CYKL SEMINARIÓW „KULTURA, DZIEDZICTWO, TOŻSAMOŚĆ” cz. II

Od maja 2018 roku Fundacja Służba Niepodległej organizouje cykl seminariów „Kultura, dziedzictwo, tożsamość” cz. II, które są przeznaczone dla działaczy organizacji pozarządowych młodego pokolenia. W ramach projektu zorganizowano spotkania m.in. z wicepremierem, ministrem kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotrem Glińskim, dyrektorem Biura Programu Niepodległa Janem Kowalskim, red. Pawłem Korsunem.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura i Interwencje”. Patronatem honorowym objął go wicepremier Piotr Gliński. Patronat medialny sprawował miesięcznik „wSieci Historii”.

Fot. B. Kosiński