Władze

Zarząd Fundacji


Prezes: Marcin Pasierbski


Politolog, absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorant Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. W latach 2014-2015 był wiceprezesem warszawskiego oddziału Stowarzyszenia KoLiber, w którym organizował spotkania o tematyce filozoficznej. Był stażystą w wydawnictwie i tygodniku internetowym Teologia Polityczna, prowadził audycje w Akademickim Radiu Kampus. W lutym 2017 roku został sekretarzem Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej. Naukowo zainteresowany myślą polityczną i teorią polityki. Jest związany z teatrem niezawodowym.


Wiceprezes: Rafał Kulisiewicz

Politolog i historyk, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Działacz społeczny i polityczny związany ze środowiskami konserwatywnymi. Przewodniczący Warszawskiego Marszu Rotmistrza Pileckiego 2017 oraz koordynator cyklu popularyzatorsko–edukacyjnego „Praskie Spotkania z Historią”. Swoje doświadczenie w działalności pozarządowej zdobywał w Stowarzyszeniu KoLiber. Pasjonat i badacz historii. Naukowo zajmuje się zjawiskami z zakresu historii i polityki w orientacji kratocentrycznej. Autor pracy na temat stosunków władzy w Polskiej Partii Robotniczej oraz zabójstwa Marcelego Nowotki i Bolesława Mołojca. Interesuje się również filozofią, historią idei politycznych, geopolityką i administracją publiczną w Polsce. W swojej działalności naukowej jest związany z Kołem Naukowym Administracji Publicznej, jak również Kołem Naukowym Historii Myśli Konserwatywnej. Prywatnie zapalony szachista, miłośnik i twórca gier strategicznych.


Wiceprezes: Mateusz Gilewski

Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Przedsiębiorca, manager. Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych korporacjach, start-upach oraz organizacjach wspierających przedsiębiorców. Od wielu lat związany ze Stowarzyszeniem KoLiber, w przeszłości Prezes Zarządu poznańskiego oddziału – jednej z największych i najprężniej działających struktur lokalnych Stowarzyszenia. Inicjator i współorganizator ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Lekcje Ekonomii dla Młodzieży. Ekspert Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych. Jest założycielem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Upamiętnienia „Żołnierzy Wyklętych” w Poznaniu. Miłośnik historii Polski XX wieku oraz austriackiej szkoły ekonomii.


Rada Fundacji


Przewodniczący Rady: Wojciech Boberski

Urodzony w 1958 roku w Katowicach. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, historyk sztuki, autor kilkudziesięciu publikacji na temat architektury nowożytnej Wielkiego Księstwa Litewskiego i Warszawy. Pracownik Instytutu Sztuki PAN. Od kwietnia 2011 roku wiceprezes Stowarzyszenia Polska Jest Najważniejsza, założonego 10 października 2010 roku przez członków Warszawskiego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej. Od 2012 roku sekretarz-koordynator Społecznego Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Od stycznia 2014 roku członek Rady Nadzorczej Fundacji „Łączka”. Od marca 2016 roku członek Rady Konsultacyjnej Galerii Kordegarda. W latach 2013-2014 członek Zespołu Redakcyjnego kwartalnika „Na Poważnie”, od 2014 roku współpracownik miesięcznika „wSieci Historii”. Współorganizator Społecznego Komitetu Obchodów 150. Rocznicy Powstania Styczniowego (2013 rok) i Społecznego Komitetu Czynu Niepodległościowego (2014 rok).  Przewodniczący jury konkursów plastycznych i literackich dla młodzieży szkolnej: Powstanie Warszawskie (Wołomin – Kobyłka, 2014 rok), Bitwa Warszawska (Ossów, 2015 rok), „Żołnierze Wyklęci” (Radzymin, 2016 rok). Uczestnik projektu „Rotmistrz Pilecki – Bohater Niezwyciężony” (2016 rok). Organizator gier miejskich dla młodzieży szkolnej (Warszawa 1830/31, Warszawa 1863/64, Warszawa 1914/18). Hobby: grafika komputerowa i zwierzęta.


Członek Rady: Krzysztof Bielak

Społecznik, samorządowiec, student Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Prezes Stowarzyszenia Młodzi dla Polski, Wiceprezes Instytutu Inicjatyw Publicznych, Członek Zarządu Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej. Szczególnie zainteresowany historią, marketingiem, badaniami społecznymi i zagadnieniami public relations.


Członek Rady: Mateusz Luśnia

Absolwent Finansów i Rachunkowości na Akademii Leona Koźmińskiego. W latach 2014-2015 sprawował funkcję I wiceprezesa Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia KoLiber. Organizator corocznego Warszawskiego Marszu Pileckiego.


Członek Rady: Hubert Plichta

Urodzony w 1969 roku. Absolwent Uczelni Łazarskiego na Wydziale Zarządzania i Marketingu. Związany z harcerstwem od 1977 roku, m.in. w Drużynie Starszoharcerskiej 184. WDH przy XVIII LO im. Jana Zamoyskiego. W ramach 184. WDH tworzył Drużynę Harcerską przy XXXVII LO im. Jarosława Dąbrowskiego. Zawieszony za działalność opozycyjną, po zatrzymaniu przez Milicję Obywatelską. Współzałożyciel Polskiej Organizacji Młodzieżowej (1987 rok), następnie afiliowanej przy Konfederacji Polski Niepodległej, gdzie była największą organizacją młodzieżową. W latach 1988-1993 członek KPN. Od 2015 roku członek Stowarzyszenia KoLiber. Zawodowo związany z branżą IT. Mąż i ojciec.


Członek Rady: Mateusz Specht

Prawnik. Od 2011 roku członek Stowarzyszenia KoLiber. W latach 2011-2012 wiceprezes oddziału Trójmiasto, w latach 2013-2014 i 2014-2015 wiceprezes oddziału Warszawa, w latach 2014-2015 i od listopada 2016 roku sekretarz oddziału Warszawa tej organizacji. Obserwator wyborów OBWE. Absolwent Europejskiej Akademii Dyplomacji. Interesuje się dyplomacją ekonomiczną i bezpieczeństwem energetycznym. W wolnej chwili lubi grać w gry komputerowe, czytać książki fantasy i kibicować FC Barcelonie. Jest współautorem bloga o piwach rzemieślniczych podchmieleni.pl.


Członek Rady, Przewodniczący Klubu w Rzeszowie: Przemysław Szymański

Interesuje się praktycznym wykorzystaniem psychologii i filozofii. Zawodowo (od 2009 roku) zajmuje się szeroko pojętym e-marketingiem (SEO-SEM, Social Media, PR, UX) rozszerzonym o działania outdoorowe. Związany z organizacjami pozarządowymi od 2014 roku, kiedy założył rzeszowski oddziału akademickiego stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej (od marca do listopada 2016 roku wiceprezes zarządu ogólnopolskiego tejże organizacji). Współorganizował dwie edycje Rzeszowskich Namiotów Wyklętych, Rzeszowskie Namioty Patrioty oraz Festiwal Patriotyczny Rzeszów 2016, a także szereg konferencji i wykładów. Przeprowadził również cykl wywiadów z politykami.


Koordynatorzy projektów


Dawid Helsner

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (dziennikarstwo i politologia). Doświadczenie w działalności pozarządowej zdobywał w organizacji Studenci dla Rzeczypospolitej, gdzie był prezesem oddziału toruńskiego oraz rzecznikiem prasowym. Stażysta w Parlamencie Europejskim w Brukseli, ukończył kursy z zakresu dyplomacji, stosunków międzynarodowych i historii idei. Działacz samorządowy. Zafascynowany myślą Gilberta Chestertona i Ronalda Reagana. Uzależniony od piłki nożnej.


Władze Klubów Służby Niepodległej


Przewodniczący Klubu w Lublinie: Dawid Kostecki

Absolwent Prawa i Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa KUL, były Prezes Akademickiego Klubu Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum, działacz społeczny. Organizator wielu przedsięwzięć w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Naukowo zajmuje się problematyką związaną ze sferą oddziaływania moralności na prawo, ewolucyjną filozofią prawa oraz ochroną dziedzictwa kulturowego. Autor kilku publikacji z tego zakresu. Zainteresowania: Historia, Polityka, Piłka Nożna, Książki.Przewodniczący Klubu w Krakowie: Adrian Kukliński

Student ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Były prezes krakowskiego oddziału Stowarzyszenie KoLiber. Szczególnie zainteresowany naukami ekonomicznymi, filozofią, stosunkami międzynarodowymi, szeroko rozumianą nauką oraz aktywnym uprawianiem sportów.


Członek Zarządu Klubu w Krakowie: Paweł Dudziak

Student piątego roku finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Szczególnie zainteresowany ekonomią i finansami, laureat ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Obecnie pracuje w międzynarodowej firmie audytorskiej.Przewodniczący Klubu w Łodzi: Przemysław Rogut

Student filologii angielskiej w Uniwersytecie Łódzkim, Wydział Anglistyki. Pracownik Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Waldemara Budy. Założyciel Koła Historycznego im. Armii Krajowej w Zelowie Drużynowy 20 Wielopoziomowej Druzyny Harcerskiej „Biała” w Buczku (obok Zelowa).


Członek Zarządu Klubu w Łodzi: Wiktoria Sokół

Studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Asystentka społeczna posła na sejm RP, wiceprzewodnicząca Akademickiego Klubu Mówców, naukowego koła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Prywatnie miłośniczka historii i filozofii.