Cykl seminariów „Kultura, dziedzictwo, tożsamość”

Od czerwca do listopada 2017 roku Fundacja Służba Niepodległej zorganizowała cykl seminariów „Kultura, dziedzictwo, tożsamość”, które były przeznaczone dla działaczy organizacji pozarządowych młodego pokolenia. W ramach projektu zorganizowano spotkania m.in. z wicepremierem, ministrem kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotrem Glińskim, prof. Janem Żarynem, prof. Pawłem Skibińskim, prof. Mieczysławem Rybą, prof. Piotrem Nowakiem, wiceprzewodniczącą KRRiT dr Teresą Bochwic, dr Izabellą Galicką, dyrektorem Muzeum „Żołnierzy Wyklętych” i Więźniów Politycznych PRL Jackiem Pawłowiczem, Maryną Miklaszewską, Antonim Krauze, Norbertem Smolińskim.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura i Interwencje”. Patronatem honorowym objął go wicepremier Piotr Gliński. Patronat medialny sprawował miesięcznik „wSieci Historii”.