Władze

Zarząd Fundacji

Prezes: Marcin Pasierbski
Wiceprezes: Rafał Kulisiewicz
Wiceprezes: Mateusz Gilewski

Rada Fundacji

Przewodniczący: Wojciech Boberski
Krzysztof Bielak
Mateusz Luśnia
Hubert Plichta
Mateusz Specht
Przemysław Szymański