Władze

Zarząd Fundacji


Prezes: Adrian Kukliński

Student ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zdobywca stypendium rektora UEK dla najlepszych studentów oraz finalista ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Członek Studenckiego Instytutu Analiz Gospodarczych oraz Koła Naukowego Rynku Kapitałowego INDEX na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Były przewodniczący Krakowskiego Klubu Fundacji Służba Niepodległej, były prezes krakowskiego oddziału Stowarzyszenia KoLiber oraz założyciel firmy działającej w branży usług internetowych. Szczególnie zainteresowany filozofią, naukami ścisłymi, stosunkami międzynarodowymi, naukami ekonomicznymi oraz aktywnym uprawianiem sportów.


I Wiceprezes: Rafał Kulisiewicz

Politolog i historyk, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Działacz społeczny i polityczny związany ze środowiskami konserwatywnymi. Przewodniczący Warszawskiego Marszu Rotmistrza Pileckiego 2017 oraz koordynator cyklu popularyzatorsko–edukacyjnego „Praskie Spotkania z Historią”. Swoje doświadczenie w działalności pozarządowej zdobywał w Stowarzyszeniu KoLiber. Pasjonat i badacz historii. Naukowo zajmuje się zjawiskami z zakresu historii i polityki w orientacji kratocentrycznej. Autor pracy na temat stosunków władzy w Polskiej Partii Robotniczej oraz zabójstwa Marcelego Nowotki i Bolesława Mołojca. Interesuje się również filozofią, historią idei politycznych, geopolityką i administracją publiczną w Polsce. W swojej działalności naukowej jest związany z Kołem Naukowym Administracji Publicznej, jak również Kołem Naukowym Historii Myśli Konserwatywnej. Prywatnie zapalony szachista, miłośnik i twórca gier strategicznych.


II Wiceprezes: Michał Więcław

Politolog, absolwent Instytutu Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wiceprezes warszawskiego oddziału Stowarzyszenia KoLiber, w którym pełni również rolę skarbnika. Był praktykantem
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. W grudniu 2018 roku został wiceprezesem Fundacji Służba Niepodległej. Naukowo zainteresowany myślą polityczną i teorią polityki. Miłośnik literatury klasycznej.


Wiceprezes: Maria Piech

szczecinianka, na co dzień mieszkająca w Warszawie, studentka prawa na Uczelni Łazarskiego. Szczególnie zainteresowana historią, myślą polityczną i stosunkami międzynarodowymi.


Wiceprezes: Adam Poręba

Absolwent I LO im. Marcin Kromera w Gorlicach. Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Naukowo i praktycznie zainteresowany prawem. Bezpartyjny zwolennik współpracy szeroko rozumianej prawicy. Interesuje się historią, marketingiem i socjologią. Poseł do Parlamentu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od kilku lat aktywnie prowadzący różnego typu działalność społeczną m.in. jako pomysłodawca i koordynator „Obchodów 35. Rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego na Uniwersytecie Rzeszowskim”, koordynator „Dnia Wolności na Uniwersytecie Rzeszowskim”, współpracownik Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych, wolontariusz projektu „Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu” organizowanego przez Klub Jagielloński na terenie województwa podkarpackiego. Należy do stowarzyszenia Młodzi dla Polski, gdzie pełni funkcję prezesa rzeszowskiego oddziału. Współorganizator Klubu Fundacji Służby Niepodległej w Rzeszowie. Od początku studiów aktywny członek wielu kół naukowych oraz organizacji studenckich. Od roku akademickiego 2016/2017 prezes organizacji studenckiej Młodzi dla Polski Rzeszów. Główny
pomysłodawca i założyciel Koła Naukowego Powszechnej Historii Prawa UR oraz Koła Naukowego Historii Prawa Polskiego UR, gdzie pełni kolejno funkcję prezesa oraz wiceprezesa. W roku akademickim 2017/2018 wiceprezes Koła Naukowego Prawa Rzymskiego i Porównawczego „Ius Romanorum” oraz sekretarz/skarbnik Koła Naukowego Prawa Handlowego i Gospodarczego „Amicus Curiae”. Koordynator Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawo azjatyckie z perspektywy europejskiej”. Czynny uczestnik kilkunastu konferencji naukowych mających miejsce m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie czy Uniwersytecie
Rzeszowskim. Stypendysta Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019.


Wiceprezes: Michał Rulski

magister politologii i europeistyki Uniwersytetu Łódzkiego, którego był wykładowcą. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce na podstawie obronionej pracy pt. ,,Soft power Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony”. Społecznie zaangażowany w łódzki Klub Gazety Polskiej, łódzki oddział Klubu Jagiellońskiego, obecnie w Wolne Miasto Łódź oraz Klub Spotkania. Doświadczenie dziennikarskie zdobywał pracując w portalu TuŁódź.com, następnie w Gazecie Polskiej- dodatek łódzki, a obecnie w redakcji internetowej TVP3 Łódź. Komentator Politycznego Podsumowania Tygodnia na falach Radia Parada.


Wiceprezes: Tomasz Rykaczewski

magister ekonomii z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie student germanistyki. Doświadczenie w działalności w 3 sektorze zdobywał w wielu organizacjach m.in. Studenckim Forum Bussines Centre Club Trójmiasto, w trójmiejskim oddziale Stowarzyszenia KoLiber, gdzie od 2017, jako wiceprezes oddziału koordynował wiele projektów m.in. Bieg Tropem Wilczym. Aktywny działacz w środowisku studenckim, członek kilku kół naukowych. Pasjonat wolnościowej myśli ekonomicznej, przedsiębiorczości, rynków finansowych, języka niemieckiego oraz muzyki.


Wiceprezes: Justyna Szlęk

Studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu zarządzania oraz filozofii, skupiająca swoje zainteresowania wokół myśli politycznej i społecznej. Na codzień zdobywająca doświadczenie i realizująca się w biznesie – wspieranie
rodzimego rynku traktuję jako obowiązek. Miłośniczka sztuki i podróżowania, jeśli nie może wyjechać spędza wolny czas szyjąc.


Rada Fundacji


Przewodniczący Rady: Wojciech Boberski

Urodzony w 1958 roku w Katowicach. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, historyk sztuki, autor kilkudziesięciu publikacji na temat architektury nowożytnej Wielkiego Księstwa Litewskiego i Warszawy. Pracownik Instytutu Sztuki PAN. Od kwietnia 2011 roku wiceprezes Stowarzyszenia Polska Jest Najważniejsza, założonego 10 października 2010 roku przez członków Warszawskiego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej. Od 2012 roku sekretarz-koordynator Społecznego Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Od stycznia 2014 roku członek Rady Nadzorczej Fundacji „Łączka”. Od marca 2016 roku członek Rady Konsultacyjnej Galerii Kordegarda. W latach 2013-2014 członek Zespołu Redakcyjnego kwartalnika „Na Poważnie”, od 2014 roku współpracownik miesięcznika „wSieci Historii”. Współorganizator Społecznego Komitetu Obchodów 150. Rocznicy Powstania Styczniowego (2013 rok) i Społecznego Komitetu Czynu Niepodległościowego (2014 rok).  Przewodniczący jury konkursów plastycznych i literackich dla młodzieży szkolnej: Powstanie Warszawskie (Wołomin – Kobyłka, 2014 rok), Bitwa Warszawska (Ossów, 2015 rok), „Żołnierze Wyklęci” (Radzymin, 2016 rok). Uczestnik projektu „Rotmistrz Pilecki – Bohater Niezwyciężony” (2016 rok). Organizator gier miejskich dla młodzieży szkolnej (Warszawa 1830/31, Warszawa 1863/64, Warszawa 1914/18). Hobby: grafika komputerowa i zwierzęta.


Członek Rady: Krzysztof Bielak

Społecznik, samorządowiec, student Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Prezes Stowarzyszenia Młodzi dla Polski, Wiceprezes Instytutu Inicjatyw Publicznych, Członek Zarządu Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej. Szczególnie zainteresowany historią, marketingiem, badaniami społecznymi i zagadnieniami public relations.


Członek Rady: Mateusz Luśnia

Absolwent Finansów i Rachunkowości na Akademii Leona Koźmińskiego. W latach 2014-2015 sprawował funkcję I wiceprezesa Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia KoLiber. Organizator corocznego Warszawskiego Marszu Pileckiego.


Członek Rady: Hubert Plichta

Urodzony w 1969 roku. Absolwent Uczelni Łazarskiego na Wydziale Zarządzania i Marketingu. Związany z harcerstwem od 1977 roku, m.in. w Drużynie Starszoharcerskiej 184. WDH przy XVIII LO im. Jana Zamoyskiego. W ramach 184. WDH tworzył Drużynę Harcerską przy XXXVII LO im. Jarosława Dąbrowskiego. Zawieszony za działalność opozycyjną, po zatrzymaniu przez Milicję Obywatelską. Współzałożyciel Polskiej Organizacji Młodzieżowej (1987 rok), następnie afiliowanej przy Konfederacji Polski Niepodległej, gdzie była największą organizacją młodzieżową. W latach 1988-1993 członek KPN. Od 2015 roku członek Stowarzyszenia KoLiber. Zawodowo związany z branżą IT. Mąż i ojciec.


Członek Rady: Mateusz Specht

Prawnik. Od 2011 roku członek Stowarzyszenia KoLiber. W latach 2011-2012 wiceprezes oddziału Trójmiasto, w latach 2013-2014 i 2014-2015 wiceprezes oddziału Warszawa, w latach 2014-2015 i od listopada 2016 roku sekretarz oddziału Warszawa tej organizacji. Obserwator wyborów OBWE. Absolwent Europejskiej Akademii Dyplomacji. Interesuje się dyplomacją ekonomiczną i bezpieczeństwem energetycznym. W wolnej chwili lubi grać w gry komputerowe, czytać książki fantasy i kibicować FC Barcelonie. Jest współautorem bloga o piwach rzemieślniczych podchmieleni.pl.


Członek Rady, Przewodniczący Klubu w Rzeszowie: Przemysław Szymański

Interesuje się praktycznym wykorzystaniem psychologii i filozofii. Zawodowo (od 2009 roku) zajmuje się szeroko pojętym e-marketingiem (SEO-SEM, Social Media, PR, UX) rozszerzonym o działania outdoorowe. Związany z organizacjami pozarządowymi od 2014 roku, kiedy założył rzeszowski oddziału akademickiego stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej (od marca do listopada 2016 roku wiceprezes zarządu ogólnopolskiego tejże organizacji). Współorganizował dwie edycje Rzeszowskich Namiotów Wyklętych, Rzeszowskie Namioty Patrioty oraz Festiwal Patriotyczny Rzeszów 2016, a także szereg konferencji i wykładów. Przeprowadził również cykl wywiadów z politykami.


Koordynatorzy projektów


Dawid Helsner

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (dziennikarstwo i politologia). Doświadczenie w działalności pozarządowej zdobywał w organizacji Studenci dla Rzeczypospolitej, gdzie był prezesem oddziału toruńskiego oraz rzecznikiem prasowym. Stażysta w Parlamencie Europejskim w Brukseli, ukończył kursy z zakresu dyplomacji, stosunków międzynarodowych i historii idei. Działacz samorządowy. Zafascynowany myślą Gilberta Chestertona i Ronalda Reagana. Uzależniony od piłki nożnej.


Władze Klubów Służby Niepodległej


Przewodniczący Klubu w Lublinie: Dawid Kostecki

Absolwent Prawa i Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa KUL, były Prezes Akademickiego Klubu Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum, działacz społeczny. Organizator wielu przedsięwzięć w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Naukowo zajmuje się problematyką związaną ze sferą oddziaływania moralności na prawo, ewolucyjną filozofią prawa oraz ochroną dziedzictwa kulturowego. Autor kilku publikacji z tego zakresu. Zainteresowania: Historia, Polityka, Piłka Nożna, Książki.Członek Zarządu Klubu w Krakowie: Paweł Dudziak

Student piątego roku finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Szczególnie zainteresowany ekonomią i finansami, laureat ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Obecnie pracuje w międzynarodowej firmie audytorskiej.Przewodniczący Klubu w Łodzi: Przemysław Rogut

Student filologii angielskiej w Uniwersytecie Łódzkim, Wydział Anglistyki. Pracownik Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Waldemara Budy. Założyciel Koła Historycznego im. Armii Krajowej w Zelowie Drużynowy 20 Wielopoziomowej Druzyny Harcerskiej „Biała” w Buczku (obok Zelowa).