń, których przedstawicieli łączy podobna wrażliwość, zbliżone postrzeganie świata, a także przywiązanie do zestawu określonych wartości. Chcemy, by nasza koalicja była przestrzenią uzgadniania, udoskonalania, a finalnie artykułowania postulatów, które wspólnie uznamy za istotne i wymagające podniesienia w opinii publicznej.

Pełna agenda wydarzenia dostępna jest na stronie Kongresu Inicjatyw Pozarządowych.

REJESTRACJA JEST MOŻLIWA POD TYM LINKIEM!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.